11 ilde bazen alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te ara sıra alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’ün gâh ilçelerinde krokileri ile cızık ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından birkaç olmamak amacıyla devletin hükümranlık ve tasarrufu altında veya Hazine’nin özel mülkiyetinde kâin taşınmazlardan, Çevre, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Gayrimenkul Umumi Müdürlüğü) marifetiyle Orman Umumi Müdürlüğüne orman yapmak üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

Share: