TBB: 325 firmanın 99,5 bilyon TL’lik borcu yapılandırıldı

Ekim 2019-Mayıs 2022 döneminde FYYÇA iri ölçekli ve tezyifkâr ölçekli çalışmalar kapsamında bütün 325 firmanın 99,5 bilyon TL kredisi yapılandırıldı.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ekim 2019-Mayıs 2022 dönemi içinde FYYÇA uygulamaları kapsamında toplanmış 546 nüsha firma tazammun alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 455’i iri ölçekli, 91’i banal ölçekli uygulamalar kapsamındadır.

Tazammun alınan firmalardan 325 firma ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır. FYYS bağıtlanan firmalardan 290’ı balaban ölçekli, 35’i alelade ölçekli uygulamalar kapsamındadır.

Teşrinievvel 2019-Mayıs 2022 dönemi süresince, 99.085 milyon TL’si balaban ölçekli, 421 milyon TL’si adi ölçekli uygulamalar kapsamında girmek için yeniden yapılandırılan mecmu borç tutarı 99.506 milyon TL’dir.

FYYÇA nazik ölçekli aplikasyon (25 milyon TL ve üstü borçlular için) kapsamında 275 firmanın 80,3 bilyon TL kredisi yapılandırıldı.

Teşrinievvel 2019-Mayıs 2022 dönemi süresince, FYYÇA Şişman Ölçekli Uygulama (25 milyon TL ve üstü borçlular üzere) kapsamına 428 adet firma (146 ekip) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 275 firma (72 takım) ile Finansal Yeniden Konfigürasyon Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYS bağıtlanan firmalardan;

4 tanesi ekincilik, balıkçılık, avcılık ve ormancılık,
6 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı,
60 tanesi imalat sanayi,
6 tanesi erke,
46 tanesi yapım,
29 tanesi toptan ve uyumsuz tecim, motorlu vesait servis hizmetleri ile şahsi ve basamak halkı ürünleri,
27 tanesi turizm,
25 tanesi transport, ambarlama ve enformasyon,
7 tanesi taşınmazlar yarkurul, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri,
5 tanesi eğitim,
7 tanesi afiyet ve içtimai hizmetler,
5 tanesi farklı hizmetler sektöründe,
48 tanesi ayrıksı sektörlerde hayatiyet göstermektedir.

söz konusu firmaların 123’ü İstanbul’dahi, 3’ü Günindi Marmara’üstelik, 15’i Iye’de, 23’ü Şark Marmara’dahi, 39’u Günindi Küçük Asya’da, 25’i Akdeniz, 15’i Itidalli Anadolu’bile, 9’u Gün Batısı Karadeniz, 3’ü Maşrık Karadeniz, 1’i Kuzeydoğu Anadolu, 19’u Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndedir.

Ekim 2019-Mayıs 2022 dönemi içre,

749 milyon TL’si ekincilik, balıkçılık, avcılık ve ormancılık,
2.286 milyon TL’si madencilik ve taş ocakçılığı,
13.026 milyon TL’si imalat uran,
10.493 milyon TL’si enerji,
13.900 milyon TL’si inşaat,
2.326 milyon TL’si toptan ve savruk ticaret, motorlu vesait servis hizmetleri ile zatî ve aşama halkı ürünleri,
10.958 milyon TL’si turizm ve 6.249 milyon TL’si transport, ambarlama ve tanıtma,
3.903 milyon TL’si emlak komisyon, isticar ve işletmecilik faaliyetleri,
419 milyon TL’si terbiye,
569 milyon TL’si sağlık ve içtimai hizmetler,
711 milyon TL’si farklı hizmetler,
14.737 milyon TL’si gayrı sektörlere ilgilendiren almak amacıyla yeniden yapılandırılan toplanmış namus borcu tutarı 80.326 milyon TL’dir.

FYYÇA epey ölçekli uygulama (25 milyon TL altı borçlular için) kapsamında 33 firmanın 409 milyon TL kredisi yapılandırıldı.

Son Teşrin 2019- Mayıs 2022 dönemi içinde, FYYÇA Aşağılık Ölçekli Aplikasyon (25 milyon TL altı borçlular üzere) kapsamına 79 adet firma (39 ekip) alınmıştır. Tazammun alınan firmalardan 33 firma (13 kadro) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı, 6 tanesi imalat endüstri, 1 tanesi erke, 7 tanesi inşaat, 9 tanesi global ve pejmürde tecim, motorlu vesait servis hizmetleri ile ferdî ve hane halkı ürünleri, 4 tanesi turizm, 1 tanesi afiyet ve içtimai hizmetler, 4 tanesi ayrıksı sektörlerde neşelilik göstermektedir. bahis konusu firmaların 14’ü İstanbul’bile, 2’si Iye’de, 5’i Şark Marmara’dahi, 2’si Garp Rum’birlikte, 1’i Akdeniz’dahi, 2’si Itidalli Rum Bölgesi’nde, 4 tanesi Mağrip Karadeniz Bölgesi’nde, 1 tanesi Şarki Karadeniz Bölgesi’nde, 1 tanesi Ortadoğu Küçük Asya Bölgesi’nde ve 1 tanesi Güneydoğu Rum Bölgesi’ndedir.

Teşrinisani 2019- Mayıs 2022 dönemi ortamında, 15 milyon TL’si madencilik ve taş ocakçılığı, 49 milyon TL’si imalat endüstri, 20 milyon TL’si erke, 71 milyon TL’si inşaat, 109 milyon TL’si global ve perakende ticaret, motorlu vesait servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 80 milyon TL’si turizm, 9 milyon TL’si keyif ve sosyal hizmetler ve 56 milyon TL’si ayrıksı sektörlere ilgili koyulmak için baştan yapılandırılan bütün vecibe tutarı 409 milyon TL’dir.

FYYÇA Nazik Ölçekli Aplikasyon (100 milyon TL ve üstü borçlular için) kapsamında 15 firmanın 18,8 milyar TL kredisi yapılandırıldı.

Kasım 2021-Mayıs 2022 dönemi içinde, FYYÇA Balaban Ölçekli Uygulama (100 milyon TL ve üstü borçlular için) kapsamına 27 sayı firma (10 kol) alınmıştır. Tazammun alınan firmalardan 15 firma (6 kadro) ile Mali Baştan Konfigürasyon Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYS bağıtlanan firmalardan 2 tanesi ekincilik, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 1 tanesi imalat endüstri, 1 tanesi erke, 1 tanesi yapım, 6 tanesi farklı hizmetler ve 4 tanesi gayrı sektörlerde neşelilik göstermektedir. söz konusu firmaların 11’i İstanbul’üstelik, 2’si Garp Marmara’birlikte, 2’si Batı Küçük Asya Bölgesi’ndedir.

Teşrinisani 2021-Mayıs 2022 dönemi zarfında, 185 milyon TL’si ekincilik, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 555 milyon TL’si imalat sanayi, 269 milyon TL’si enerji, 251 milyon TL’si inşaat, 1.673 milyon TL’si değişik hizmetler ve 15.826 milyon TL’si farklı sektörlere ilişik almak için yeniden yapılandırılan hep takanak tutarı 18.759 milyon TL’dir.

FYYÇA Âdeta Ölçekli Aplikasyon (100 milyon TL altı borçlular için) kapsamında 2 firmanın 12 milyon TL kredisi yapılandırıldı.

Teşrinisani 2021-Mayıs 2022 dönemi ortamında, FYYÇA Aşağı Ölçekli Uygulama (100 milyon TL şeş borçlular için) kapsamına 12 sayı firma (7 ekip) alınmıştır. Şümul alınan firmalardan 2 firma (2 kadro) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi yapım, 1 tanesi eğitim sektöründe hareketlilik göstermektedir. söz konusu firmaların 1’i İstanbul’bile, 1’i Gün Batısı Karadeniz Bölgesi’ndedir.

Kasım 2021-Mayıs 2022 dönemi içinde, 12 milyon TL’si yapım ve 0,2 milyon TL’si yetişek sektörüne ait olmak üzere baştan yapılandırılan toplam borç tutarı 12 milyon TL’dir.”

Ferdî cesaret kullanan kişi sayısı 26 milyonu aştı

 

Bankalardan kredide sıkışmaya azrail beyanı çözümü

 

Bazen bankalar kullanılmamış kredileri durdurdu

 

BDDK’dan ticari cesaret kullanımına ilgilendiren kullanılmamış açıklama

 

Share: