Üst Düzey Muhakemeyi Teşvik eder

Kerem Aygün Koleji, Türkiye’deki diğer özel okullar gibi ticari olmayan ve özel mülkiyete sahip bir kurum olmasına rağmen kaliteli eğitim vermektedir. Yenilikçi müfredatı, öğrencilerin eleştirel düşünmeyi, bilgileri analiz etmeyi, görevleri planlamayı ve önceliklendirmeyi, bağımsız çalışmayı, planlama ve problem çözme yoluyla fikir üretmeyi öğrenirken ana dillerinin yanı sıra sözlü ve yazılı ifade becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Kerem Koleji’ndeki öğretmenler, öğrencilerin sadece dinlemek yerine yaratıcılıklarıyla kendilerini ifade ettikleri tiyatro gösterileri gibi yaratıcı öğrenme etkinliklerine de olanak tanır.

Kerem Aygün Koleji’nin temel amacı, çocuklara ana dillerinde kendilerini güvenle ifade etmeleri, İngilizce öğrenmeleri ve analitik beceriler geliştirmeleri için fırsatlar sunmaktır.

Kerem Aygün Koleji, “Türkçe’nin toplumun her ferdi tarafından akıcı bir şekilde konuşulması gerektiğine” inanan eğitimciler tarafından kurulmuştur. Fikir, düşünce, duygu ve bilgilerini güvenle ifade edebilen, ana dili yeterliliğine sahip bireyler yetiştirmek isterler.

Kerem Aygün Koleji, Ankara’da çocuklar için özel bir okuldur. Biri şehir merkezinde, diğeri Çankaya’da olmak üzere iki kampüsü bulunmaktadır. Eğitim programlarından biri de dil eğitimi programıdır. Bu programda öğrenciler konfor alanlarından çıkarılarak, yazma ve konuşma gibi farklı yöntemlerle dili deneyimlemeye teşvik edilirler.

Kerem Aygün Koleji, Türkiye’nin önde gelen özel okullarından biridir. Misyonları, Türk dili ve kültürünün kimliğini koruyarak öğrencilere kaliteli bir eğitim vermektir. Anaokulunda, ilkokulda ve ortaokulda zorunlu ders olarak Türkçe eğitimi veriyorlar.

Okul ayrıca öğrencilerin dil, tarih, matematik, bilim, sanat ve İngilizce konularında bilgili olmalarını sağlayan entegre bir müfredat sunmaktadır. Resim dersi gibi çeşitli etkinliklerle öğrencilerin yeni fikirlerle tanışmasını ve yaratıcılıklarını geliştirmesini sağlarlar.

Kerem Aygün Koleji, öğrenci kitlesinin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayarak yıllar içinde Türk eğitim sistemine başarılı bir şekilde girmeyi başarmış birçok özel okuldan biridir.

Eleştirel Düşünme Üst Düzey Muhakeme

Türkiye’de ilkokul eğitim sistemi, öğrencilere düşünmeyi ve analiz etmeyi öğreterek geleceğe hazırlamak üzere yapılandırılmıştır. Bu sorunu çözmek için Kerem Aygün Koleji, genç yaşta eleştirel düşünmeyi ve üst düzey muhakemeyi teşvik eden bir müfredat geliştirdi.

Kerem Aygün Koleji’nin amacı sadece Türkçe eğitim vermek değil, aynı zamanda farklı geçmiş ve eğitim düzeylerinden gelen öğrenciler arasında eleştirel düşünme ve düşünme becerilerini geliştirmektir.

Kerem Aygün Koleji, Türkiye’de düşünme ve analiz eğitimi veren seçkin bir özel okuldur. Öğrencilerin fikirlerini, düşüncelerini, duygularını ve bilgilerini güvenle ifade edebilmeleri için ana dil yeterliliği ile zenginleştiren bir eğitim ortamı sağlarlar.

Kerem Aygün Koleji, eğitim standartlarıyla Ankara Özel ilkokullar, özel anaokulları Ankara gibi kategoriler içerisinde yer almakta ve burada düşünme ve analiz etme eğitimi verilmektedir.

Kerem Aygün Koleji, zengin bir akademik geçmişe sahip öğrencilerine kaliteli eğitim verme konusunda Türkiye’nin önde gelen özel okullarından biridir. Kerem Aygün Koleji eğitimde mükemmelliği ve kaliteli eğitimiyle birçok ülkeden ödül almaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin en başarılı girişimcilerinden, politikacılarından ve sanatçılarından bazılarını Türkiye’nin dört bir yanındaki en iyi üniversitelerden yetiştirmesiyle tanınır.

Detaylı Bilgi için: keremaygunkoleji.com

Share: