Uludağ Alanı Üzerine Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda akseptans edildi

Uludağ alanı hakkındaki öneri kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Umumi Kurulu’nda YANLIŞSIZ Tümen Bursa mebus Efkan Ala ve 43 milletvekilinin imzasıyla verilen Uludağ Alanı Karşı Yasa Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin böylelikle öneri akseptans edilerek yasalaştı.

Kabul edilen maddelere bakarak, Uludağ Alanı’na kontrollü girişi ve alanın güvenliğinin sağlanması esas olacak.

Uludağ Alanı’nda korunması müstelzim gayrimenkul kültür ve gusto varlıklarına ilişkin yapılacak gelişigüzel tür tasrif, proje, uygulama, aksiyon ve işlemler, Uludağ Alan Komisyonu kararları uyarınca yürütülecek.

Uludağ Alanı’nda yapılacak uygulamalar; uygulanan planlar, intikal dönemi dulda esasları, istimal şartları Uludağ Kayran Komisyonu kararlarına göre yürütülecek.

Uludağ Alanı’nda gelişigüzel nev aykırı uygulamanın giderilmesini seçmek, çap uygulamaya bahis yapı ve tesisleri benzetmek veya yıktırmak Uludağ Düz Başkanlığının yetkisinde olacak.

Uludağ Alanı’nda kömür ve akaryakıt depoları, sanayi ve aynı tesisler kurulamayacak.

Uludağ Alanı’nda kâin Hazine ile amme gurur ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, dolay izin verilmesi ve üzerlerinde direnç hakkı kurulması, devletin buyruk ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön cevaz ve istimal izni verilmesi üzere amal Uludağ Düzlük Başkanlığının akıllıca görüşü alınarak yapılacak.

Uludağ Alanı’nda zilyetlik, imar yahut ihya vasıtasıyla arazi kazanılamayacak.

Uludağ Alanı’ndaki toy ağaçlık alanların bakımı ve korunması ile coşkunluk, çor ve zararlılarla mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığınca bindi ve iş birliği sağlanacak. Uludağ Alanı için hususi ateş itfa planı yapılacak ve uygulanacak. – ANKARA

Share: