BDDK’dan yüreklilik kısıtlılık kararına esneme getirildi

Döviz varlığı olan şirketlerin TL güven kullanımına sınırlama getiren düzenleme esnetildi. Bankacılık Düzenleme ve Fal Kurumu (BDDK), elinde makul tıpkısı orandan çok döviz nakdi olan bağımsız milletvekili denetime tabi şirketlerin bankalardan kullanılmamış TL itimat almasını engelleyen benzeri değişmeyen aldığını iki hafta ilk duyurmuştu. Demincek ise şirketlerden irade ve ortalık şartları doğrultusunda şirketlerin TL itimat kullanımını nakdi yabancı mal pozisyonuna bakarak düzenleyen karara dayalı gâh esnekliklere gitti. BDDK’dan evvel akşam yapılan açıklamaya göre, bağımsız denetime tabi işletmeler için yeminli finansal müşavirlerin bile sürece karışma edilmesine karar verilirken, direkt istikraz sistemi, kurumsal cesaret kartları ve tedbir finansmanı, TL güven sınırlaması dışında bırakıldı. Açıklamaya bakarak leasing ve faktoring işlemleri ise itimat sınırlamasına dahil edilirken, şirketlerin az dışı tutkun paydaşlık ve iştirakleri hesaplamadan affedilmiş tutuldu. Hem bankalar hem şirketler açısından uygulama kolaylaştı
BDDK’den yapılan açıklamaya bakarak, söz konusu eskimemiş değişmeyen, genel manada ayrımsız eski karara bakarak hem bankalar hem şirketler açısından uygulamayı kolaylaştırıcı birtakım değişiklerin yanında kararın etkinliğini artırıcı tadilat içeriyor. Geçmiş karara göre emniyet başvurusu sırasında hikmet ve belge temin etme yükümlülüğü kâin şirketlerin beyanları temel uyarlanmak suretiyle yüreklilik kullanmaları türlü hale getirildi. Itimat kullanımı sonrasında ise bu beyanların doğruluğunu üçer maaş takvim dönemleri halinde müstakil murakıp yahut yeminli mali müşavirlerce musaddak adına bankalara tevdi etmeleri gerektiği düzenlendi, böylece şirketlerin belge yükü azaltılmış oldu. Esnetilmeyle birlikte şirketlerin bankalarla yaptıkları swap işlemleri aracılığıyla kararın etkinliğinin azaltılmasının önüne geçilmesi amaçlandı. Reuters’in haberine göre kusurlu evet de kayışçı beyanda bulunan şirketlere Türk Lirası cinsinden bakir bir nakdi ticari kredi kullandırılamayacağı ve 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren bu şirketlere kullandıran TL cinsinden ticari nitelikli bütün nakdi kredilere yüzde 500 riziko ağırlığı uygulanacağı kararlaştırıldı. Ortaklık kredileri üzere doküman tevdi etme süresi üçer mahiye takvim dönemleri yerine belirlendi.
Share: