Halkbank’ın temyiz başvurusu lacerem ilerleyecek?

New York Cenup Bölgesi Federal Mahkemesi’nde bitmeme eden Reza Zarrab‘ın davasında maznun adına yargılanan Halkbank, henüz önceki İkinci Nahiye İstinaf Mahkemesi’nin aldığı kararı fark etmek üzere MEMLUK Esas Mahkemesi’hangi başvurdu.

Halkbank, MEMLUK’deki Williams & Connolly LLP ünsiyet firmasına kapalı avukatlar, Robert M. Cary, John S. Wiliams, Simon Latcovich, Fail Schiffmann ve James W. Kirkpatrick eliyle, 35 sayfalık temyiz referans dilekçesini ülkenin genişlik faziletli mahkemesine sundu. Halkbank temyiz başvurusunu Kanunuesasi Mahkemesi’nin tanıdığı sürenin son günü olan 13 Mayıs’ta yaptı. Kanunuesasi Mahkemesi, 35 sayfalık müracaat dilekçesini bugün (17 Mayıs) tarihiyle dava dosyası kayıtlarında yayımladı.

Halkbank, ÇAKER Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, hem federal mahkeme hem bile istinaf mahkemesinde aleyhlerine alınan kararların hem uluslararası ahbaplık hem üstelik Amerikan yasalarının ihlali olduğunu öne sürdü. Halkbank, ast mahkemelerin vermiş olduğu kararların aslında NATO üyesi ve uzun yıllardan beri MEMLUK’nin bacanak ve müttefiki olan Türkiye’yi yargılamak olduğunu belirterek kararın, kabul edilemez olduğunu öne sürerek temyizini istedi.

Halkbank, benzeri celal kuruluşu olduğunu, hisselerinin haddinden fazla nazik ayrımsız çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti’hangi ait olduğunu bu yüzden KUL mahkemelerinde yargılanamayacağını kaydetti. Halkbank, ÇAKER’da yürürlükte olan “Mutlak Ecnebi Devlet Dokunulmazlığı Yasası” kapsamında yargılanamayacağını savunuyor.

Halkbank’ın ÇAKER Esas Mahkemesine yaptığı başvurunun, akseptans edilerek mahkeme takvimine alınıp alınmayacağı, 35 sayfalık dilekçenin bilgili heyeti eliyle incelenmesinden bilahare galiba olacak. Hakim heyeti, başvuruyu akseptans ederse tıpkısı murafaa takvimi belirlendikten sonradan değişmeyen verilecek. Yıldız Bilimi, başvuruyu kabul etmezse üstelik Halkbank’ın yargılanma süreci New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde kaldığı yerden devam edecek

Halkbank’ın KUL Esas Mahkemesi’hangi referans yolu, 14 Boşluk tarihinde temyiz talebini reddeden İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından açılmıştı.

Temyiz başvurusu iki yol İkinci Nahiye İstinaf Mahkemesi’nde reddedilen Halkbank, ÇAKER’deki avukatları yoluyla 10 Sülale’ta İkinci Kesim İstinaf Mahkemesi’ne verdiği 20 sayfalık dilekçede, “Bağımsız Milletvekili Yabancı Mehabet Dokunulmazlığı Yasası” kapsamında olmasına karşın temyiz başvurusu iki nöbet reddedilen davanın, Anayasa Mahkemesi’ne sevkini istemişti. Duruşma ayrıca Temel Mahkemesi’nin kararına büyüklüğünde bir alt mahkemedeki karar sürecini üstelik durdurma kararı almıştı. (Amerikanın Sesi)

Umum Bankası Faziletli Mahkeme’ye başvurdu

 

El Bankası avukatlarından reddihakim başvurusu

 

Halkbank’a eklenmiş süreyi Obama’nın atadığı hakim verdi

 

ÇAKER Esas Mahkemesi’nden Halkbank’a seçenek

 

Share: