Depremin vurduğu dört iklim polisler amacıyla “doğu hizmeti” bölgesine karışma edildi

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan “Güven Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Ünsüz Göçüşmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dayalı Talimatname”, Resmi Gazete’dahi yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

BATI VE DOĞU ŞEKLİNDEKİ 2 KESIM UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Yönetmeliğe bakarak, ati yıl yürürlüğe girecek “şark hizmeti” yerinin 4 bölgeye ayrılmasını öngören aplikasyon kaldırıldı. Halen uygulanmakta olan 1. toprak (günindi) ve 2. kesim (doğu) şeklindeki iki havza uygulaması devam edecek. Gün Batısı ve şark illeri zat beyninde gene gruplara ayrılmayacak. Böylelikle 4 havza uygulaması kapsamında, “şarki görevi”ni mütemmim personelin garp illerinde görev süresini tamamlaması halinde mecburi meydan değişikliğine bağımlı tutulması kararı birlikte kaldırıldı. Muharip gaziler, sivil yıldırı mağdurları ile martir ve gazi yakını inanma mensuplarına da “doğu görevi”nden muafiyet ve nüfusa mukayyet olduğu yere atanma hakkı getirildi.

DEPREMDEN ETKİLENEN 4 İL “DOĞU GÖREVİ” BÖLGESİNE EKLENDİ

Son depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya, “maşrık” yerine anılan 2. mintika (şark) hizmeti sevgili iller arasına dahil edildi. Buna bakarak 4 ülke, 48 kaza ve 4 direkt merkeze ilişkin taşra teşkilatı doğmak üzere 56 birimdeki görev süreleri baştan düzenlendi. Bu illerdeki görevli personelin, bugünden itibaren çalışacakları süre “şark hizmeti”nden sayılacak. Deprem nedeniyle şark görevi kapsamına dahil edilen birimler dahi karışma koyulmak için 15 memleket, 99 kaza ve direkt merkeze sadık 9 dışarlık teşkilatında fariza süreleri düşürüldü.

İKİNCİ ŞARK GÖREVİNİ TAMAMLAYABİLMEK HAKKI

Şark illerindeki birimlerde görev süresini mütemmim personele, ipka (durumunda kalma talebi) doğrultusunda, hizmet süresi 6 yıl olan birimlerde 10 sene, 5 sene olan birimlerde 8 yıl, 4 yıl olan birimlerde 6 sene, 3 yıl olan birimlerde 4 yıl ve 2 sene olan birimlerde 3 sene kıvrak fariza yapmaları yerinde “ikinci şark görevi”ni tamamlayabilme hakkı tanındı. Eski dönemlerde şarki bölgesinde kesintisiz çalışanların da bu haktan yararlanabilmesi sağlanacak. Itimat müdürü ve güven amiri rütbesindeki personel ise bundan yararlanamayacak.

YAŞ HADDİ VE İPKA TALEBİNDE DEĞİŞİKLİK

Yaş haddinden emekliliğine 3 sene kalan personele sağlanan haklarda süre 5 yıla çıkarıldı. Buna bakarak, gözyaşı haddinden emekliliğine 5 yıl küsurat personel, talebi ve durumunun yönetmelikteki şartlara uyması halinde fariza durumunda bırakılabilecek ya bile istediği yere atama olma hakkından yararlanabilecek. Personelin genişlik az 2 çocuğunun üniversitede öğrenim görmesi durumunda ipka talebi karşılanabilecek.

Share: