Erzurum birikimli iştirak verileri açıklandı

TOBB Erzurum birikimli kurulan iştirak verilerini açıkladı, Erzurum’da bu yılın Aile- Ilkgüz ayları ortada 268 ortaklık kurulumu gerçekleşti. 9 mahiye kayıtta kurulan ortaklık sayısı yüksekliği itibarıyla Şarki Anadolu Bölgesi illeri süresince Van, Malatya ve Elazığ’ın ardından 4, Türkiye illeri sıralamasında ise 39’uncu sırayı aldı.

Erzurum Ev – Ilkgüz Dönemi

Erzurum’da bu yılın 9 ayında 268 şirket, 15 kooperatif ve 75 hakiki şahıs ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 37 iştirak ve 8 kooperatif arıtma edildi, 33 iştirak, 6 kooperatif ve 41 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı. Erzurum’da bu yılın 9 ayında kurulan iştirak sayısı 2021 yılı Ocak – Ilkgüz dönemine göre yüzdelik 40,31 oranında arttı.

Erzurum Familya – Eylül 2021

Erzurum’da 2021 yılının Ev – Eylül döneminde 191 iştirak, 23 kooperatif ve 85 hakiki şahıs ticari işletmesi kurulumu kaydedilmiş, dönemde 26 şeriklik ve 5 kooperatif arıtma edilirken, 17 ortaklık, 4 kooperatif ve 37 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapanmıştı.

Bölgesel Veriler

TOBB verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince yapılan analizlere bakarak 2022 Familya – Eylül döneminde Erzurum’da 268, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 369, Kuzeydoğu Küçük Asya İstatistik Bölgesi illerinde 619, Doğu Rum Bölgesi illerinde 2 bin 248 şirket kuruldu.

Erzurum Ortalamaları Geçti

Veriler üzerinden DOSİAD yoluyla kaydedilen analizlere göre, bu yılın Sülale – Eylül ayı diliminde kurulan müşareket sayısı bir eski yılın bir dönemine bakarak Erzurum, KUDAKA, Kuzeydoğu Küçük Asya İstatistik Bölgesi ve Şarki Küçük Asya Bölgesinde arttı. Erzurum yıllık artım oranı kaydında bölge ve mevki ortalamalarını yine geçti.

Artış Oranları

DOSİAD tarafından veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Familya – Ilkgüz 2022 döneminde, Kurulan şeriklik suret artışı Erzurum’da yüzdelik 40,31, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde yüzde 23,98, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 19,96, Doğu Rum Bölgesinde yüzdelik 18,94, oranında kaydedildi.

Erzurum’un Bölgesel Payları

DOSİAD tarafından TOBB verileri üzerinde yapılan analizde, Erzurum’un kurulan müşareket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzdelik 72,62, Kuzeydoğu Küçük Asya sayımlama Bölgesi illeri toplamında yüzdelik 43,29, Şark Küçük Asya Bölgesi illeri toplamında yüzdelik 11,92 oranında pay gösterdi

Erzurum Bölgede 4’üncü

Karı – Eylül 2022 sürecinde Şark Rum Bölgesi illeri zarfında bildirme çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştirildiği toprak 530 şirketle Van oldu. Bu ili 403 şirketle Malatya, 292 şirketle Elazığ, 268 şirketle Erzurum izledi. Dönemde Ağrı’da 125, Erzincan’da 90, Bitlis’te 142, Muş’ta 99, Iğdır’da 72, Bingöl’de 76, Hakkari’de 66, Kars’ta 43, Tunceli’de 32 ve Ardahan’da 10 şirket kuruldu.

Erzurum 39’uncu Sırada

Erzurum iştirak kurulum sayısı yüksekliği kaydında büyüklük illeri içinde 39’uncu sıraya indi. Ortaklık kurulum sayısının erdemli olduğu 40 diyar; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Adana, Ş.Urfa, Kayseri, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Denizli, Tekirdağ, Sakarya, Okumuş, Balıkesir, Samsun, Manisa, Mardin, K. Maraş, Eskişehir, Van, Trabzon, Yalova, Afyon, Malatya, Batman, Aksaray, Çanakkale, Nevşehir, Sivas, Elazığ, Düzce, Şırnak, Erzurum, Isparta namına bildirildi.

TOBB Verileri

Ev-Ilkgüz döneminde kurulan müşareket sayısı yüzde 23,9 arttı. 2022 yılının Karı-Eylül döneminde kurulan şirket sayısı, sabık yılın aynı dönemine bakarak yüzdelik 23,9 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Ilkgüz ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022’nin geçmiş 9 ayında kurulan şeriklik sayısı, güzeşte yılın tıpkı dönemine göre yüzde 23,9 arttı. Bu dönemde 99 bin 583 müşareket kuruldu.

Benzeri dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 28,3 kalık olup kurulan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzde 5,2 azaldı. Yılın önceki 9 ayında, 2021’in ilk 9 ayına göre kapanan ortaklık sayısında yüzde 62,7 kapanan kooperatif sayısı yüzdelik 24,9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzdelik 4,6 artma oldu.

Kurulan Müşareket Sayısında Geçen Yılın Tıpkısı Ayına Bakarak Yüzdelik 27,9 Artma Oldu

Ilkgüz 2022’de, Eylül 2021’e bakarak kurulan müşareket sayısı yüzdelik 27,9 kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 27,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzdelik 12,3 arttı. Eylül 2022’de, kapanan şeriklik sayısı 2021 yılının benzeri ayına bakarak yüzde 25,8 kalık olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,0 kapanan kooperatif sayısında yüzde 26,2 azalış oldu.

Eylül 2022’de Kurulan Şirketlerin Sayısında Bir Eski Taban Göre Yüzde 6,8 Artış Oldu

Bire Bir eski aya bakarak kurulan şeriklik sayısı yüzde 6,8 kurulan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzde 18,4 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,6 azaldı.

Aynı önceki taban göre kapanan şeriklik sayısında yüzde 16,0 kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,3 artım olup kapanan hakiki şahıs ticari pres sayısında yüzde 0,6 azalış gerçekleşti.

Eylül 2022’de eksiksiz illerde müşareket kuruluşu gerçekleşti

Ilkgüz 2022’de kurulan toplam 13 bin 190 şirket ve kooperatifin yüzdelik 86,4’ü limited şeriklik, yüzdelik 12,3’ü anonim şirket, yüzdelik 1,3’ü ise kooperatif oldu. Iştirak ve kooperatiflerin yüzdelik 41,1’i İstanbul, yüzde 8,8’i Ankara, yüzdelik 6,6’sı İzmir’de kuruldu. Bu ay kül illerde ortaklık kuruluşu gerçekleşti.

Eylül 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, aynı eski ayak tabanı göre yüzdelik 27,8 oranında azaldı. 2022 yılında toplam 100 bin 945 iştirak ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 87 bin 67 limited şirket, mecmu sermayenin yüzde 70,2’sini, 12 bin 502 anonim ortaklık ise yüzdelik 29,4’ünü oluşturdu. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre yüzdelik 27,8 oranında azaldı. – ERZURUM

Share: