KKM ve katılma hesaplarında biriken tutarda artma

Bankacılık Aranjman ve Bakı Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, düzem korumalı TL yatırım ve iltihak hesapları 874,8 milyar TL’den 904,1 milyar TL’ye daha çok.

Sektörün kredi hacmi 27 Mayıs bakımından 139 milyar 150 milyon liralık arttı. söz konusu dönemde mecmu yüreklilik hacmi 5 trilyon 896 bilyon 116 milyon liradan 6 trilyon 35 bilyon 266 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki mecmu yatırım üstelik (bankalararası karışma), geçen hafta 42 milyar 59 milyon lira arttı. söz konusu haftada yüzde 0,6 yükselen bankacılık sektörü hep mevduatı, 6 trilyon 605 milyar 309 milyon teklik oldu.

Bitiren kredileri tutarı 867 bilyon liraya yükseldi

Verilere göre, mütemmim kredileri tutarı, 27 Mayıs itibarıyla 13 milyar 696 milyon lira artışla 867 bilyon 349 milyon liraya imdi. bahis konusu kredilerin 330 bilyon 182 milyon lirası ev, 20 milyar 587 milyon lirası vasıta ve 516 milyar 581 milyon lirası gerekseme kredilerinden oluştu.

söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 13 milyar 816 milyon teklik artarak 817 milyar 380 milyon liraya bundan sonra. Bankaların bireysel yüreklilik kartı alacakları de yüzde 4 artışla 258 bilyon 985 milyon liraya yükseldi. Ferdî cesaret kartı alacaklarının 104 bilyon 172 milyon lirası taksitli, 154 bilyon 813 milyon lirası taksitsiz oldu.

Kanuni öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Mayıs bakımından tıpkı önceki haftaya göre 344 milyon lira artarak 163 bilyon 922 milyon liraya imdi. bahis konusu takipteki alacakların 130 bilyon 369 milyon lirasına özel denk ayrıldı.

Bire Bir dönemde bankacılık sisteminin kanuni temiz kaynakları 34 milyar 56 milyon teklik artarak 1 trilyon 205 bilyon 689 milyon liralık oldu.

Bankacılıkta hep krediler arttı

 

Vezneci dışı finans sektörü canlı toplamı 252,2 milyar TL oldu

 

Bankaların güven hacmi 5 trilyon TL’yi aştı

 

Share: