Nakdi krediler 5,8 trilyon TL oldu

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar marifetiyle kullandırılan nakdi krediler Mart 2022 kocaoğlan bakımından, ayrımsız esbak yılın ayrımsız ayına bakarak yüzde 46 artarak 5.774 milyar TL oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Nakdi kredilerin 5.591 bilyon TL’si bankalar, 91 milyar TL’si finansal isticar şirketleri, 46 bilyon TL’si finansman şirketleri ve 45 milyar TL’si faktoring şirketleri aracılığıyla kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2022 yılı Mart ayı itibarıyla 200 milyar TL oldu. Arıtma olunacak alacakların 190 milyar TL’si bankalara; 7,3 bilyon TL’si finansal kiralama şirketlerine, 1,9 bilyon TL’si faktoring şirketlerine ve 1,5 milyar TL’si bile finansman şirketlerine aittir. Tasfiye olunacak alacakların toplanmış kredilere oranı Mart 2022 itibarıyla, tıpkı önceki yıla bakarak 0,9 puan azalarak yüzdelik 3,4 oldu.

Ticari krediler 4,7 trilyon TL oldu Ticari krediler yüzdelik 53 artarak 4,672 bilyon TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 81 düzeyinde gerçekleşti. Ticari krediler zarfında imalat sanayii yüzdelik 29 ile bildirme erdemli paya sahiptir. Payı yüzdelik 10 ve üstünde olan gayrı asıl sektörler, küresel ve gayrimuntazam tecim ve inşaattır.

Mart 2022 bakımından tasfiye olunacak alacak oranı yeryüzü faziletli olan göz; yüzdelik 6,8 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 5,2 ile erke sektörü ve yüzdelik 5,1 ile turizm sektörü takip etti.

Ferdî krediler 1,1 trilyon TL’ye ulaştı

Bankalar ve banka dışı mali kuruluşlar marifetiyle kullandırılan ferdî krediler yüzde 23 artarak 1.101 bilyon TL oldu.

Ferdî kredilerin yüzdelik 45’ini gerekseme kredileri, yüzde 29’unu hane kredileri, yüzdelik 21’ini emniyet kartları ve yüzdelik 5’ini vasıta kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tasfiye olunacak algı oranı ayrımsız eski yıla göre 0,6 nokta artarak yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel cesaret kullanan müşterilerin1 sayısı 35,9 milyon oldu

Bireysel cesaret kullanan hayat sayısı (takipteki krediler dünya) serencam tıpkısı yılda kestirmece 1,4 milyon sevimli artarak 35,9 milyon sevimli olurken, ortalama emniyet bakiyesi ise 30,7 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

İlk kez ihtiyaç kredisi kullananlar

Mart ayında 181 bin yaşama ilk defa güven kartı, 116 bin emanet tüketici kredisi kullanırken, emlak kredisi kullanan hayat sayısı 23 bin oldu. 131 bin birey ise ilk kez güvenilen tevdiat hesabı kullandı.

İstanbul, sunu faziletli bireysel kredi bakiyesi olan mülk

Mart 2022 kocaoğlan bakımından İstanbul’birlikte 362 milyar TL, Ankara’da 104 bilyon TL ve İzmir’dahi 72 bilyon TL tutarında bireysel emniyet bulunuyor. İstanbul, yüzdelik 29 ile akıbet 12 ayda ferdî kredi bakiyesi en haddinden fazla artan il oldu. kişi başına ortalama ferdî emniyet (yüreklilik kartı karışma) hep bakiyesi arz yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Tekirdağ oldu.”

Boğunuk yüreklilik eşiği değişti

 

Bankaların kârı arttıkça çalışan sayısı azalıyor

 

UBS’cilt kullanılmamış sayısal bankacılık ürünü

 

Borsa vezneci hisseleriyle yükseldi

 

İş Bankası ve Vehbi Koç Vakfı’nın Külfet Girişimciliği Programı’na 6 girişim seçildi

 

Share: