Enerjide devletleştirme kararı

Erke ve Elbette Kaynaklar Bakanlığı Eroin ve Yer Yağı İşleri Umumi Müdürlüğünce Adıyaman’da 17 bin 41 metrekarelik tıpkı alanın kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Maden ve Yer Yağı İşleri Umumi Müdürlüğünün istimlake ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Laedri Ortaklığının (TPAO) başvurusunu değerlendiren Eroin ve Yer Yağı İşleri Genel Müdürlüğü, yer yağı işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında amme menfaati mevcut, rayiç haddin üstünde denk irade edilmesi dolayısıyla kesim tarafından satın alınması kabil olmayan ve üstünde tez ahali koyma kararı kâin Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki 17 bin 41 metrekarelik alanın kamulaştırılmasını kararlaştırdı.

TPAO, Adıyaman’da cemaat olduğu yer yağı işletme onay sahasında açılan Yıldız Karakuş-30 kuyusuna ait lokasyon sahası kapsamındaki parselin kamulaştırılması için başvuruda bulunmuştu.

Öte yandan, Cenup Yıldızı Petrol Üretim Tetkik Müteahhitlik ve Ticaret AŞ’nin Mardin ve Şırnak’ta erbap olduğu 47 bin 100 hektarlık petrol arama destur sahasına 4 bin 187 hektarlık sahanın arttırma edilmesi kararlaştırıldı.

Share: