Nazır Muş: İhracatta sunma efdal seviyelere ulaşılmıştır

Icra Vekili Muş: İhracatta en faziletli seviyelere ulaşılmıştır

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, “İhracatımız 2022 yılı Karı- Ilk Teşrin döneminde, geçtiğimiz yıla göre yüzdelik 15,4 oranında artarak 209,5 milyar dolar olmuştur. Bu rakamlarla, ihracatta hem önceki 10 ay bazında hem de mahiye bazda arz faziletkâr seviyelere ulaşılmıştır” dedi.

Tecim Bakanlığı ve kapalı kuruluşların bütçe görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2023 yılı bütçe teklifine ilgili komisyona yemek yaptı. Bakanlığın çalışmaları ile proje ve hedeflerini anlatan Bakan Muş, global ekonomide yaşanan sıkıntılara ilgi çekerek, “Bu gelişmeler ışığında uluslararası kuruluşlar küresel iktisadi büyümeye dayalı tahminlerini daima olarak süfli cepheli revize etmektedir. IMF sonuç açıklamasında; 2021 yılında yüzde 6 oranında büyüyen dünya ekonomisinin 2022 yılında yüzdelik 3,2; 2023 yılında ise yüzde 2,7 oranında büyümesini öngörmektedir. Küresel ticarette birlikte analog beklentiler öngörülmekte olup, Acun Ticaret Örgütü, 2021 yılında gerçekleşen yüzde 9,7’lik toptan dünyalık ticareti hacmi büyümesinin, 2022 yılında yüzdelik 3,5’e ve 2023 yılında ise yüzdelik 1’e gerileyeceğini hesap pusulası etmektedir. Emtia fiyatlarındaki yükseliş özellikle başlamak üzere, pandemi sonrası global arzın hızlı artan mektepli değer verememesi, tedarik zincirindeki bozulmalar ve geri hizmet sorunları üzere sebepler kül dünyada yüksek enflasyonu birlikte getirmiştir” dedi.

‘İHRACATIMIZ SUNU FAZILETKÂR SEVİYELERE ULAŞTI’Toptan ölçekteki cemi bu huysuz gelişmelere karşın Türkiye ekonomisinin üretmeye, istihdam sağlamaya ve Türk mallarını dünyanın ciharıyek yanına ihraç etmeye bitmeme ettiğini vurgulayan Vekil Muş, “İhracatımız 2022 yılı karı-ilk teşrin döneminde, geçtiğimiz yıla bakarak yüzdelik 15,4 oranında artarak 209,5 bilyon dolar olmuştur. Bu rakamlarla, ihracatta hem geçmiş 10 kamer bazında hem dahi maaş bazda arz faziletli seviyelere ulaşılmıştır. 2022 yılının ilk 10 ayında dünyanın farklı coğrafyalarına yaptığımız dış satım hayat dolu aynı şekilde artmaya devam etmiştir. Oransal adına yeryüzü çok ihracat artışı Amerika kıtasına gerçekleşirken, sunma oylumlu ticari partnerimiz olan Avrupa Birliği’ne (AB) ihracatımız yüzdelik 13,5 oranında artmış; KEZ ile ticaret fazlamız 9,7 bilyon dolara ulaşmıştır. Mürekkep Krallık’la ticaretimizde ise 6 milyar dolar dış tecim fazlası verilmiştir” diye niteleyerek konuştu.’ZOR BİR GÜN BİZLERİ BEKLEMEKTEDİR’ Bugünlerde karşılarına sâdır risk ve belirsizliklerin, önümüzdeki dönemde daha bile artmasının muhtemel olduğunu bel eden Bakan Muş, “Global anlamda parçalanmamış ülkelerin karşı karşıya kaldığı yumruk ayrımsız dönme bizleri beklemektedir. KEZ’dahi henüz üstelik zayıflaması muhtemel dilek, ihracatımız üstünde riziko yaratmaktadır. Bu nedenle, ihracatçılarımızı alternatif pazarlara yönlendirerek münasebet çeşitlendirmemizi güçlendirmek için muktezi çalışmaları yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.Ardından ithalat rakamlarına ilişkin verileri paylaşan Muş, “Enerji ithalatımız önceki 10 ayda sabık yıla göre yüzde 118,4, yani 43,7 milyar dolar artmıştır. Bu artışta fiyatların canlı olduğunu görmekteyiz; bihakkın 2022 Ocak-Ağustos döneminde enerji ithalat miktar endeksi yüzde 10,2 düşüş gösterirken enerji ithalat birim ayar endeksi yüzdelik 166,4 artmıştır. Serencam dönemde değerli ithalatında yaşanan yükseliş birlikte dış alım faturamızı oylumlu ölçüde arttırmaktadır. Mecmu zer ithalatı geçtiğimiz yılın evvel 10 ayına bakarak yüzdelik 8,4, yani 10,1 milyar dolar artmıştır. Nedeniyle ithalatta izlenen artışın yüzde 63’ü erke ve değerli kaynaklı gerçekleşmiştir” açıklamasında bulundu.’30 MİLYAR LİRALIK AMME ZARARININ ÖNÜNE GEÇTİK’Kaçakçılıkla savaş çalışmalarına ait üstelik vukuf veren Muş, “Gümrük Himaye ekiplerimizce yürütülen kaçakçılıkla savaş faaliyetleri neticesinde mecmu 10 milyar teklik mesabesinde geriden geriye kayıt ele geçirilmiştir. Bakanlığımız bünyesinde görev fail Akaryakıt Özel Ekibince bu yıl içerisinde yürütülen çalışmalarda 4 bilyon lira mesabesinde alacak verimsiz ile 10 milyar liralık değerinde yapmacıklı fatura tayin ettik ve 1262 ton geriden geriye akaryakıt ele geçirdik. Ayrımsız zamanda, 7318 sayılı Kanun sonrası aut satış yöntemiyle gerçekleştirilen suiistimallerin engellenmesine müteveccih icraat yürüterek 30 bilyon liradan çok amme zararının önüne geçtik” dedi.Bu yıl maden özellik kaçakçılığıyla savaşım alanında de rekor yakalamalara imza attıklarını vurgulayan Nazır Muş, “Gürbulak Gümrük Kapısında biri 1 ton 18 kilogram başkası 622 kilogram tutmak amacıyla ile tamam zamanların arz faziletli miktarlı likit metamfetamin yakalamalarını gerçekleştirdik. İstanbul Ambarlı Limanı’nda rekor yakalama yerine tarihe güzeşte 2 ton 91 kilo captagon yakalamasının yanı sıra tekrar İstanbul’de 338 kilogram, Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda 404 kilogram captagon ele geçirdik. Antrparantez, Esendere Gümrük Kapısında 513 kilo beyaz zehir yakalayarak akıbet zamanların en faziletkâr miktarlı eroin yakalamasını yaptık. Mümasil zamanda Gürbulak Gümrük Kapısında 285 kilosu beyaz zehir almak üzere hep 305 kilogram eroin yakalaması gerçekleştirdik” diye niteleyerek konuştu.’2023 BÜTÇESİ 17,1 MİLYAR’

Icra Vekili Muş antrparantez, Ticaret Bakanlığı’nın tasavvur ve faaliyetleri doğrultusunda kullanılmak amacıyla 2023 yılı bütçesinin mecmu 17 milyar 124 milyon 310 bin liralık olduğunu belirterek, “Bu tutarın, 13 bilyon 335 milyon 123 bin TL’si Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması Programına, 1 milyar 988 milyon 706 bin TL’si Dümen ve Destek Programına, 1 bilyon 411 milyon 43 bin TL’si Araç Dışı Ekonomiyle Mücadele Programına, 368 milyon 634 bin TL’si Tüketicinin Korunması, Yayın ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu Programına, 20 milyon 804 bin TL’si Izlence Dışı Giderler adına tahsis edilmiştir. Antrparantez, iktisadi sınıflandırmaya bakarak bakanlığımız 2023 yılı bütçe teklifinin; 4 bilyon 592 milyon 150 bin TL’si personel giderlerine, 651 milyon 76 bin TL’si SGK oran primi giderlerine, 662 milyon 768 bin TL’si dünyalık ve bakım hava giderlerine, 720 milyon TL’si sermaye giderlerine, 32 milyon 300 bin TL’si sermaye transferleri tertibine, 10 bilyon 466 milyon 16 bin TL’si cari transferlere, yani nazik ölçüde ihracatçı ve ticaret erbabımızın desteklenmesi ile ilgilendiren giderlere tahsis edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Share: