Bilecik’te araştırmacılar kas erimesi hastaları için yeni benzeri otama üzerinde çalışıyor

Kas erimesi yerine tanıdık Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına genetik sırf otama imar etmek amacıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesindeki (BŞEÜ) vukuf insanları marifetiyle araştırı yürütülüyor.

BŞEÜ Tıp Fakültesi Dahili Tababet Bilimleri Bölümü Akademisyen Doç. Dr. Mehabetli Taghizade’nin öncülüğünde 6 farklı disiplinden 9 bili insanının iştirakiyle hesaplı ve Türkiye Afiyet Bilimleri Enstitüsü Başkanlığı yoluyla desteklenen araştırmada, DMD hastaları için eskimemiş otama geliştirilmeye çalışılıyor.

Doç. Dr. Uca Taghizade, AA muhabirine, kısaca 5 yıl evvel DMD hastaları ve aileleriyle irtibat ettiklerini, tedavi arayışlarına katıldıklarını söyledi.

DMD’nin hastalığı irsî benzeri kas hastalığı olduğuna belen fail Taghizade, “Kas dokusu, distrofin (adale yapıtaşı proteini) isimli proteini üretemez. Bu format kaslarda zayıflığa illet evet. Hastalığın ilerlemesi ile alay malay kalp kası hasarı görülmeye başlar.” dedi.

Distrofin ismindeki proteinde kâin hataların kas erimesine sebep olduğunu rapor eden Taghizade, bu proteinin 79 değişik parçadan oluştuğunu tababet literatüründe her bir parçaya ise ekzon dendiğini söyledi.

Mualla Taghizade, “DMD hastalarında bu ekzonların biri yahut birkaçı fire oluyor. Tığ de ülkemizdeki nakıs tanıdık ekzonlara yönelik faaliyet yapıyor ve ülkemizde yerli otama geliştirmeye çalışıyoruz.” dedi.

Gen transferi çalışması

Taghizade, hastalığın tedavisine yönelik geniş transferi ve gen nakil sistemi tasarımıyla ilgilendiren çalışmaları bulunduğuna değinerek şöyle bitmeme etti:

“İlk özellikle 52’nci ekzonla ait tıpkı mücahede yapacağız. Sonradan ayrıksı ekzonlarla proje boyunca çalışmalarını tamamlayacağız. Şayet istediğimiz sonuçları elde edersek ve liyakatli olursak 3 yıl bilahare klinik araştırmalar aşamasına gelip Safha-1 ve Faz-2 çalışmalarına karışma gelmek istiyoruz. Bu vasıtayla biz çalışmalarımızda kalburüstü olursak yerel ve domestik benzeri tedavi seçeneği üstelik sunmuş olacağız.”

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir üstelik araştırmanın önemine değinerek “Bu proje ile şu anda tedavisi tamlık adına olabilir olmayan makro aynı hastalığın tedavisiyle ilişkin koca aynı mesai yapılmaktadır. İnşallah en adamakıllı şekilde sonuçlanır.” diye niteleyerek konuştu.

Tababet Fakültesi müessis dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan ise

DMD hastalığının tedavisi amacıyla eskimemiş tıpkısı projeye başladıklarını vurgulayarak, “Bu projeyle gelişigüzel inşallah hastalarımıza yüz komik tıpkı otama sunmanın yollarını gücük aynı süre bilahare devreye sokarız umuduyla gayretlerimiz bitmeme ediyor.” ifadesini kullandı.

Çalışmada, proje ekibi namına BŞEÜ’nün tedrisat üyelerinden Dr. Akademisyen Sıdıka Tüvana, Doç. Dr. Erhan Delimsirek, Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Tuncel Fayans ve Dr. Öğretim Yardımcısı Katre Gül Fındık görev alıyor. Atatürk Üniversitesinde görevli Dr. Akademisyen Bağ Çelebi ve ekibi birlikte projeye destek veriyor.

Share: