Güneş Paneli Çeşitleri

Güneş enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve güneş tarafından üretilen ilk temiz enerji şeklidir. Birçok şekilde üretilir ve normalde bulunduğu yere göre değişir. Özellikle güneş panelleri, güneş ışığını elektriğe dönüştürmek için kullanılır.

Güneş enerjisi, güneşten gelen ısının güneş panelleri ile toplanmasıyla veya halihazırda dünya yüzeyinden yayılan ısının toplanmasıyla üretilir. Çıkarılan enerji miktarı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır:

Güneş panellerinin güç sağlayacağı hedef sıcaklık

Belirli bir bölgedeki elektrik maliyeti

Güneş ışığının güneş paneline geldiği açı

Ne tür güneş panelleri kullanılıyor

Enerjinin geleceği büyük bir sorudur. Evlerimizi ve makinelerimizi çalıştırmak için hâlâ fosil yakıtlara ihtiyacımız var mı? Makinelerimizi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalıştırmanın bir yolu var mı?

Şebekelerini güçlendirmek için güneş ışınlarını kullanan Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin büyük talebi nedeniyle güneş paneli teknolojisine yatırım yapmak zahmetsiz olabilir. Güneş panelleri ayrıca yakıt maliyeti ve bakım maliyeti olmaması nedeniyle diğer alternatif kaynaklara göre daha ucuzdur.

Yenilenebilir enerjinin geleceği parlak, ancak bu yalnızca onları bu gezegende yaşayan diğer herkes için yeterince karşılanabilir hale getirirsek mümkün olacak. Hindistan’ın güneş paneli üretimini sadece bir yılda %0’dan %70’e çıkararak bu ücrete nasıl öncülük ettiği aşağıda açıklanmıştır.

Güneş panelleri ilginç ve oldukça verimli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Mevcut bir elektrik şebekesi olmayan yerlerde temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı elektrik sağlama potansiyeline sahiptirler. Güneş panellerinin maliyeti, fosil yakıtların yerini alması için hala çok yüksek, ancak farklı güneş paneli yapım yöntemleri, üretim teknolojileri ve güneş paneli pillerinde kullanılan teknoloji, hepsini daha ucuz hale getiriyor.

Güneş paneli fiyatları

Güneş panellerinin fiyatı, icadından bu yana kademeli olarak düşüyor. İşte fiyatın zaman içinde nasıl değiştiğini gösteren bir grafik (Not: Bu grafikteki ilk dört çubuk fotovoltaik hücrelerin maliyetini gösterir).

Güneş paneli çeşitleri

Farklı türde güneş paneli yapım yöntemleri, onları daha geniş bir müşteri yelpazesi için daha uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirebilir.

Güneş panelinin tanıtılmasının dünya üzerinde önemli bir etkisi oldu. Evlere, işletmelere ve diğer kurumlara temiz ve yenilenebilir enerji sağlar. Güneş sistemi çevreyi kirletmeden elektrik üretmede de etkilidir.

Güneş panelleri, aydınlatma için kullanılana benzer şekilde güneş ışığını elektriğe dönüştürerek güç üretmek için ışığı emen bir fotovoltaik cihaz olarak çalışır. Güneş panelleri güneşli ülkelerde iyi çalışıyor ancak Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Rusya ve Çin gibi enerji ihtiyaçları için öncelikle hidroelektrik santrallerine güvenen bazı ülkeler var.

Silikon bazlı güneş pillerinin fiyatı 2008’den bu yana %90’ın üzerinde düşerken, kurulum maliyeti bu dönemde yarıdan fazla düştü. Temiz ve yenilenebilir enerji sağlamanın yanı sıra, karbon emisyonlarını azaltarak küresel ısınmayı azaltırken insanların paradan tasarruf etmesine de yardımcı olabilirler.

Nüfusu için yeterli enerjiyi sağlamak için, tüm çatıya eşdeğer olacak yaklaşık 1 milyar metrekarelik güneş panellerine ihtiyaç duyacaktır.

Share: