Yusuf ata 40 yıldır günlük tutuyor

Hatay Etki ilçesinde faal 83 yaşındaki Yusuf Araplıoğlu bilcümle 40 yıldır günce tutuyor.

Araplıoğlu’nun tuttuğu günlükler hem özlük hayatına hem bile yaşadığı köyün tarihine mum tutuyor.

1982 yılında 41 yaşındayken günlük tutmaya başlayan Yusuf Araplıoğlu yekpare 40 yıldır onlarca defter doldurdu. Yusuf ağababa, adeta yaşadığı köyün tarihçesi.

İlk yerine köyde ölenlerin, doğanların, evlenenlerin notlarını tutmaya başladığını belirten Yusuf Araplıoğlu,”Bizim köyde ve belde köylerde olan olayları yegâne tek derece alıyorum” dedi.

Sadece ölüm ve doğanları had almadığını belirten Araplıoğlu, “Günlük yaptığım işleri gittiğim yerleri de grado aldım. Çevre köylerden kimi vakit çarkıt tarihlerde olan olaylarla ait hikmet kabul etmek isteyenler gelip soruyorlar köle söylüyorum” diye niteleyerek konuştu.

Yusuf Araplıoğlu sağlığı halk verdiği sürece günlük tutmayı hedefliyor. – HATAY

Share: