‘Yürütmeyi durdurma’ kalktı; ‘Yeşil Yol’da say başladı

KARADENİZ Bölgesi’nde, 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki ‘Yeşil Nöbet’ projesine ANA KONU Vakfı vasıtasıyla açılan davada verilen ‘yürütmeyi tevkif’ kararı, Danıştay 6’ıncı Dairesi’nce yapılan değerlendirmeler sonucu kaldırıldı. Yaylalara mahdut ulaşımın birlikte yer düzeni planı ölçeğinde yaylalarda yapılaşmalara neden olmayacağı sonucuna varılan projede, 2 yıldır sekteye uğrayan çalışmalara karar sonrası yeniden başlandı. Şark Karadeniz Projesi (DOKAP) Toprak Kalkınma İdaresi Başkanı Melik Gültekin, “İdare yakın görüldü. Temel aktararak, çalışmalarımızı acilen devam ettiriyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Havza Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Gün Doğusu Karadeniz Turizm Master Planı kapsamında, Karadeniz yaylalarının birbirine bağlanması için ‘Yeşil Misil’ projesi hazırlandı. Proje ile Samsun, Kalabalık, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarının 2 bin 600 kilometrelik nöbet zehir ile birbirine bağlanması planlandı. Yaylalarda selis, yalın kat ve konforlu ulaşımın sağlanmasının amaçlandığı projede, 7 metre kadar gidiş-vürut yegâne abdestbozan kendisine beton ve asfalt misil yapıldı. 9 ilin yaylaları ve turizm merkezlerini eğin kottan birbirine bağlayan ve sona gelinen Yeşil Kere’un tamamlanmasıyla yeşile yolculuğun başlanması amaçlandı.

DANIŞTAY DURDURDU, PROJE SEKTEYE UĞRADIYeşile yolculuğa çıkacakların, sahile inmeden efdal rakımlı toprak yaylalarını devir ve yakıttan tasarruf ederek gezebilmesi dahi hedeflenen projenin yapımına başlanılmasının peşi sıra ANA KONU Vakfı, planın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 2011 yılının Açıklık ayında Danıştay’a ülkü açtı. Sav kapsamında 2013 yılının Son Teşrin ayında Danıştay üyeleri ile alay malay aralarında Ortadoğu Beceri Üniversitesi (ODTÜ) tedrisat görevlilerinin bile düzlük aldığı ehlivukuf heyeti, Gün Doğusu Karadeniz Bölgesi’nde 36 noktada 3 periyot süreyle tetkik yaptı. Yapılan incelemenin ve hazırlanan Uzman Raporu’nun peşi sıra Danıştay İdari Sorun Daireleri, bilirkişi raporlarına binaen 16 Ekim 2019 yılında Kasaba Düzeni Planının ‘yürütmesini tevkif’ kararı verdi.’YÜRÜTMEYİ DURDURMA’ KARARI KALDIRILDI28 Nisan 2021 tarihinde projeyle ilgili yeniden kıymetlendirme işleyen Danıştay, yaylalara muvasala sorunlarının yaşandığı kanaatine vardı. Danıştay 6’ıncı Dairesi’nce yapılan değerlendirmeler sonucu ‘yürütmeyi durdurma’ kararı kaldırıldı. Yaylalara basit ulaşımın yanında çevre düzeni planı ölçeğinde yaylalarda yapılaşmalara hastalık olmayacağı sonucuna varılan projede, 2 yıldır sekteye uğrayan çalışmalara değişmeyen sonrası yeniden başlandı. Danıştay Dairesi kurulunca yapılan değerlendirmede, ” Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda erişim sorunlarının olduğu, ancak projeyle gelişigüzel kasaba sorunlarına sefer açmadan aynı yayladan ayrıksı yaylaya erişim imkanının sağlanmasının olumlu benzeri yaklaşım olduğu, yaylalar arasında halihazırda bazen yolların var olduğu ve bu yolların iyileştirilerek birbirleriyle angajman kurulmasının amaçlandığı, ulaşım projesi olan ‘Yeşil Kat Projesi’nin, kasaba düzeni planı ölçeğinde yaylalarda yapılaşmalara bozukluk olmayacağının sonucuna ulaşılmıştır” denildi.’TURİZM KONUŞACAKSAK NÖBET ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA UNSURU’DOKAP Nahiye Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, projede önceliğin var olan yolların birleştirilmesi ve geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Yer talanı kadar bir durumun bahis konusu olmadığını vurgulayan Gültekin, “Bizim Turizm Master Planı çerçevesinde yaptığımız, 9 ilde yürüttüğümüz eke tıpkısı proje çalışması Yeşil Öğün. Turizm konuşacaksak, kalifiye turizm yapacaksak, nöbet yüce tıpkı iş unsuru. Bu doğrultuda bölgede alelhusus plato koridorlarının birbirine bağlanması, yaylalar veya turizm lokasyonları adına illerin birbirine bağlanması önemliydi. Bunu biz var olan yollarımızı rüçhan adına değerlendirerek bu işe başladık. Genelde şu alacak var ‘ eskimemiş yollar yapılıyor, yeşil tahrip ediliyor, huy fek ediliyor’ diye. Ama takdir edersiniz kim, Yeşil Kez genelde 1500- 2 bin kotlarında yapılan bire bir himmet ve 2 bin kotlarında bile dikme namevcut. Yüzde 95 oranında var olan yolların birleştirilmesi ve standartlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.’İNSANLAR ‘YOLLA BU BÖLGEDE TURİZM HAREKETLENDİ’ DİYOR’Bölgede düzenlenen çalışmaların civar halkı vasıtasıyla kıvançla karşılandığını ifade eden Gültekin, “Dakikasında anında totalde 4 bin 500 kilometrelik ayrımsız hattan bahsediyoruz. Bunun 2 bin 800 kilometresi Yeşil El kapsamında Özel İdare ve uray sınırları içerisinde anılan yollarımız var. Diğer yollarımız üstelik karayolları ağında olan yollarımız. Karayolları ağında olan yollarımıza tığ aynı çalışma yapmıyoruz. Hastalık, karayolları ağında olmasından muhit ama uray sınırlarımızda ve özel dalavere sınırlarımızda olan kısmıyla ait aynı iş yapıyoruz. Burada tığ şayet doğayı koruyacaksak, eğer yeşil kalkınma yapacaksak, bunu turizmle yapabiliriz. Bu doğrultuda yaptığımız mücahede kesim halkı ve kurumlarımız marifetiyle çokça önem yer edildiğini tığ hoşgörüsüz dönüşümlerini alıyoruz. Gittiğimizde sahada oradaki muhtarlar, insanlar inanın buna ‘sizin yaptığınız yolla bu bölgede turizm hareketlendi’ diyor” dedi.’İLGİLİ KAYNAKLARI AKTARMAYA BAŞLADIK’Gültekin, yürütmeyi tevkif kararının kaldırılmasının ardından projeye 266 milyon TL üs aktardıklarını birlikte kaydederek, şunları söyledi:

“2 senedir Yeşil Öğün ile ait aynı mahkeme vardı. Duruşma kararından faktör nesep kullanamadık. Sonuçta duruşma idareyi doğru gördü. Bu devletin yolu. Bu devletin master planı çerçevesinde yaptığı bir yetişkin düzentileme. Mümasil sürede duruşma, yürütmeyi tevkif kararını kaldırdıktan bilahare 266 milyon liralık kadar aynı rakamı de Yeşil Sefer ile ilgili kaynakları aktarmaya başladık. Bu çalışmayı tığ acul bire bir şekilde bitmeme ettiriyoruz. Bugüne büyüklüğünde fiziki adına birinci öncelikli yollarımızda yüzdelik 46 oranında bitmişlik var. İkinci öncelikli yollarımızda yüzde 41, üçüncü öncelikli yollarımızda ise yüzdelik 19 oranında bitirilme oranları var. İnşallah bu sene mevrut kaynaklar, önümüzdeki alacağımız kaynaklarla bunları yüzde 60-70 taşıyıp, bölgedeki henüz nitelikli turizm yapmakla ilgilendiren kendimize erek koyduk. Ego katkısı olan yereldeki bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum”Share: