KKM ve katılma hesaplarında biriken tutarda artım

Bankacılık Aranjman ve Bakı Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde düz düz bilgilere bakarak, kırat korumalı TL tevdiat ve iltihak hesapları 962,9 bilyon TL’den 992,1 bilyon TL’ye bundan sonra.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 17 Haziran bakımından 52 bilyon 662 milyon liralık arttı. söz konusu dönemde toplanmış güven hacmi 6 trilyon 251 bilyon 127 milyon liradan 6 trilyon 303 milyar 789 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki hep tevdiat da (bankalararası dahil), sabık hafta 164 milyar 255 milyon liralık arttı. bahis konusu haftada yüzde 2,4 yükselen bankacılık sektörü hep mevduatı, 6 trilyon 981 milyar 134 milyon lira oldu.

Bitiren kredileri tutarı 896 milyar liraya yükseldi

Verilere bakarak, bitiren kredileri tutarı, 17 Haziran bakımından 5 bilyon 768 milyon lira artışla 896 bilyon 102 milyon liraya imdi. söz konusu kredilerin 341 bilyon 955 milyon lirası hane, 22 milyar 678 milyon lirası araç ve 531 milyar 469 milyon lirası gerekseme kredilerinden oluştu.

bahis konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 454 milyon liralık artarak 840 bilyon 988 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel itimat kartı alacakları üstelik yüzdelik 0,2 azalışla 268 bilyon 617 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 112 milyar 238 milyon lirası taksitli, 156 milyar 379 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasalı salt kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Haziran itibarıyla tıpkı geçmiş haftaya göre 696 milyon liralık azalarak 162 milyar 820 milyon liraya geriledi. söz konusu takipteki alacakların 131 milyar 749 milyon lirasına hususi değer ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal katışıksız kaynakları 4 milyar 250 milyon teklik artarak 1 trilyon 220 milyar 708 milyon liralık oldu.

TCMB nazik faiz kararını açıkladı

 

Amme bankaları özeli geçti

 

Bankalar umum koydukları araba ve konutların tamamını sattı

 

Share: