TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti’nin kol önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Öğür’nin gündeme ilişkin takım önerileri akseptans edilmedi.

İYİ Fırka, “hususi öğretim kurumlarında fariza özne öğretmenlerin sorunları” ile ilgili verdiği araştırma önergesinin yöre görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişik önerisini Umumi Kurula getirdi.

İYİ Öğür Konya Saylav Fahrettin Yokuş, öğretmenlerin, sorunlarına hal bulunamadığı için bire bir günlük iş tevdi eylemi yaptığını belirtti.

Öğretmenlik Çığır Kanunu’nu eleştiren Çıkış, “Bire Bir ülkenin öğretmenleri sokaklarda adalet aramak mecburiyetinde kalmışlarsa ülkeyi yönetenlerin büyük tıpkı ayıbıdır.” dedi.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, özel okul öğretmenlerinin asgari ücrete mahkum edildiğini savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ise kalifiye terbiye sisteminin asli unsurunun öğretmenler ve eğitmenler olduğunu, bu nedenle birlikte resmi-hususi ayrımı yapmadan kamu terbiye kurumlarında fariza eden ve eğitimin asli unsuru olan öğretmenlerin koca haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

AK Fırka Bitlis Saylav Cemal Taşar, eğitim bilimi konusunda 20 yılda çokça nazik benzeri dönüşüme imza attıklarını ve bununla hava duyduklarını dile getirdi.

SELIM Fırka iktidarında en faziletli bütçelerin Milli Eğitim Bilimi Bakanlığına ayrıldığını rapor eden Taşar, “Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalaması yakalanmıştır. Ülkemize ve milletimize çalışmak talip herkes özgürcesine, haksızlığa uğramadan vazifesini hesabına getirebiliyor.” değerlendirmesini yaptı.

Daha sonra CHP’nin, “amme ihaleleri” ile ait verdiği araştırı önergesinin ön görüşmelerinin zaman yapılmasıyla ilgilendiren önerisi görüşüldü.

CHP Zonguldak Mebus Deniz Yavuzyılmaz, Azamet Demiryolları Denetim Kurulu Başkanlığı Raporu ve Sayıştay raporlarına göre, Ankara-İstanbul Demir Hat Hattı 2’nci Girişim Iyileştirme İşi İhalesi’nin 2006’da yapıldığını, tenkis tutarının 610 milyon dolar olduğunu belirterek, dönemin Celal Demiryolları Umumi Müdürünün üstelik Süleyman Karaman olduğunu kaydetti.

İhaleyle ilgilendiren iddialarda kâin Yavuzyılmaz, “Süleyman Karaman’ın buraya gelip buradaki araştırma komisyonu teklifimize ‘Ben kendime güveniyorum, güvendiğim üzere dahi ‘evet’ araştırı komisyonu kurulsun, 2’nci etap T-26 Tüneli’ndeki yolsuzluklar, komisyon alma iddiaları soruşturulsun.’ demesini bekliyorum. aksi hâlde hesap çoğunlukla bu araştırma önergesinin reddedilmesi zımnen bu iddianın kabulü anlamına gelir.” görüşünü savundu.

İYİ Tümen İstanbul Saylav Hayrettin Nuhoğlu, “Türe ve Kalkınma Partisi, 20 yıl önce iktidara gelirken verdiği genişlik mehabetli sözlerden biri yolsuzlukla savaşım olmasına rağmen zaman yöntemsizlik batağında boğulmak üzeredir.” ifadesini kullandı.

Söz alan YANLIŞSIZ Öğür Erzincan Mebus Süleyman Karaman, “Ülkemizde hızlı şimendifer yapımları İhale Kanunu’nun gerektirdiği şekilde işlenmiş, banko temas günah olmamaktadır. Şahsıma matuf olan bu isnat, külliyen sureta ibarettir, tek şekilde kabul etmiyorum. Belirtilen tarihlerde ne tenkis komisyonundayım hangi de Demiryolları Genel Müdürüyüm.” dedi.

Sataşma gerekçesiyle hezel isteyen CHP milletvekillerine TBMM Başkanvekili Ülker Sadi Bilgiç’in bayram vermemesi üzerine CHP’li milletvekilleriyle Bilgiç arasında yavuklu atışma yaşandı.

CHP ve İYİ Parti’nin önerilerinin yanında HDP’nin “Üniversite öğrencilerinin zinde beslenmesi” ile ilgili önerisi müzakerelerin peşi sıra akseptans edilmedi.

Grup önerilerinin adından ekonomiye ilgilendiren tensikat içeren Dirimlik Vergisi Kanunu ile Gâh Yasa ve Kanun Mesabesinde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi’nin görüşmelerine geçildi.

Share: