THD Başkanı Ar: “Türkiye hematolojide ilaca sağlıklı erişen kıymetli ülkelerden biri”

THD Başkanı Ar: “Türkiye hematolojide ilaca zinde erişen bulunmaz ülkelerden biri”

Türk Kan Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhlis Cem Ar:

“Türkiye’de yürürlükte olan ve makbul mekanizmalara bakıldığında dünyada hematolojide ilaca zinde erişebilen kıymetli ülkelerden biridir”

“Kemoterapi ve yanına eklenen immünoterapi tedavileri çokça pahalıdır. Eğer demincek bunları üretmeye, oluşturmaya başlamazsak, aynı on sene içinde bu tedaviler önceki sıralarda kullanılmaya başlanacaktır. O ant haddinden fazla geç kalacağız ve dışarıya çok bağımlı ayla geleceğiz”

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Leylagül Kaynarca:

“Kişinin kişi hücrelerini kullanarak düşünülmüş tedaviler andıran geleceğin amansız hastalık tedavisinin temelini oluşturacaktır”

ANTALYA – Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhlis Toplama Ar, Türkiye’nin yürürlükte olan ve makbul mekanizmalara bakıldığında dünyada ilaca sağlıklı erişebilen eşsiz ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Türk Kan Bilimi Derneği eliyle bu yıl 48’incisi düzenlenen Millî Kan Bilimi Kongresi çerçevesinde brifing toplantısı düzenlendi. Türk Kan Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhlis Toplama Ar, gençleri kaybettiklerini, el branşları seçmediklerini ve yurt dışını tercih ettiklerini söyledi. Tababet eğitimi sonrası uzmanlaşmayla ilgilendiren sıkıntılar çektiklerini ifade eden Ar, “Bu yemeden içmeden hematolojiyle ilgilendiren değil, dünyada dahi hakeza tıpkı trend var. Covid’in getirdiği bıkkınlıklar kabil. İlaca erişim ayrıksı aynı sorun. İlacın fiyatı, bulunabilirliği açısından ayrımsız ağırlık var. Bunun yanı sıra kongrede bahsedilen ve yenileri eklenen kanserde kansızlık ve nezif hastalıklarıyla ait konulardan ayrımsız dizi film çare ve maharet var. Tanılama yöntemlerinde nazik yenilikler var, kongrede bunlar dahi ele alındı. Ati seneye hazırlanıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Amerikan Hematoloji Derneği ile yaptığımız tıpkısı işbirliğinin sonucunu gördük. Amerikan Kan Bilimi Kongresi’nin ayrımsız özet formu gücük ay ayında İstanbul’de yapılacak. Tığ aile sahibi yerine katılacağız. Bölgedeki güre hematologlara eğitim bilimi verilecek, bununla ilişik eş tıpkı projemiz var” diyerek konuştu.

“Türkiye ilaca metin erişebilen kıymetli ülkelerden biri”

Hematolojide ilaca erişim konusuna değinen Ar, Türkiye’üstelik yürürlükte olan mergup mekanizmalara bakıldığında dünyada ilaca mıhlı erişebilen nadir ülkelerinden biri olduklarını vurguladı. Tıbbı kanıtıyla mergup aynı ilacın ulaşılmasına Sağlık Bakanlığı’nın bindi olduğunu bildiren Ar, “Şayet ayrıksı tıpkısı endüksiyonda merhem ruhsatlı adına var ise ödenmesini sağlıyor. Ülkede yoksa birlikte ensiz dışından getirilmesini sağlıyor. Çok az ülke bu ilaçların teminine apotr oluyor. Aynı bambaşka sıkıntıyla cebin karşıyayız. Ayrımsız ayrıksı sıkıntımız SUT. O dahi ayrımsız eksantrik bakanlık vasıtasıyla düşüncesiz ödenmesi sağlanıyor. Bu bir taraftan bakıldığında yük. Amma ara sıra SUT’un içine eklenen yöre planda konuşu yerine memul kâh icraat bizim ilaca erişimimizde yahut hastaların bakımında zorluklara yol açabiliyor. Otoritelere görüşlerimizi sunduk” dedi.

Ar, iktisadi koşulların beraberinde kanserde makbul yenilikçi ilaçların mahdut dışından geliyor olmasının reçete temininde sıkıntılar oluşturduğunu bildirdi.

“Ara Sıra ilaçlara erişilememesi global”

Kâh maddelerin Çin ve o bölgeden gelmesi ve pandemiye mecbur üretimlerinin durmasının birlikte acun stoklarının erimesiyle bile ilaca ulaşılamadığını nâkil Ar, “Yalnız bizde değil başka ülkelerde birlikte yetersizlik oluşturdu. Ama Türkiye’ye saf mesail üstelik var. Haddinden Fazla niteliksiz benzeri nezif yasaklayıcı akıbet mertebe huzursuz bir reçete yok. Tablet formu yok, zira firma bunu fiyatıyla istihsal arasını kapatamıyor. Getiremiyor. Böyle durumların önceden belirlenip ülkede üretilmesi amacıyla tıpkısı mızıka çabalar gerekiyor. Yapılmaya çalışılıyor, o yönde bilgilerimiz var. Amma ilacın girmemesi ve yapılan sürede birçok hasta bu ilaca erişemiyor. Süssüz ama dirimsel bir reçete, kanamayı inhibitör benzeri tılsım, bulunmaması, ondan faydalanan hastaların riziko altında kalmasına öğün açabiliyor. Benzer şeyler amansız hastalık ilaçları amacıyla üstelik meri. Tıpkısı hafta birini buluyoruz, özge hafta bulamıyoruz. Burada haddinden fazla çeşitli etkenler var. Vekâlet bunun farkında, hemen toparlamak amacıyla uğraşıyor” ifadelerine vadi verdi.

“Bağımlı ağıl gelebiliriz”

Türkiye’üstelik kanser hastalarının eriştiği ilaçların ayrıksı ülkelerdekinden haddinden fazla ayrımlı olmadığına değinen Ar, “Dünyada önce basamakta standart kendisine ampirik değil, baştan immünoterapi ve CAR T-CELL kabilinden şeyler elan görgül. ILAN T-CELL’in kâin durumda dünyada kullanıldığı birinci ve ikinci paradigma tedavilere yanıtsız yahut onlardan er nükseden çor gruplarına uygulanıyor. İlk etapta kimyasal tedavi ve yanına eklenen immünoterapi standart bütün dünyada. İlk sırada ikinci tam hangi ilacın verileceği makul. Orada benzeri sıkıntımız namevcut. Bu tedaviler çokça pahalıdır. Şayet demincek bunları üretmeye, yapmaya, oluşturmaya başlamazsak tıpkısı on yıl ortamında bu tedaviler önceki sıralarda kullanılmaya başlanacaktır. O antlaşma haddinden fazla geç kalacağız ve dışarıya çok bağımlı hale geleceğiz. Biran önce o yönde tıpkı ceht sarfetmeliyiz. Şu haliyle hastaların standardın altında olduklarının altında olduğu hikâyelemek cins değil” dedi.

Kongrenin içeriği

Türk Hematoloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Flama Ünal Cangül, kongrenin bu sene hibrit formatta hem yüz yüze hemde online olarak ekranların karşısından izleme edilebildiğini belirtti. “Kesinleşmemiş konular ve el olgular” kursu çerçevesinde 15 olgunun ele alındığı tıpkı celse yapıldığını kaydeden Cangül, 32 bilimsel oturum, 9 uydu sempozyumu, 12 aday beyanat ve 6 tartışmalı poster oturumu yapıldı. Kongreye bu sene gönderilen 400’ü fazla beyanat konunun uzmanı hakemler eliyle değerlendirildiğini belirten Cangül, “76’sı namzet demeç, 38’i tartışmalı poster ve 243 kadarı e-poster adına sunulmak üzere kabul edilmiştir. Bu bildirilerden genişlik çok özen calip 6 tanesi Başkanın Seçtikleri Oturumu’nda daha ince kendisine tartışılmıştır. Kongrenin uluslararası gününde Türk Hematoloji Derneği ile Amerikalı Kan Bilimi Derneği (American Society of Hematology – ASH) ve Avrupa Kan Bilimi Birliği (European Hematology Association – EHA) ile kuma terbiye oturumları düzenlendi. THD-ASH Kuma Oturumu’nda kansızlığa kez açan irsî durumlardaki edimsel gelişmeler konunun duayenleri marifetiyle aktarıldı. THD-EHA Kuma Oturumu’nda ise hızlı seyreden lenf kanserlerinde yeryüzü kullanılmamış tedaviler ele alındı. Rastgele iki derneğin başkanlarının katılımıyla gerçekleşen bu toplantılarda katılımcılar tanılama ve tedavideki en üst yenilikleri dinleme ve tartışma imkanı buldular” diyerek konuştu.

Cangül, haddinden fazla kocaman benzeri keyif sorunu olan yaradılış tıkanıklığının (tromboz) tanısı, tedavisi ve önlenmesi konusunun Tromboz, Hemostaz ve Anjiyoloji Derneği ile THD Kuma Oturumu’nda ele alındığını bildirdi. Paydaşlar Oturumu’nda Sağlık Bakanlığı ve Araştırman İlaç Firmaları Derneği’nin katılımı ile Türkiye’de ilaca muvasala konusunun ele alındığını rapor fail Cangül, ayrıca ilaç endüstrisi çalışanları üzere dahi benzeri terbiye programı düzenlediklerini kaydetti.

“60 kadroya 2 yeğleme gelmiş”

Türk Kan Bilimi Derneği Araştırma Sekreteri Doç. Dr. Neslihan Muhtıra, kan bilimi zaman ve lenf dokusunun kanserleri ve gerçek hastalıkları ile uğraşan ayrımsız selen dalı olduğunu kaydetti. Hastalıkların pres, tedavilerinin ağdalı olması, hastaların yatarak tedavi rüyet zorunluluğu kadar birçok nedenden hava hematoloji ve kısmen onkolojinin tıbbın arz meşakkatli alanları ortada düzlük aldığına dikkati çeken Muhtıra, “Bir kan bilimi uzmanı süfli fevk 18 yılda yetişiyor. Bu etraflı ve mukavemetli sürecin ardından bu hastalara bakma görevi elde ediyorsunuz. Canlı arkadaşlarımızın serencam senelerde bu süreçlerden korktuğu görülüyor. Pediatristlerin işi daha çok el, onlar bu eğitim sürecinde hematolojik kanserlerin beraberinde özge kanserlere de iaşe görevini alıyorlar. Bu da yeğleme edilmede ayrımsız dava ortaya çıkarıyor. 60 pediatrik kan bilimi kadrosunda sadece 2 tanesi yan dalda yeğleme edilmiştir. Ihvan çekiniyor, bu süreci yok etmek ve ardından bakılacak hastalar üstelik ayn korkutucu. Zorunlu bakım ve eğitim bilimi süreleriyle ilişik otoriteye başvurduk. Kendi içimizde bunu kuşkusuz deste cazip hale getirebilir, pekâlâ bu arkadaşlarımızı kazanacağımızı düşündük” diye niteleyerek konuştu.

Burada yapılacak yeryüzü oylumlu noktanın onlara dolgunca aynı terbiye verilmesi olduğuna değinen Muhtıra, “Burslar sunmaya harıldamak. Cemiyet seçkin sene mali bindi sağlıyor. Mentorluk yapacak kişilerle onları buluşturmaya çalışıyoruz. Kâffesi bedel terbiye sisteminden faydalansın diye okullar düzenliyoruz. Bu konuda, attığımız aynı ayrıksı etap da ulusal kan bilimi akreditasyon projesi. bahis konusu proje ile hedefimiz ferdî namına hematologların ve hematoloji eğitimi veren merkezlerin ulusal temelde Avrupa Hematoloji Birliği ve Türk Kan Bilimi müfredatı çerçevesinde yeterliliklerinin standardizasyonudur. Benzeri başka deyişle, ülkedeki herhangi bir merkezin söz konusu müfredatlar çerçevesinde eğitim verdiğinin kanıtlanması, yetişen hematologların müfredata makul sürücü belgesi kazandıklarının gösterilmesi dolayısı ile akredite edilmesidir. Bu bağlamda THD desteği ve vizyonuyla oluşturulan mahalle muhtarı tıpkısı mesai grubu Türkiye’nin herhangi bir köşesinden katılan hematologların büyük çaba ve desteğiyle millî standartların, müfredatın oluşturulmasını sağlamıştır. Haddinden Fazla yakın ayrımsız gelecekte, arzu fail eğitim bilimi merkezleri yeterlilikleri açısından ülfet edilecek ve ölçütleri karşılamaları halinde akredite edilecektir. Bireysel akreditasyon amacıyla hematologların başvuracağı bire bir uzmanlık sınavı hazırlanmaktadır. Bire Bir sonraki etap bahis konusu imtihan ve akreditasyonların Avrupa Hematoloji Birliği eliyle tanınması olacaktır. Böylecene lüzumlu terbiye merkezlerinin gerekse sınavı sükse ile güzeşte hematologların arsıulusal standartlarda yetişek verdiği ve aldığının belgelenmesi sağlanacaktır” ifadelerine vadi verdi.

“Kişiye başmaklık otama”

Türk Kan Bilimi Derneği Umumi Heyet Üyesi Prof. Dr. Leylagül Eşme, kanserin hematolojinin yer kebir başlıklardan biri olmaya bitmeme ettiğinin altını çizdi. Menşe, günümüzde kanser tedavisinde ölçün kemoterapiden uzaklaşarak kişinin muafiyet sistemi hücrelerinin veya proteinlerinin kullanıldığı immünoterapi için makul evrildiğini belirtti.

İmmünoterapinin kişileştirilmiş tedaviyi de yanında getirdiğini nâkil Kök, “Bu ebat, zata mahsus tedavi anlayışının bile yerleşmeye başlaması anlamına gelmektedir. Adı tıpkı olsa da herhangi bir kişinin tümörü kendine özgü özellikler gösterir. Bu özelliklere bakarak dirilik üzere özelleştirilmiş ve kişinin zat hücrelerini kullanarak düşünülmüş tedaviler mümasil geleceğin amansız hastalık tedavisinin temelini oluşturacaktır. Bu tedavilerin yer iyice örneği ZAR-T hücreleridir. Normalde bağışıklık sistemimiz bizi enfeksiyondan koruduğu kadar amansız hastalık hücrelerinden dahi koruması gerekir. Ama aradaki angarya bozulduğunda muafiyet sistemi amansız hastalık hücrelerini tanıyamıyor ve vücutta dağılmalarını engelleyemiyor. Hastanın bağışıklık sistemi hücreleri aferez yöntemi ile toplandıktan sonra, tümörü tanıyacak getirilince hastaya baştan veriliyor. Şuan dünyada bazı ülkelerde korkulu şekilde kullanılıyor. İmmunoterapinin ayrıksı benzeri örneği ise bağışıklık hücreleri ile amansız hastalık hücreleri beyninde güreşçi köprüsü oluşturarak kanserli hücrenin rekiz fark edilip bulunmayan edilmesini sağlayan anahtar moleküllerdir” dedi.

Share: