TCMB: 2. çeyrekte bankalar emniyet standartlarını sıkılaştırdı

TCMB, bankaların 2022 yılının ikinci çeyreğine ilgilendiren değerlendirmeleri ile üçüncü çeyreğine ilgili beklentilerini içeren Banka Kredileri Temayül Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, 2022 yılının ikinci çeyreğinde, bankaların genel adına işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı görüldü. Zir kırılımlar incelendiğinde, kısa vadeli kredilere meri standartlarda gevşeme gözlenirken, farklı pres emniyet türlerinde sıkılaşma olduğu gözlendi.

Sormaca sonuçları şu şekilde oluştu:

“2022 yılının üçüncü çeyreği için bankaların beklentisi, alelade ve ılımlı ölçekli işletmelere sunulan krediler ile gelişmemiş vadeli krediler dışında diğer işletme cesaret türlerinde standartların sıkılaşacağı yönündedir. Bireysel krediler üzere standartların parçalanmamış cesaret türlerinde sıkılaştırıldığı gözlenmektedir. 2022 yılının üçüncü çeyreği amacıyla ise bankaların beklentisi, kül ferdî kredilere muteber standartların ayrımsız kalacağı yönündedir

Anket sonuçları yüreklilik talebi açısından incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde yabancı servet cinsinden açılan kredilere olan talepte azalış gözlenirken, değişik umum işletme emniyet türlerinde talepte artış olduğu görülmektedir. 2022 yılının üçüncü çeyreği için ümit, ecnebi mülk cinsinden açılan yüreklilik türünde talebin azalmaya, sair işletme cesaret türlerinde talebin artmaya bitmeme edeceği yönündedir. Yılın ikinci çeyreğinde, cümle ferdî güven türlerinde talepte artım olduğu gözlenmektedir. 2022 yılının üçüncü çeyreği amacıyla beklenti, tamlık ferdî itimat türlerinde talebin azalacağı yönündedir.

Bankaların görüntü sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde; 2022 yılının ikinci çeyreğinde mikro içi fonlama koşullarının sıkılaşmaya başladığı, yurt dışı fonlama koşullarının ise sıkılaşmaya bitmeme ettiği görülmektedir. Yılın üçüncü çeyreği üzere ümit, mahdut içi fonlama ve mahdut dışı fonlama koşullarında sıkılaşmanın bitmeme edeceği yönündedir.”

TCMB, döviz alt kurul oranını artırdı

 

TCMB rezervlerinde artma

 

TCMB piyasayı 49 milyar TL fonladı

 

Bireysel güven kullanan kişi sayısı 26 milyonu aştı

 

Bankalardan kredide sıkışmaya alıcı beyanı çözümü

 

Share: