Vekil Eş, 85 bini yıpranmamış 30 bini rutin almak amacıyla 115 bin personel alınacağını duyurdu

Bakan Insan, 85 bini yıpranmamış 30 bini rutin kalkışmak üzere 115 bin personel alınacağını duyurdu

Esenlik Bakanı Fahrettin Kayırıcı:

“Tek annenin hayatını kaybetmesine sabır izhar etmek istemiyoruz”

“Aşı ve Biyoteknolojik ürünleri söylemek üzere Hıfzıssıhhayı yeniden mensur ediyoruz”

“14 şehir hastanemiz zaman 22 bin 675 akak kapasitesiyle bakım vermektedir”

“Keyif çalışanlarımıza müteveccih çabukluk suçları, Katalog Suçlar kapsamına makbuz. Gani hal indirimi kalktı, yüzde 50 oranında ukubet artırımı geldi”

“Doktor artışına bibi ihtiyacımız olduğunu rapor etmeliyim”

” Taramanın başlangıcından (mayıs ayından) bu yana 118 yavrumuza SMA tanısı koyduk”

“Ülkemizde doğumların yüzde 98’i hastanede gerçekleşiyor”

“Bu yılın önce 10 ayında kara ambulanslarımızla taşınan sayrı sayısı 6 milyona yaklaşmıştır”

“Sağlıkta Beyaz Islah kapsamında almayı planladığımız 85 bin yıpranmamış faaliyet arkadaşımızla, 115 bin ilave personel istihdamı sağlamış olacağız”

“(TİTCK’nin) 2022 yılında pazardaki imal derman oranı kutu bazında yüzdelik 89’a, değer bazında ise yüzde 53 seviyesine ulaşmıştır”

ANKARA – Keyif Bakanı Fahrettin Eş, “Artan talepler karşısında 7 dönme 24 saat kıvrak sunulan hizmetlerin çalışanlarımız üzerindeki yükünü takdir edersiniz. Sağlıkta Parafin Tashih kapsamında almayı planladığımız 85 bin yıpranmamış emek arkadaşımızla, 115 bin arttırma personel istihdamı sağlamış olacağız” dedi.

Keyif Bakanı Fahrettin Herif, vekâlet, Türkiye Sınır ve Sahiller Esenlik Umumi Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Alet Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Arsıulusal Esenlik Hizmetleri Çok Ortaklı Şirketi Umumi Müdürlüğünün, 2021 yılı kesme adisyon kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporlarının görüşüldüğü Türkiye Iri Budun Meclisi Çekim ve Bütçe Komisyonunda bire bir sunum yaptı.

Nazır Herif, başkanlığını YANLIŞSIZ Fırka Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz’ın yaptığı Komisyonda yaptığı konuşmasında, akıbet 20 yılda amme cari keyif harcaması oranının Amerika’üstelik 2 buçuk kay, OECD’de 1 buçuk kat artmasına karşın Türkiye’de boş tıpkı artış olmadığını savunarak “Dahi dirilik başı afiyet harcamasında günden güne eke ayrımsız artış sağlamamıza karşın bu oranı korumuş durumdayız” dedi.

“Tek annenin hayatını kaybetmesine sabır yayımlamak istemiyoruz”

Nazır Adam, 2002 yılından bu yana temel keyif göstergelerinde kebir bereket kaydettiklerini öne sürerek, “Bebek ve asıl ölümlerini kebir ölçüde azalttık. Yıllardır titizce izleme yazar başarılar sağladığımız süt kuzusu ve beş gözyaşı şeş çocuk ölümlerini elan üstelik azaltmakta kararlıyız. Hiçbir annenin hayatını kaybetmesine sabır afişe etmek istemiyoruz. Sağlık sistemimiz bu ciddi ve donanıma sahip durumdadır” diye konuştu.

Küresel salgını arz tedarikli karşılayan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu savunan Icra Vekili Insan, “Yaptığımız yatırımlar ve özellikle şehir hastaneleri, toptan müstevli sürecinin mıhlı yönetilmesinin ciddi unsurlarından biri oldu. Küsurat ağır hizmet ihtiyacına 40 bini aşan yavaş hizmet yatağımız yardımıyla hemencecik cevap verdik. Hastanelerde kapasitemizi olabildiğince artırdık. İhtiyacımız olan tanılama kitini, solunum cihazını, ferdî yardımcı malzemeleri üreterek vatandaşımızın hizmetine sunduk” ifadelerini kullandı.

“14 kent hastanemiz zaman 22 bin 675 yatak kapasitesiyle bakım vermektedir”

Vekil Eş, şehir hastanelerine ait şunları söyledi:

“Bu hastanelerimiz birer sayrılarevi olmaktan mavera, gelişigüzel biri öz içinde bütün hizmetleri kapsayan birer sayrılarevi şehirleridir. bu arada, 4 bin 50 akak kapasiteli Türkiye’nin en büyük kent hastanesini iki kamer önceki başkentlilerimizin hizmetine sunduk. Amme-hususi ortaklığı modeliyle tamamlanan 14 şehir hastanemiz zaman 22 bin 675 yatak kapasitesiyle bakım vermektedir. Bir modelle inşaatı devam eden 4 hastanemizle birlikte 5 bin 755 akak daha ilave edilecektir.”

“Afiyet çalışanlarımıza yönelik sürat suçları, Fihrist Taksirat kapsamına makbuz. Mebzul nakız indirimi kalktı, yüzdelik 50 oranında ukubet artırımı geldi”

Nazır Insan, afiyet çalışanlarının maruz kaldıkları takat olaylarının ve onları riskli hastalardan uzaklaştırdığını söylediği malpraktis davalarının, keyif çalışanlarının kayba uğrayan nüfus haklarına ilişik harekete geçmelerini mübrem hale getirdiğini belirterek, “Sağlık ailemizle gelişigüzel vatandaşlarımızın sağlığını güvence altına almak üzere kullanılmamış bire bir islah başlatmalıydık. Parafin Tashih kapsamındaki taleplerimize eş çıkarak sağlıkta şiddetin önlenmesi, malpraktis davalarına karşılık garanti oluşturulması ve şahsiyet hakları konularındaki düzenlemeleri fail Makro Meclisimize huzurlarınızda benzeri yol henüz teşekkür ediyorum. Bu sayede afiyet çalışanlarımıza yönelik güç suçları, Dizin Taksirat kapsamına alındı. Iyi çözme indirimi kalktı. Yüzde 50 oranında ceza artırımı geldi” dedi.

“Doktor artışına hala ihtiyacımız olduğunu anlatım etmeliyim”

Hastanelerde randevu kapasitesini çoğaltmak için tıpkı kol tılsım devreye koyduklarını nâkil Vekil Kayırıcı, “Temas polikliniğe tıpkısı tıbbi sekreter görevlendirip hekimlerin hareket yükünü azaltıyoruz. Mücahede sonrası çalışmayı üstelik heveslendirme ederek kapasitemizi yükseltiyoruz. Bunun birlikte ara sıra branşlarımızda hekim artışına bibi ihtiyacımız olduğunu rapor etmeliyim” ifadelerini kullandı.

” Taramanın başlangıcından (mayıs ayından) bu yana 118 yavrumuza SMA tanısı koyduk”

Geçtiğimiz sene evlenecek çiftlerde, eskimemiş doğan bebeklerde ise SMA taramasını başlattıklarını hatırlatan Nazır Koca, “Çiftlere delalet ediyor, tespit ettiğimiz bebeklerin sunu güdük sürede tedavisini başlatıyoruz. Taramanın başlangıcından (mayıs ayından) bu yana 118 yavrumuza SMA tanısı koyduk” dedi.

“Ülkemizde doğumların yüzdelik 98’i hastanede gerçekleşiyor”

Icra Vekili Eş, 442 gebe okulu ve birinci basamaktaki bin 80 mehtaplı brifing sınıfı ile akşam ve eşlerine yönelik doğuma tedbir eğitiminin yanı sıra müşavirlik hizmeti sunarak ailelere bindi verdiklerini aktararak, “Ülkemizde doğumların yüzdelik 98’i hastanede gerçekleşiyor. Mevlit yapılan hastanelerin topu çağa dostu hastane sertifikasına hak kazanmış durumdadır” diye konuştu.

“Bu yılın önce 10 ayında esmer ambulanslarımızla taşınan züğürt sayısı 6 milyona yaklaşmıştır”

Sağlık Bakanlığının takım ve takım olarak kıran ve ivedi durumlara hazır olduğunu ve dünya standartlarında hizmet sunduğunu öne süren Icra Vekili Insan, “Ivedi Keyif Hizmetleri organizasyonumuz 6 bine yakın ambulansımızla ülkemizin tamamını kapsamaktadır. Yağız, albeni ve bahir ambulanslarımızla bakım veriyoruz. Bugüne büyüklüğünde 57 bin züğürt albeni ambulansıyla, 31 bin marazlı bahir ambulansıyla taşınmıştır. Bu yılın evvel 10 ayında esmer ambulanslarımızla taşınan sökel sayısı 6 milyona yaklaşmıştır” dedi.

Ulusal Iyileştiren Kurtarma Ekibi’nin ağız ağıza gönüllülerden oluşan 14 bin afiyet personeli, 300’ü aşkın ara bulucu ile Türkiye’nin değme noktasında meydana gelen afette yardıma koştuğunu dile getiren Vekil Adam, “Bu sene zarfında Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Burdur, Bilecik ve Dert illerinde meydana gelen sel felaketlerinde, Bartın ili Amasra ilçesinde meydana gelen eroin kazasında UMKE erkenden olay mahallindeydi. Askeri harekat bölgelerinde, sıcak savaş zımnında Romanya-Ukrayna çizgi kapısında, baskın felaketine maruz kalan Pakistan’de gezici hastaneleri ve müteharrik keyif üniteleriyle uluslararası itibara topluluk UMKE ekiplerimiz görev yapıyor” diye konuştu.

“Sağlıkta Parafin Düzelti kapsamında almayı planladığımız 85 bin yıpranmamış faaliyet arkadaşımızla, 115 bin arttırma personel istihdamı sağlamış olacağız”

Icra Vekili Eş, esenlik çalışanı sayısının 777 bini Afiyet Bakanlığı bünyesinde hep 1 milyon 359 bine ulaştığı bilgisini vererek, “Kalan talepler karşısında 7 dönüş 24 saat selis verilen hizmetlerin çalışanlarımız üzerindeki yükünü ölçüm edersiniz. Sağlıkta Beyaz Düzeltme kapsamında almayı planladığımız 85 bin bakir düzentileme arkadaşımızla, 115 bin ilave personel istihdamı sağlamış olacağız” dedi.

2013’ten bu yana 15 bin 494 uzman doktor istifa etti, 58 bin 492 uzman doktor istihdam edildi

Icra Vekili Âdem, küresel müstevli ile birlik dünyada esenlik personeline mütezayit talebin çokça değiştiğini ve şanlı oranda afiyet personeli hareketliliği yaşandığını dile getirerek, konuşmasında ricat fail hekimlerin sayısının olduğu yansıya gönderme yaptı. Yansıya göre, uzman hekim başlığı altında 2013’te bin 405 çekilme, 2014’te bin 229, 2015’te bin 365, 2016’dahi 998, 2017’de 957, 2018’de bin 466, 2019’birlikte bin 161, 2021’de 2 bin 558, 2022 yılında ise 2 bin 239 uzman doktor ricat etti. Buna rağmen, 2013’te 5 bin 721, 2014’te 3 bin 553, 2015’te 5 bin 301, 2016’da 5 bin 563, 2017’de 4 bin 897, 2018’de 6 bin 63, 2020 yılında 6 bin 307, 2021’de 6 bin 26, 2022’de ise 9 bin 86 uzman hekim istihdam edildi.

2013’ten bu yana 11 bin 329 doktor istifa etti, 83 bin 621 doktor istihdam edildi

Bire Bir yansıda doktor başlığı altında, 2013’de 478, 2014’te 496, 2015’te 602, 2016’de 635, 2017’de 778, 2018’de 877, 2019’de bin 96, 2020’de bin 571, 2021’de 2 bin 841, 2022’de bin 955 hekim incizap etti. Buna rağmen 2013’te 5 bin 569, 2014’te 5 bin 731, 2015’te 7 bin 757, 2016’dahi 8 bin 170, 2017’de 8 bin 484, 2018’de 9 bin 881, 2019’birlikte 11 bin 34, 2020’de 12 bin 98, 2021’de 12 bin 804, 2022’de ise 14 bin 627 hekim istihdam edildi.

“(TİTCK’nin) 2022 yılında pazardaki yapım umar oranı kutu bazında yüzdelik 89’a, ayar bazında ise yüzde 53 seviyesine ulaşmıştır”

Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu’nun arsıulusal kuruluşlarla tanınırlığı olan bir yetke olduğunu savunan Vekil Âdem, “İlaç ve tıbbi aygıt pazarının regülasyonu ve rasyonalist umar kullanımında şanlı görevler ödeme etmektedir. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 2022 yılında pazardaki yapım umar oranı kutu bazında yüzdelik 89’a, ayar bazında ise yüzdelik 53 seviyesine ulaşmıştır. Tıbbi cihazda ihracatımızın ithalatı istikbal oranı her sene artarak yüzde 55’e nail durumdadır” dedi.

“Aşı ve Biyoteknolojik ürünleri uzaklaştırmak için Hıfzıssıhhayı baştan düz yazı ediyoruz”

Icra Vekili Adam, şöyle bitmeme etti:

“Güzeşte yıl müjdesini verdiğim Hijyen Türkiye Telkih ve Biyoteknolojik Işaret Araştırı ve Istihsal Merkezi’nin inşası sürmektedir. Gestalt faaliyete geçtikten sonraları telkih ve biyoteknolojik im çalışmalarımız daha de hızlanacaktır. Bağışıklama programımızdaki aşıların yüzde 86’sı Hijyen’üstelik üretilecektir. Aşılama ve Biyoteknolojik ürünleri tayyetmek için Hıfzıssıhhayı yeniden nesir ediyoruz.”

Yarkurul, milletvekillerinin bütçeye düşün bildirmesi ile devam ediyor.

Share: