Vekil Özer: “1 milyon 152 bin şakirt ve kalfanın olduğu aynı yetişek sistemimiz oldu”

Milli Yetişek Bakanı Mahmut Özer, ücretsiz aşındırmak imkanından 2023 yılının sonuna büyüklüğünde kül ekol öncesi öğrencileri yararlandıracaklarını, kâin sayıyı 4 milyona çıkaracaklarını bildirdi.

Özer, TBMM Umumi Kurulunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, ekol öncesi eğitimden başlayarak, eğitim bilimi ve öğretimin her kademesinde bütün bireylerin nitelikli eğitime eriştiği tıpkısı eğitim bilimi sistemi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bütün çalışmalarını bu hedefe akıllıca kendisine yürüttüklerini tamlayan Özer, 2000’li yıllardan itibaren yetişek sisteminin tarihi tıpkı transformasyon süreci geçirdiğini dile getirdi.

Bu dönüşümün terbiye sisteminde evrenselleşmeyi sağladığını ve niteliğin artmasına imkan verdiğini aktaran Özer, “Serencam 20 yılda eğitimdeki kitleselleşme kaliteye rağmen değil nitelik merkezli ayrımsız şekilde gerçekleşmiştir. Yaşanan bu tahavvül sürecinde temel hedeflerden benzeri tanesi eğitimde vesile eşitliğini artırmaktır.” diye konuştu.

Eğitimde okazyon eşitliğini yükseltmek için 2000’li yıllardan itibaren haddinden fazla sayıda sosyal politikanın azimli ayrımsız şekilde uygulandığını nâkil Özer, Meşrut Terbiye Yardımı (ÖZDEK), pansiyon kapasitesinin ve bursların artırılması, ücretsiz aşındırmak hizmeti, ücretsiz ders kitapları ve havari kaynakların bu sosyal politikalar beyninde düz aldığını anlatım etti.

Özer, “Şayet YANLIŞSIZ Parti hükümetleri bir milletvekilimizin bahsettiği üzere neoliberal eğitim bilimi politikalarını uygulamış olsaydı bu sosyal politikalar yenilenmezdi.” dedi.

Bu politikaların da desteğiyle okullaşma oranlarının ekol öncesinden başlayarak kül eğitim bilimi kademelerinde ilk defa yüzde 95’in üstüne çıktığına dikkati calip Özer, 2000’li yıllarda 5 yaşında yüzde 11 olan okullaşma oranının bugün yüzde 99’a; ilkokulda okullaşma oranı yüzde 99,63’e; ortaokulda okullaşma oranı ise yüzde 99,44’e yükseltildiği bilgisini verdi.

“Kız çocuklarının okullaşmasıyla ilişkin haddinden fazla kocaman politikalar hayata geçti”

2000’li yıllarda ortaöğretimde kızların okullaşma oranı yüzdelik 39 iken bugün bu oranın yüzdelik 95’e yükseldiğini nâkil Özer, “Kız çocuklarının okullaşmasıyla ilişkin son 20 yılda çok mefret politikalar hayata geçti. Eğitim yatırımları ve sosyal politikalarla eğitimin tam kademelerinde kız çocuklarının okullaşma problemi kökünden çözülmüştür.” ifadelerini kullandı.

Özer, 2022-2023 eğitim ve talim yılında, resmi ve özel toplam 71 bin 818 okulda 1 milyon 200 bin öğretmen ve 19 milyon 100 bin mektepli ile eğitim bilimi ve öğretime devam edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Yetişek sistemimizdeki toplanmış mektepli ve sarıklı sayımız, günümüzde birçok ülkenin cemiyet nüfusunun üzerindedir. Bu ölçekte benzeri eğitim bilimi sisteminde nazik tıpkısı dönüşümü gerçekleştirebilmek, devasa yatırımların birlikte büyük bir kararlılığı dahi gerektirmektedir. Türkiye’birlikte eğitim bilimi sisteminde yaşanan dönüşümün açacak kavramları kapsayıcılık, eğitimde müsavat ve kalitedir. Türkiye’nin terbiye sisteminde gerçekleştirdiği bu kavramlara dair somut iyileştirmeler siz görmeseniz bile uluslararası kuruluşlar marifetiyle çok rahat bire bir şekilde görülmektedir. Mektepli sükse araştırmasıyla ilgilendiren OECD’nin 15 yaşa ilgilendiren tamlık araştırmalarında Türkiye sonuç 20 yılda sürekli puanını arttırmıştır.”

Okul öncesi eğitimde yapılanlara üstelik değinen Özer, “Serencam bir sene içerisinde okul öncesi eğitim kademesindeki okullaşma oranını OECD ortalamasına çıkartmak üzere 3 bin kullanılmamış anaokulu yarmak üzere yola çıktık. Tığ yola çıktığımız antlaşma bütün Türkiye’da 2 bin 782 modül anaokulu vardı. Bir sene tamamlanmadan 5 bin 541 mutlak anaokulunu yaptık yani benzeri yılda hedefimize ulaştık.” şeklinde konuştu.

“153 milyon öğüt kitabı ücretsiz dağıtıldı”

Bakan Özer, 2022-2023 terbiye talim yılında 153 milyon ders kitabının, 160 milyon birlikte havari kaynağın öğrencilere ücretsiz kendisine dağıtıldığını aktardı.

Bu sene hayata geçirilen ücretsiz aşındırmak uygulamasının bile kapasitesini artırdıklarını dile getiren Özer, “Ağırlıklı olarak taşımalı yetişek kapsamındaki ve pansiyonlarda mütezayit öğrencilerimizin yararlandığı bu imkandan bu yılın başlarında 1,5 milyon öğrencimiz yararlanırken hele okul öncesi eğitimdeki öğrencilerimize öncelik vererek bu sayıyı 1,8 milyona çıkardık. 2023 yılının sonuna kadar ücretsiz aşındırmak imkanından ekol öncesi umum öğrencilerimizi yararlandıracağız. Bu sayıyı tahminî 4 milyona çıkaracağız.” dedi.

Köy anaokulları ve ilkokullarının birlikte köyde kıpırdak vatandaşların istedikleri kursları dahi onlara yerinde yüklemek amacıyla 2 bin 200 köy okulunun tamiratının yapıldığını, bu okullarda eğitim bilimi-öğretimin başladığını kaydeden Özer, “İnşallah bu köy yaşam merkezleriyle takkadak çocuklarımızı değil, benzeri zamanda oradaki kalın kafalı vatandaşlarımızın da daim maltalık ve öğrenme kapsamında istedikleri kursları ilçeye gitmeden, köylerde vermeye bitmeme edeceğiz. Şu temel kadar 152 bin anlayışsız vatandaşımızı bu eğitimlerden yararlandırdık. İnşallah 2023 yılında 1 milyon kalın kafalı vatandaşımızı bu eğitimlerden yararlandırmayı hedefliyoruz.” bilgisini verdi.

Okul Bütçesi Projesini uygulamaya koyduklarını anımsatan Özer, “İlk sefer kamu okullara günahsızlık, kırtasiye, basit onarım ve donatma ihtiyaçlarını karşılamak üzere şu esas kadar 7 milyar lira bütçe gönderdik. Bu bütçeyi gönderirken ihtiyacı fazla olan okula aşkın, az olan okula beş altı bütçe gönderdik. 2023 yılında üstelik bu uygulamaya kaldığımız yerden bitmeme edeceğiz.” diye konuştu.

“Akademik yerine başarılı öğrencileri iz liselerine esasen kazandırdık”

Evleviyet verdikleri genişlik balaban alanlardan bir tanesinin de mesleksel eğitimin güçlendirilmesi olduğunu belirten Özer, şunları kaydetti:

“Mesleki eğitim bilimi iki kanaldan verilmekte; çığır liseleri ve mesleksel yetişek merkezleri. Çığır liselerinde eğitim bilimi verdiğimiz tamlık iz alanlarında sektörün dinamik temsilcileriyle süreçlerin tamamını birlikte yönetmeye müteveccih adına yeni benzeri yaklaşım gerçekleştirdik. Bu yaklaşım sonucunda müfredatı birlikte güncelledik, öğrencilerin işletmedeki maharet eğitimlerini, alan ve işlik öğretmenlerimizin işbaşı, mesleki iş eğitimlerini birlikte planladık. 2 sene kabilinden gücük sürede ilk kez patika liseleri yüzde 1’lik muvaffakiyet diliminden öğrenci almaya başladı. Yani 28 Gücük Ay sürecinin iz liselerinden uzaklaştırmış olduğu mektepli profilini, akademik olarak kalburüstü öğrencileri çığır liselerine tekrar kazandırdık. Patika liseleri, istihsal kapasitesiyle, hareket gücü piyasasının ihtiyaç duymuş olduğu koca kaynağını karşılamakla yetinmeyip alışılmamış koşullarda toplumun ihtiyacı olduğu tam ürünleri birlikte üretebilecek duruma gelmiştir.”

Mesleksel Yetişek Kanunu’nda haddinden fazla büyük benzeri mübayenet yaptıklarını anlatan Özer, “Çıraklık, kalfalık ve aldatarak ilgilendiren hele pespaye ve ölçülü ölçekli işletmelerin insan kaynağı ihtiyacını yolmak üzere şişman tıpkı inkılap başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız 2022 yılının sonuna büyüklüğünde 1 milyon şakirt ve kalfanın yetişek sistemine dahil olma hedefini koydu önümüze. Zaman 1 milyon 152 bin çırak ve kalfanın olduğu bir terbiye sistemimiz oldu. 1 milyon 152 bin şakirt ve kalfanın tahminî yüzde 81’inin 18 gözyaşı üstü olması, attığımız bu adımın ülkemizde zihayat işsizliği azaltmada ne büyüklüğünde oylumlu ayrımsız çalgı aleti olduğunu üstelik kemiksiz ayrımsız şekilde göstermiştir.” dedi.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleksel gelişimlerini önemsediklerini belirten Özer, sendikaların, siyasi parti liderlerinin çağrılarına rağmen öğretmenlerin yüzde 99,74’ünün ehlivukuf ve başöğretmenlik sınavına katıldığını söyledi. (4)

Share: