BDDK’dan ticari emniyet kullanımına yıpranmamış aranjman

Bankacılık Aranjman ve Denetleme Kurumu (BDDK) aracılığıyla getirilen yıpranmamış düzenlemeye göre, Döviz varlıkları karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan şirketlere kredi kullanmaları durumunda döviz varlıklarını 15 milyon TL üstüne çıkarmama şartı getirildi.

Buna bakarak, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız milletvekili denetime bağımlı şirketlerin cesaret başvurusu yaptıkları ruz itibarıyla yabancı mal nakdi varlıklarının (zer karışma, nakit para döviz ile bankalardaki YP tevdiat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL’nin üstünde olması halinde, bu şirketlerin yabancı servet nakdi varlıklarının, en edimsel mali tablolarına bakarak canlı toplamından veya son 1 almanak açık koca hasılatından nazik olanının yüzde 10’unu aşması yerinde, bahis konusu şirketlere TL cinsinden yıpranmamış tıpkı nakdi ticari yüreklilik kullandırılmamasına karar verildi.

Aplikasyon karar tarihinden bilahare uygulanmak üzere, ters yönde ayrımsız Asamble kararı alıncaya kadar meri olacak.

Yapılan açıklamada şu ifadeler düz aldı:

” Amme Gözetimi, Saymanlık ve Denetleme Standartları Kurumu yoluyla yayımlanan saymanlık ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal safiha istihzar yükümlülüğü bulunan şirketler amacıyla bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kuralın istisnası olarak, ait mevzuat mucibince ecnebi dünyalık cinsinden itimat kullanması kabil olmayan şirketlerle kapalı olmak için, bu şirketlerin bankaya güven başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık gün içre ecnebi para kesin hatır açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi, Saymanlık ve Teftiş Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş özgür denetleme kuruluşları vasıtasıyla genişlik aktüel mali tabloları üzerinden yapılacak incelemeye bakarak belirleme ettirmeleri ve bu kuruluşlarca tasdikli belgelerle bankaya başvurmaları gibi, bu şirketlere yalnızca müracaat tarihini izleyen 3 mahiye dönemdeki, bahis konusu tayin edilen manzara açığı ile ilişkin kalkmak üzere TL cinsinden nakdi ticari güven kullandırılabilmesine karar verildi.

Yabancı mal nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan şirketlerin, güven referans tarihi bakımından, kâin yabancı mal nakdi varlıkları ile en edimsel mali tablolarına göre enerjik toplamını ve serencam 1 almanak kemiksiz eş hasılatını özgür denetleme kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi süresince ecnebi mal nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağını beyan ve üstlenme etmeleri, söz konusu beyan ve taahhüdün banka yoluyla kontrolünün sağlanmasını teminen şirketlerin rastgele ayın ilk 10 iş günü ortamında ayrımsız önceki kamer sonu bilançosuna göre yabancı mülk nakdi varlıklarının, etkin toplamının ve bir esbak ay sonu itibarıyla akıbet 12 mahiye net koca hasılatının edimsel değerini bankaya iletmeleri amacıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına, bu uygulama kapsamında, yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ilgilendiren Türkiye Cumhuriyet Altını Biçim Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına, değişmeyen verilmiştir.

Share: