TBMM Traksiyon ve Bütçe Komisyonu’nda, Cemevlerinin da yer aldığı öneri akseptans edildi

DOĞRU Parti İstanbul Mebus Abdullah Güler, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve 72 AK Parti milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan Algı Usul Kanunu ile Gâh Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dayalı Yasa Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü.

MOTORLU KOMÜTATÖR TİCARETİ

Teklif ile motorlu açar ticareti mükelleflerinden idrak ödenmesini teminen 30 milyon TL’ye büyüklüğünde garanti alınabilecek. Kamulaştırma bedellerinin ödenmesi halinde amal kesinleşmiş akseptans edilecek. Kamulaştırma bedellerinin doğruluk sahiplerine ödenmesi halinde tebliği dahil kem yahut kusurlu devletleştirme işlemleri, kamulaştırma bedelinin ödendiği zaman itibarıyla kesinleşmiş akseptans edilecek.

Merkezi hile bütçesine dahil idarelerin bütçelerinde resülmal giderleri için öngörülen ödeneklerin yüzde 3’ü, belediye ve il hususi idareleri ile sınırlı idareleri amacıyla en üst mukannen bütçe gelirleri toplamının diğer idareler amacıyla en son kesinleşmiş bütçe giderleri toplamının arz az yüzde 3’ü oranında bütçelerinde hisse ayrılacak.

CEMEVLERİ

İl ve ilçelerde yerel yönetim amirinin izni uyarlanmak ve ümran mevzuatına uygun olmak üzere cemevleri yapılabilecek. Cemevi yeri imar mevzuatına hilaf olarak eksantrik maksatlarla tahsis edilemeyecek.

Kamu ihale eksper yardımcılığına atanacaklarda, tayin sınavının yapıldığı yılın ev ayının önceki günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak.

Kamu İhale Asamble kararı gereğince mücbir nedenler veya yükleniciden kaynaklanan kusur dolayısıyla idarece feshedilen sözleşmeler nedeniyle reddetme edilen bedelin uygulanmasında ortaya sâdır repo ve müdrike giderlerinin on binde 5’i yükleniciden öğrenim edilecek.

ÖLEN MADENCİLERİN PRİM BORÇLARI

Katılımcı belgesi alarak İstanbul Para Merkezi (İFM) bölgesinde faaliyette bulunan kurumların alelhusus bu ruh çerçevesinde mikro dışından satın alınan malları Türkiye’ye alınmaksızın az dışında satmalarından veya dar dışında gerçekleşen servet alım satımlarına delalet etmelerinden sağladıkları kazancın yüzde 50’si alım kazancından indirilecek.

Teklif ayrıca aksiyon kazası sonucu ölen madencilerin prim borçlarının silinmesine ilgilendiren ahkâm içeriyor.

Share: