Yurtlarda fahiş fiyata cevaz namevcut

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Aşure Ayı Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 mülk valisi ve deneyimsizlik spor el Müdürleriyle yapılan toplantıda alınan kararlar valiliklere “Üniversitelerde Güvenlik ve Tahaffuz Tedbirleri” konulu genelge ile gönderildi.

Genelgeye bakarak, üniversitelerde eskimemiş eğitim bilimi-öğretimin erinç ve büzük ortamı içerisinde sürdürülebilmesi üzere her akademik yıl öncesi valiler başkanlığında ait darülfünun yöneticileri ve güvenlik amirlerinin katılımıyla oluşturulan “Üniversitelerde Huzur ve Güveni Açık Artırma İl Komisyonları”; darülfünun yerleşkelerinin çatı, kuruluş ve gayrı alanlarına ilgilendiren risk analizlerini yapmaya ve tedbirler almaya devam edecek. Üniversitelerde, metal suçlarıyla etkili savaş, suç/yıldırı örgütlerinin öge kazanımlarının engellenmesi, sömürme ve provokasyonların önüne geçilmesine yönelik tedbirler alınacak. Antrparantez bakir eğitim bilimi-tedris dönemi süresince darülfünun öğrencilerinin konaklayacağı sıkı, pansiyon, apart vb. yerlerde belkili fahiş denk uygulamalarına cevaz edilmeyecek, maddesel durumu dar olan öğrencilere kamu kurumları, sivil sosyete kuruluşları aracılığıyla burs ve konaklama konularında koruyucu olunacak.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

Darülfünun öğrencilerinin tahaffuz imkânları artırılacak

Kalan mektepli sayısı öğrenci yurtlarına olan talebi artıracağı üzere üniversite öğrencilerinin barınmalarına müteveccih toprak/kaymakamlık bazlı ihtiyaç analizleri yapılacak. Barınma sorunu olan öğrencilerin tespit edilerek amme çalım ve kuruluşlarına ilgili misafirhanelere yerleştirilecek, gerektiğinde sivil cemiyet kuruluşlarıyla iş birliği sağlanacak. Öğrenci yurtlarında var olan kapasitenin cemi yerine kullanılması ve imkânlar ölçüsünde melfuf sığa oluşturulacak. Bu kapsamda;abes durumdaki lojmanların ve sıkı yerine kullanılabilecek amme hava ve kuruluşlarına ilgili binaların dönüşümlerinin ivedilikle yapılarak 2022-2023 eğitim bilimi-öğretim yılı başlangıcına yetiştirilecek.

Bakanlıklar arası temas kurulacak

İl genelinde mevcut otel, pansiyon, apart ve özel yurtların kapasitelerinden yararlanmak amacıyla Cahillik ve Spor Bakanlığı ile angajman kurularak kiralanacak. Ayrıca toprak genelinde mevcut Millî Terbiye Bakanlığı yurtlarından gereksiz kontenjanı olanlar imkânlar dâhilinde kullanılacak. Üniversite yerleşkesi kâin sıradan ilçelerimizdeki tahaffuz sorununun çözümü amacıyla hususi hile ve belediyeler yoluyla muktezi çalışmalar yapılacak. Yetenek artırımı ve yıpranmamış kalacak yerlerin belirlenmesinin yanı sıra getireceği personel, gereç vb. ihtiyaçlar Valiliklerin koordinasyonunda karşılanacak.

Yetersiz, pansiyon ve apartlarda efdal fiyata izin edilmeyecek

Eğitim-talim dönemi boyunca darülfünun öğrencilerinin konaklayacağı sıkıntılı, pansiyon, apart vb. yerlerde umulur faziletli değer uygulamalarına kesinlikle izin edilmeyecek. Maddesel durumu mikro olan öğrencilere amme kurumları, sivil toplum kuruluşları marifetiyle maddesel destekte bulunulacak ve burs/kalacak düzlük konularında koruyucu olunacak. Evcil yönetimlerle iş birliği halinde öğrencilerin anahtar dönemi esnasında ve sonrasında karşılaştığı sorunları (barınma ve erişim üzere) iletebileceği temas bilgileri kamuoyuyla paylaşılacak. Öğrencilerin üniversite/kampüs yerleşkelerine ve yurtlara süssüz ulaşımının sağlanması amacıyla hele ekol methal-huruç saatlerinde oluşabilecek kükremek ayn uğrunda bulundurularak şişman transfer vb. çevirgeç sayılarının artırılması ve yaşanması beklenen ya dahi olası sorunların çözümü üzere ait birimlerle teşrikimesai sağlanacak.

Yerleşkelerde yasa dışı yapılarla etkin savaşım edilecek

Darülfünun yerleşkeleri, Yüreklilik ve Yurtlar Kurumu (KYK) binaları ve hususi yurtların bulunduğu alanlardaki aydınlatma sistemleri kontrol edilecek ve toplu transfer durakları yurtlara mail olacak şekilde belirlenecek. Üniversite ve mahdut yerleşkesinde bulunan X-Ray cihazlarının, bap dedektörlerinin ve asayiş kamera sistemlerinin yaygınlaştırılması için bile çalışmalar yapılacak ve ilişkin cihazlar taharri edilerek eksiklikler giderilecek. Tahaffuz ve maddesel imkân terazi adı altında öğrencilerle temasa geçmeye müteharrik yasa dışı yapılanmaların sergilik açılış/risale tefviz vb. faaliyetlerine cevaz edilmeyecek. Bu kapsamda; öğrencilerin şehirdeki önceki yol uğrağı noktası olan terminal, gar, hava meydanı üzere noktalarda darülfünun yönetimleri vasıtasıyla brifing stantları açılacak. Antrparantez esrar ve uyarıcı madde kullanımının ve satışının engellenmesine yönelik çalışmalara ciddilik verilecek.

Yıldırı örgütlerinin faaliyetleri üzerine bilgilendirmeler yapılacak

Öğrencileri etkilemeye çevrilmiş yıldırı örgütlerinin sulu propagandalarına kaşı farkındalıklarının artırılması üzere üniversitelerle teşrikimesai halinde açık oturum, seminer vb. çalışmalar yürütülecek. Antrparantez suç/terör örgütlerinin bakir eleman kazanmaya çalışmalarına bariyer olunabilmesi için istihbari çalışmalara ciddiyet verilecek. Sirküler kapsamında terör örgütleri ile iltisaklı olduğu değerlendirilen mektepli kulüpleri ve kadın platformlarını kabilinden illegal yapılanmaların üniversite içindeki yasadışı faaliyetleri izlem edilecek ve yaymaca çalışmalarına dönebilecek faaliyetlerine müsaade verilmeyecek.

Provokasyonlara alın el altında olunacak

Genelgeye kapsamında, başta tahaffuz konusu görünmek için toplumsal medya üzerinden yapılacak dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara alın hazırda olunarak suç unsuru yapılanma eden paylaşımları yapanlar için muktezi işler yapılacak ve engelleyici tedbirler alınacak.

Denetlemeler artacak

Darülfünun yerleşkelerinin çevresinde bulunan yüzeysel kiralık evler, oteller, baziçe salonları, kafe vb. yerlere yönelik denetimlerin ilgilendiren birimlerle koordinasyon sağlanarak artırılacağının belirtildiği Tamim mucibince antrparantez aynasız özlük, açkı, paket/poşet/pankartlara duygun olunarak vacip denetimlerin artırılması ve güvenlik uygulamalarının planlanması sağlanacak.

Bakanlar bakir yılı öğrenci yurdunda karşıladı

 

Orhangazi Üniversitesi ve 2 öğrenci yurduna kayyum atandı

 

ABD halkı penceresiz mektepli yurdunu tartışıyor

 

Share: