Kredilerde yasalı izlem sayısı arttı

Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamaya bakarak, bireysel cesaret kartı borcundan hava yasalı takibe tefehhüm etmiş yaşama sayısı 2022 yılı Ocak-April döneminde 337 bin emanet oldu. Ferdî cesaret borcundan kontekst yasal takibe intikal etmiş sevimli sayısı ise aynı dönemde 422 bin gönül oldu.

Bireysel emniyet veya bireysel kredi kartı borcundan muhit kanuncu takibe kavrama etmiş kişi sayısı Familya-April 2022 döneminde 628 bin dirilik oldu.

Öte yandan, Riziko Merkezi verilerine göre, Nisan 2022 ayı bakımından bireysel emniyet kartlarını da içeren ferdî kredilerde arıtma olunacak alacaklar aynı esbak yıla bakarak yüzde 57 artma ile 29,8 bilyon TL olurken, arıtma olunacak alacakların bireysel kredilere oranı 0,5 benek artma ile yüzdelik 2,7 oldu.

Cesaret/mevduat oranında düşüş sürüyor

 

İhracat reeskont kredilerinin rezervlere katkısı 10 bilyon doları aştı

 

Bankacılıkta toplanmış krediler arttı

 

Bankaların güven hacmi 5 trilyon TL’yi aştı

 

Share: