Sansa birlikte hainlere fırsat vermeyen Aşırma Rahmani’nin şehadetinin 29’ncu yılı

Erzincan’ın Sansa geçidinde, teröristlerce pusuya düşürülen gelgeç otobüsünde hayatını kaybeden Bakraç Mehabetli Rahmani’nin şehadetinin 29’ncu yılına girildi.

Aşıramento Mürtefi Rahmani, 25 Teşrinievvel 1993 tarihinde Konya Aşıklar Bayramına gelmek amacıyla Konya’ya giderken, Erzincan – Erzurum yağız yolu Sansa deresinde PKK’lı teröristler yoluyla haince şehit edildi. Rahmani’yi haiz otobüs akşam 19.30’da Sansa Deresi’ne dirimsel. Kere, bölücü eşkıyalar tarafından kesilmiştir. Üç otobüs ve dayanıklı çok çevirici beklemektedir. Rahmani’nin dahi ortamında olduğu otobüs durdurulur. Teröristler otobüse çıkıp yolcuları silahlarının dipçikleriyle indirirler. Ayakyolu Yüksek Tanrısal’ye gelince, Bakraç elindeki asayı teröristin suratına indirir. Neye uğradığını şaşıran terörist, silahın dipçiliğini aşığın çenesine var gücüyle vurduktan sonradan tekmeyle otobüsten aşağı iter. Buğulu ve hastalıklı aşığın çenesi ve saf kırılmıştır. Buna rağmen 2 tendürüst kadın öğretmeni beraberlerinde sürükleyerek fırlatmak isteyen teröristlerin üstüne yürür. Erzurumlu şehit Bakraç Rahmani ‘Ölümden korkmayın. Ecel gelmişse kaçamayız. Bu çapulculara yalvarmayın’ diyerek bağırıyordu. Kurşunlar Büyük Tanrısal’nin başına, sol göğsüne ve esen kasığına denk dirimsel. Tanrısal, burada salavat getirdikten sonraları şehit düşer. – ERZİNCAN

Share: