İzsu: “Kınık Atılmış Akarsu Arıtma Tesisi Şahsen Kasaba, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü Yoluyla Engellendi”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Umumi Müdürlüğü, Kınık ilçesindeki atılan akarsu arıtma tesisiyle ait “söz konusu tesisin yapımı bizzat Mekân, Kentçilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü aracılığıyla engellenmiştir. İdaremizin Kınık kaymakamlık merkezinde oluşan atılmış suların arıtılması amacıyla kurulması müstelzim atık su tasfiye tesisini ihdas ve işletme sorumluluğunu adına getirmesine imkân tanınmamıştır” açıklaması yaptı.

İZSU, Kınık’taki atık akarsu tasfiye tesisiyle ilişik yazılmış izah yaptı. Tesisin yapımının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından engellediğini gelecek sürülen açıklamada, “Alım olarak Kınık kaza merkezinde oluşan atılan suların arıtılması amacıyla kurulması müstelzim atılan su tasfiye tesisini kurma ve işletme sorumluluğunu adına getirmemize imkân tanınmamıştır” denildi.

Kınık ilçesinin kanalizasyon altyapısının 31 Mart 2014 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün yetki ve güçlük sahasına dahil olduğu belirtilen açıklamada, ilçenin altyapısının bu tarihten geçmiş değişik kurumlarca ucunda hiçbir atık akarsu giderilmiş tesisi bulunmaksızın inşa edildiği, İZSU Umumi Müdürlüğü’nün ilçede atıksu arıtma tesisi yapılmasına ilgili çalışmaları hızlı hızlı başlattığı fakat tesisin yapımına tutmak üzere şahsen Belde, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü vasıtasıyla mamure planının iptaline yönelik ülkü açıldığı rapor edildi.

“ÇALAK AKARSU ARITMA TESİSİNİ DAYAMAK İÇİN IMKÂN TANINMADI”

Konuyla ilişkin olarak İZSU’dan yapılan açıklama şöyle:

“İdaremizce Kınık kaymakamlık merkezi ve civarında kayran kayran Yayakent, Poyracık, Dündarlı, Sucahlı, Kocaömerli ve Işıklar yerleşimlerinin atık sularının toplanması ve bertarafı amacıyla ivedilikle kanalizasyon ve iletim hatları üzere uygulama projeleri hazırlanmış ve bu proje ile düzenli almak amacıyla atılmış akarsu arıtma tesisi yapımına akla yatkın kriterlere eş benzeri düzlük lokalize ve akabinde Yer Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca bile istendiği için bayındırlık planı çalışmasına başlanmıştır.

Yer Kentçilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı’ndan tahsis talebinde bulunulmuş, ancak planlama sürecinde bahis konusu taşınmazın atılmış su arıtma tesisi adına kullanılmasında kaymakamlık eliyle bire bir sakınca bulunmadığının bildirilmesine rağmen bahis konusu parselin tahsisi makul görülmemiştir.

İlgili kanunun 30. maddesi kapsamında devletleştirme yapılmasının istenmesi üzerine, İZSU havza üzere iri ehemmiyet genişlik eden bu kamu yatırımından vazgeçmemiş ve bedel takdiri yapılarak ait kurumdan bedeli karşılığı satın ahzetmek için rastgele çalışmayı tamamlamıştır.

Tesisin onaylı imar planı doğrultusunda aplikasyon projelerinin hazırlanma aşamasına gelinmişken ve idaremizce tesisin yapımının nahiye amacıyla hangi derece ehemmiyet sunma ettiği, bu alanın idaremiz kullanımına verilmemesi halinde bugüne büyüklüğünde planlı çalışmaların tamamının boşa gideceği defaatle bildirilmesine karşın atılan akarsu tasfiye tesisinin yapılmasını talip (!) Çevre Kentçilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü marifetiyle Kınık Atıksu Tasfiye Tesisi amacıyla onaylanan imar planının iptali için sav açılmış gayrı tıpkısı deyişle bahis konusu tesisin yapımı şahsen Yer, Kentçilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü aracılığıyla engellenmiştir.

İdaremizin Kınık kaza merkezinde oluşan atık suların arıtılması amacıyla kurulması müstelzim atılmış su tasfiye tesisini kurma ve pres sorumluluğunu hesabına getirmesine olanak tanınmamıştır.

Uzanım böyleyken Bakanlıkça tabir edildiği için ‘Kınık ilçesinde iskân yerlerinden kaynaklanan atılan suların arıtılmaması ve ilçede atılan akarsu arıtma tesisinin kurulmaması nedeniyle, İzmir Büyükşehir Şehremaneti Başkanlığı’na yönetsel yaptırım’ uygulanmıştır. Çevrenin korunması için bu tesisin yapımının kaymakamlık ve Bakırçay havzası üzere hangi kadar önem arz ettiği konusunda sunma başından beri sorumluluklarını ortaya koyan idaremizce nahak uygulamanın iptali üzere sevgili açılmıştır.”

Share: