Kaynak ve Maliye Bakanlığı’ndan ‘vergi gelirleri’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, alacak gelirlerinde tahsilat/gerçekleşme oranlarının düştüğüne müteveccih iddialara ilişkin, tahsilat performansının yıllar bakımından stabil ve faziletkâr ayrımsız azimet izlediğini, 2022 yılının ocak-haziran döneminde bu oranın yüzdelik 90,9’a yükseldiğini ve 3,3 benek artma olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda bazı basın kitap organlarında alacak gelirlerine ilgilendiren tahsilat/gerçekleşme oranlarının düştüğü ve rüşvet gelirlerinin bütçedeki payının azaldığı yönünde istihbarat yapıldığına bel edilerek, kamuoyunun makul bilgilendirilmesi açısından konuyla ilgili açıklama yapılmasının lazım görüldüğü belirtildi.

Mevcut mevzuat mucibince, genel bütçe vergi gelirlerine ilişkin gerçekleşme ve tahsilat tutarlarının önceki yıllardan mevrut tahakkukları ve gine eski yıllara ilgili tahsilatları bile içerecek şekilde kümeli namına açıklandığı rapor edilerek, bu şekilde geçmişten mevrut alacakların her yıl tahakkuk tutarlarına eklendiği ve tahsil edilen tutarlar ile mukayese edildiğinde oranların düşük gözüktüğü bilgisi verildi. Oysaki temas sene geçmişten bağımsız milletvekili değerlendirerek, o yılda gerçekleşme eden alacaklar gene o yılda öğrenim edilen alacaklara oranlandığında üs tahsilat performansına ulaşılmasının tür olduğu vurgulandı.

Temas kamer kamuoyuyla paylaşılan bütçe sonuçlarında, alacak gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranları ile ilişik yılda tahakkuk fail ve gene ait yılda tahsil edilen vergi gelirlerine ait cari yıl gerçekleşme ve tahsilat oranlarının düzlük aldığına belen edilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

“Serencam yıllarda kazanç gelirlerinin cari yıl tahsilat/gerçekleşme oranlarının yüzde 90’lar civarında gerçekleştiği, 2021 yılı ev-haziran döneminde cari sene tahsilat/gerçekleşme oranı yüzdelik 87,6 iken, 2022 yılının benzeri döneminde bu oranın yüzdelik 90,9’a yükseldiği ve 3,3 nokta artım olduğu görülmektedir. Kazanç gelirleri tahsilat/gerçekleşme oranlarına ilişik nesep tahsilat performansı yıllar itibarıyla muvazeneli ve faziletli benzeri reviş izlemekte olup, 2022 yılının geçmiş 6 ayında ise ayrımsız geçmiş yılın tıpkı dönemine bakarak şanlı tıpkı artış gerçekleştiği görülmektedir.

Farklı taraftan, kamu giderlerinin bildirme dosdoğru ve sürdürülebilir kaynağı olan rüşvet gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payında birlikte gelişigüzel eksilme bulunmamaktadır. Sahiden, 2019 yılında kazanç gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payı yüzdelik 77 iken, bu oranlar 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla yüzdelik 81 ve yüzde 83,1 kendisine gerçekleşmiştir. 2022 yılı düzeltilmiş bütçede dahi bu oranın yüzdelik 85,6 yerine gerçekleşmesi öngörülmektedir.”

Bitkisel: IMF ile tıpkısı kesim imzalanmadı

 

Kaynak’den 9,25 bilyon lira borçlanma

 

Hazne’nin temmuz ayı akçe açığı 92.8 milyar!

 

Share: