Bayburt tutum haberleri… Bayburt’ta Ağustos umumi tecim sistemine bakarak dış satım 82 dolar, dış alım 35 bin dolar yerine gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu ile Tecim Bakanlığı hisse senedi birliğiyle genel tecim sistemi çerçevesinde üretilen arızi dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ağustos ayında, tıpkı esbak yılın ayrımsız ayına göre yüzde 13,1 artarak 21 bilyon 337 milyon dolar, dış alım yüzdelik 40,4 artarak 32 bilyon 531 milyon dolar namına gerçekleşti. Bayburt’ta Ağustos genel ticaret sistemine göre dış satım 82 dolar, dış alım 35 bin dolar oldu.

Aile-Ağustos döneminde dış satım yüzdelik 18,2, ithalat yüzdelik 40,7 arttı.

Genel ticaret sistemine bakarak dış satım 2022 yılı Familya-Ağustos döneminde bir önceki yılın benzeri dönemine bakarak yüzdelik 18,2 artarak 165 milyar 608 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artarak 239 milyar 43 milyon dolar kendisine gerçekleşti.

Ağustos ayında erke ürünleri ve altın dünya dış satım yüzdelik 9,3, ithalat yüzde 16,6 arttı. Erke ürünleri ve parasal olmayan altın dış dış satım, 2022 Ağustos ayında yüzdelik 9,3 artarak 17 bilyon 981 milyon dolardan, 19 milyar 647 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında erke ürünleri ve akçasal sıfır zer dünya dış alım yüzde 16,6 artarak 18 bilyon 392 milyon dolardan, 21 milyar 453 milyon dolara yükseldi.

Erke ürünleri ve akçasal sıfır kızıl dünya dış tecim açığı Ağustos ayında 1 milyar 806 milyon dolar namına gerçekleşti. Aut tecim hacmi yüzde 13,0 artarak 41 bilyon 101 milyon dolar olarak gerçekleşti. söz konusu ayda erke ve zer aut ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,6 oldu.

Dış ticaret açığı Ağustos ayında yüzdelik 159,9 arttı.

Ağustos ayında aut ticaret açığı tıpkısı geçmiş yılın benzeri ayına göre yüzde 159,9 artarak 4 bilyon 307 milyon dolardan, 11 bilyon 194 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı istikbal oranı 2021 Ağustos ayında yüzde 81,4 iken, 2022 Ağustos ayında yüzdelik 65,6’ya geriledi.

Dış tecim açığı Ev-Ağustos döneminde yüzde 146,3 arttı.

Eş-Ağustos döneminde aut tecim açığı yüzdelik 146,3 artarak 29 bilyon 817 milyon dolardan, 73 milyar 435 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Karı-Ağustos döneminde yüzde 82,5 iken, 2022 yılının benzeri döneminde yüzde 69,3’e geriledi.

Ağustos ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,0 oldu. Hesaplı faaliyetlere bakarak ihracatta, 2022 Ağustos ayında imalat sanayinin payı yüzdelik 95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzdelik 2,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,0 oldu.

Ev-Ağustos döneminde soylu erki faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, ekincilik, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzdelik 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Ağustos ayında meydanlık mallarının toplanmış ithalattaki payı yüzde 79,5 oldu

Geniş konuşu gruplar sınıflamasına bakarak ithalatta, 2022 Ağustos ayında uzaklık mallarının payı yüzde 79,5, resülmal mallarının payı yüzde 11,6 ve istihlak mallarının payı yüzde 8,8 oldu.

İthalatta, 2022 Eş-Ağustos döneminde meydanlık mallarının payı yüzdelik 81,6, anamal mallarının payı yüzde 10,6 ve istihlak mallarının payı yüzdelik 7,7 oldu.

Ağustos ayında bildirme fazla ihracat yapılan mevki Almanya oldu.

Ağustos ayında ihracatta önceki sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan dış satım 1 bilyon 664 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 bilyon 483 milyon dolar ile KÖLE, 1 milyar 258 milyon dolar ile Irak, 1 bilyon 104 milyon dolar ile Bir Kraliyet, 949 milyon dolar ile Rusya Federasyonu takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3’ünü oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ihracatta önce sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 13 milyar 775 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 bilyon 416 milyon dolar ile MEMLUK, 8 bilyon 609 milyon dolar ile Irak, 8 bilyon 604 milyon dolar ile Bir Kraliyet, 8 bilyon 352 milyon dolar ile İtalya ve takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, mecmu ihracatın yüzde 30,6’sını oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı.

İthalatta Rusya Federasyonu önceki sırayı aldı. Ağustos ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 6 milyar 297 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 bilyon 147 milyon dolar ile Çin, 2 bilyon 49 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 750 milyon dolar ile İsviçre, 1 bilyon 324 milyon dolar ile MEMLUK izledi. İlk 5 ülkeden yapılan dış alım, toplam ithalatın yüzde 47,9’unu oluşturdu.

Karı-Ağustos döneminde ithalatta evvel sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan dış alım 38 milyar 413 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 28 bilyon 34 milyon dolar ile Çin, 15 bilyon 328 milyon dolar ile Almanya, 10 milyar 295 milyon dolar ile ESIR, 9 bilyon 132 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, hep ithalatın yüzdelik 42,3’ünü oluşturdu.

Sezon ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre dış satım yüzde 2,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Ağustos ayında aynı önceki taban göre dış satım yüzdelik 2,6, dış alım yüzdelik 3,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Ağustos ayında aynı esbak yılın benzeri ayına göre dış satım yüzde 9,5, dış alım yüzde 37,5 arttı.

Faziletkâr teknolojili ürünlerin imalat endüstri ihracatı içindeki payı yüzdelik 2,9 oldu. Teknoloji yoğunluğuna bakarak dış tecim verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması süresince yer düz imalat endüstri ürünlerini kapsıyor. Ağustos ayında ISIC Rev.4’e bakarak imalat uran ürünlerinin mecmu ihracattaki payı yüzdelik 95,0’dır. Efdal uygulayım bilimi ürünlerinin imalat uran ürünleri ihracatı içindeki payı yüzdelik 2,9’dur. Karı-Ağustos döneminde ISIC Rev.4’e göre imalat endüstri ürünlerinin toplanmış ihracattaki payı yüzdelik 94,6’dır. Karı-Ağustos döneminde faziletkâr uygulayım bilimi ürünlerinin imalat uran ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8’dir.

Ağustos ayında imalat uran ürünlerinin toplanmış ithalattaki payı yüzde 72,0’dır. Faziletli uygulayım bilimi ürünlerinin imalat uran ürünleri ithalatı içindeki payı yüzdelik 10,4’tür. Ocak-Ağustos döneminde imalat sanayi ürünlerinin bütün ithalattaki payı yüzdelik 70,1’dir. Familya-Ağustos döneminde faziletkâr teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7’dir.

Özel tecim sistemine göre dış satım 2022 yılı Ağustos ayında 19 milyar 540 milyon dolar oldu.

Özel ticaret sistemine bakarak, 2022 yılı Ağustos ayında, dış satım benzeri geçmiş yılın bir ayına bakarak yüzdelik 9,7 artarak 19 bilyon 540 milyon dolar, dış alım yüzdelik 37,5 artarak 30 bilyon 746 milyon dolar kendisine gerçekleşti.

Ağustos ayında aut tecim açığı yüzdelik 146,1 artarak 4 milyar 554 milyon dolardan, 11 bilyon 206 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı gelecek oranı 2021 Ağustos ayında yüzde 79,6 iken, 2022 Ağustos ayında yüzde 63,6’ya geriledi.

İhracat 2022 yılı Ev-Ağustos döneminde 154 milyar 437 milyon dolar oldu.

Özel ticaret sistemine göre dış satım, 2022 yılı Ev-Ağustos döneminde, ayrımsız eski yılın benzeri dönemine göre yüzdelik 16,3 artarak 154 bilyon 437 milyon dolar, dış alım yüzde 38,0 artarak 225 bilyon 486 milyon dolar kendisine gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde aut tecim açığı yüzdelik 132,3 artarak 30 milyar 591 milyon dolardan, 71 milyar 49 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı istikbal oranı 2021 Karı-Ağustos döneminde yüzdelik 81,3 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 68,5’e geriledi. – BAYBURT

Share: