Gürültülü Samsun Şube Başkanı Eş: “Ekleme Ödeme, Isteklendirme, Ayak Tabanı Eklenmiş Ifa, Başarım Üzere Ücretlendirme Biçimlerini Kabul Etmiyoruz”

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Afiyet ve Sosyal Bakım Emekçileri Sendikası (SES) Samsun Şube Başkanı Aysel Familya, Keyif Bakanlığı’nın Ilişik Ifa Yönetmeliği’ne aksülamel gösterdi. Ev, “Katma ödeme, teşvik, ayak tabanı munzam ifa, başarım üzere ücretlendirme biçimlerini kabul etmiyoruz. Yetersizlik sınırı üzerinde emekliliğe yansıyacak anne ecir belirlenmesi ve bu ücretlerin terbiye düzeyi, yapılan işin niteliği ve riski, hizmet yılı kabil kriterler ile giydirilecek benzeri sevap sisteminin oluşturulmasını, darülfünun hastanelerinde etkin kamu emekçiler üzere murat ediyor ve mücadelesini yürütmeye bitmeme edeceğimizi bildirmek istiyoruz” dedi.

SES Samsun Ofis Başkanı Aysel Ocak, afiyet sektöründe yaşanan sıkıntılarla ilişik matbuat toplantısı düzenledi. Ocak, şöyle konuştu:

“Darülfünun hastaneleri esenlik hizmetlerinin önemli parçası ve nitelikli esenlik hizmeti üretiminin de en belirleyici unsurlarından olmasına rağmen keyif sistemimiz içerisinde üvey çocuk kendisine görülmektedir. Covid-19 pandemisi sırasında bu genişlik daha görünür ağıl gelmiştir. İki darülfünun hastanesinden yapılan açıklamada ‘Eldiven, cerrahi peçe alabilmek için da mülk yok, tıbbi malzeme ve deva şirketlerine milyonlarca liralık vecibe var’ çağrısı ‘Sağlıkta Transformasyon Programı’ kapsamında işletmeye dönüştürülen ve sundukları kamu hizmetinin özelliği nedeniyle, borç batağına sürüklenen ve buna ayn yumulan dakikasında hemencek bütün büyüklük üniversitesi hastanelerinin durumunu yansıtan bire bir davet adına gerçekleri tamam kamuoyuna duyurmuştu.

“ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞI’NA BAĞLANMASI İÇİN DEĞME TÜRLÜ YASALI ZEMİN OLUŞTURULMAYA BAŞLANMIŞTIR”

Ülkenin seçme tarafına gönderilen hekimlerin yetiştirildiği, tedavi edici keyif hizmetlerinde sevk zincirinin en son basamağı, acun çapında âdem evladı yapmış etkili tıp insanlarının ilmî ve kocabaşı akım edebilmeleri sayesinde ülkemizde kamusal esenlik hizmetinin ileriye taşınmasında sevimsiz aynı alengir oynayan kurumlarımız, bugün takanak batağından geçmek amacıyla mücadele etmektedir. Üniversite hastanelerinin mali, yönetimsel ve ilmî özerkliği Esenlik Bakanlığı aracılığıyla adeta çevrili, üniversite hastanelerinin Esenlik Bakanlığı’na bağlanması üzere seçkin makule kanuni dayanak noktası oluşturulmaya başlanmıştır. Fehamet üniversite hastanelerimizin yeniden, ülkemizde yaşamakta olan herkese, meccani esenlik hizmeti sunabilecek duruma gelmesi amacıyla kaynağı genel bütçe girmek üzere, tekmil borçlarının ödenmesi ve henüz çok gecikmeden hep gereksinimlerinin karşılanması gerekirken bu durum devlet üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlanması amacıyla tıpkısı fırsat olarak görülüyor.

Keyif Bakanlığı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi örneğinde olduğu gibi üniversite hastanesinin borcunu kapatıp tıpkısı iş birliği protokolü ile üniversitenin özerkliğine kayyum atamıştı. Keyif bakım sunumu aracısız pestil başvurusu ile değil üçüncü basamak sağlık bakım sunumu şeklinde olması, hastaların 1. ve 2. basamaktan gelmesi müstelzim ve anne görevi terbiye, tedris ve araştırı olan ululuk üniversite hastanelerimiz bu kimliğinden çoktan matrut ve azamet hastanesi kimliğine sokulmuştur. Araştırma Görevlisi hekimler sökel, aksiyon yükü ve angaryalar nedeniyle terbiye üzere tam devir bulamazken, öğretim üyeleri de mali baskılar dolayısıyla hizmet ağırlıklı çalışmaya zorlanıyorlar. Katma ödeme, başarım ve sevap baskısı dolayısıyla alanında sima yapmış tıp insanları kamusal alandan çekilerek hususi sektöre yöneliyor. Bire Bir kısmı birlikte yurtdışına gidiyor. Meğerse kamu ülkenin vatandaşlarının sağlığa muvasala hakkı kapsamında bu hekimlere ihtiyacı varken elden parası olanlar felah buluyorlar. Darülfünun hastaneleri borç batağından çıkmanın yolu namına henüz az maliyetle bakım üretip daha aşkın dirimsel kısaltmak amacıyla töre bilimi dışı yollarla döner sermaye sermayeyi arttırmaya çalışıyorlar.

“PANDEMİDE DAĞITILMASI GEREKEN EKLENMIŞ ÖDEMEYİ DAHİ ÜNİVERSİTE HASTANELERİ YÖNETİMLERİ BORÇLARINI BAYILMAK İÇİN KULLANABİLDİLER”

Pandemide dağıtılması müstelzim ekleme ödemeyi üstelik üniversite hastaneleri, hile borçlarını bayilmak üzere kullanabildiler. Sendikal türe ve özgürlükleri, sendikal güvenceleri, çalışma hakkına ilişkin müktesep hakları yok sayarak keyif emekçilerini köle gibi yararlanmak istediler. Sendikal eylemleri darbe teşebbüsü adına gören rektörler, başhekimler sunma ufak doğruluk talepleri amacıyla düzen bağı soruşturmasıyla afiyet emekçilerinin seslerini kısmaya çalıştılar. Tabii bu uygulamalara alın fiili ve meşru mücadeleden aynı aşama üstelik ödün vermedik, vermeyeceğiz. Milyonlarca amme çalışanını kaşkariko eden izinli amma etkisiz solgun sendikanın iktidarın destekçisi olduğunu, sâdır bu yönetmeliğe algın tıpkısı açıklamanın dışında karşı çıkmadığını, çıkamadığını üstelik üyesi oldukları esenlik emekçilerinin takdirine bırakıyoruz.

“BAKANLIK GEÇEN HAFTA YAYINLADIĞI YÖNETMELİKLE BİR KERE HENÜZ ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİ YOK SAYDIĞINI ORTAYA KOYMUŞTUR”

Darülfünun hastaneleri çalışanları sair kamu afiyet çalışanlarının yaşadığı emekliliğe yansımayan fukaralık sınırı altındaki bağan ücretler, istihdam biçimindeki farklılıklar ve değişik ücretlendirmeler, çaba, mobbing kabil birçok sorunun yanı sıra zaman genişlik birkaç hemşire ve sağlık hizmetleri sınıfı mensupları ile bakım üretmeye çalışıyorlar. Yeterince personel olmadığı üzere araştırma görevlisi hekimler kırtasiye işi, kürsü memurluğu gibi ekstra işleri fayrap etmek zorunda bırakılıyorlar. Darülfünun hastanelerinde etkin emekçiler halen tayin hakkına eş değiller. Darülfünun hastanelerindeki afiyet emekçileri özellikle kalkışmak için kamu afiyet emekçilerinin ivedili ve çözülmesi gereken sorunları ortadayken, sabik hafta Sağlık Bakanlığı marifetiyle çıkarılan ilişik ödeme yönetmeliği bakir bir sevgili haline gelmiştir. Pandemi süresince üniversite hastanelerinde müteharrik emekçilerin emeğini görmeyen Vekillik geçen hafta yayınladığı yönetmelikle tıpkı posta elan darülfünun hastanelerini bulunmayan saydığını ortaya koymuştur. Düzenleme üniversite hastanelerinde etkin emekçileri kapsamamaktadır. Format dışında bırakılan darülfünun hastanelerindeki emekçiler, hükümete göre sağlık hizmetleri üretmiyorlar.

“SAĞLIK EMEKÇİLERİ İÇİN BİR DÜZENLEME ÇIKARILACAKSA HERKESİ KAPSAMALI VE ADAM ZAMANLI KENDISINE ÇIKARILMALIDIR”

Darülfünun hastaneleri 2547 basit Kanunun 58. maddesi kapsamında olduğundan, buralarda çalışanlar ile ait YÖK marifetiyle bir söve yönetmelik çıkarılması ve ilişik üniversite idare kurullarının da bu söve yönetmeliğe bakarak kişi kararlarını almaları gerektiğini biliyoruz. Fakat afiyet hizmeti aynı bütündür. Sağlık emekçileri üzere tıpkı aranjman çıkarılacaksa herkesi kapsamalı ve senkronik kendisine çıkarılmalıdır. Bu talimatname hazırlanırken nasıl ki afiyet emekçilerinin örgütlerinin görüşleri birlikte dikkate alınmamışsa, YÖK ve üniversite yönetimleri bile dikkate alınmamış eş güdüm halinde çıkarılması amacıyla çaba harcanmamıştır. Üniversite hastaneleri amacıyla yönetmeliğin hangi antlaşma çıkarılacağına dair her bilgelik evet da açıklama yapılmamıştır. Mücadele etmeden hiçbir hakkımızı alamayacağımızı bugüne büyüklüğünde ki uygulamalardan periferi gayet ferah biliyoruz. Katma ödeme yönetmeliği ile sağlık çalışanları arasındaki gelir uçurumu daha bile açılmıştır. Rastgele hangi kadar bu yönetmelikle ayak tabanı ifa altında doktor dışı personele cüzi benzeri ödeme getirilmişse da bunun tam olmadığını ayak tabanı ifa katsayılarının doktor dışı personel bakımından elan efdal olması gerektiğini vurgulamak isteriz.

“ILIŞIK ÖDEME, TEŞVİK, AYA MUNZAM ÖDEME, PERFORMANS GİBİ ÜCRETLENDİRME BİÇİMLERİNİ KABUL ETMİYORUZ”

Tekrar cevaz kullanımlarında ek ödemenin kesilecek olması, disiplin cezalarında ikinci bire bir tecziye kendisine ilişik ödemelerin kesilecek olması kabul edilebilir değildir. Bu nedenle darülfünun hastaneleri için çıkarılacak yönetmelikte bu itirazlarımızın dikkate alınmasını bekliyoruz. Esenlik Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği üzere yürüteceğimiz hukuksal ve demokratik mücadelemiz kapsamına üniversite hastanelerini birlikte yedirmek istemiyoruz. Özcesi bizi de yormayın kendinizi dahi yormayın diyoruz. Bu nedenle ilişik ifa, isteklendirme, ayak tabanı ilişik ifa, performans kabilinden ücretlendirme biçimlerini kabul etmiyoruz. Fukaralık sınırı üzerinde emekliliğe yansıyacak esas ücret belirlenmesi ve bu ücretlerin eğitim düzeyi, yapılan işin niteliği ve riski, bakım yılı kadar kriterler ile giydirilecek tıpkı ecir sisteminin oluşturulmasını üniversite hastanelerinde etkin kül emekçiler amacıyla irade ediyor ve mücadelesini yürütmeye bitmeme edeceğimizi göstermek istiyoruz.”Share: