TBB: 323 firmanın 98,9 milyar TL’lik borcu yapılandırıldı

Teşrinievvel 2019-April 2022 dönemi süresince, 98.461 milyon TL’si balaban ölçekli, 421 milyon TL’si epey ölçekli uygulamalar kapsamında doğmak amacıyla yeniden yapılandırılan toplanmış namus borcu tutarı 98.882 milyon TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği vasıtasıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

“FYYÇA ( Mali Baştan Yapılandırma Çerçeve Anlaşması) balaban ölçekli ve banal ölçekli çalışmalar kapsamında toplanmış 323 firmanın 98,9 milyar TL kredisi yapılandırıldı.

Ekim 2019-Nisan 2022 dönemi içre FYYÇA uygulamaları kapsamında bütün 541 sayı firma tazammun alınmıştır. Tazammun alınan firmalardan 454’ü büyük ölçekli, 87’si banal ölçekli icraat kapsamındadır.

Şümul alınan firmalardan 323 firma ile Finansal Baştan Konfigürasyon Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır. FYYS bağıtlanan firmalardan 288’i iri ölçekli, 35’i sıradan ölçekli çalışmalar kapsamındadır.

Ekim 2019-April 2022 dönemi içre, 98.461 milyon TL’si büyük ölçekli, 421 milyon TL’si epey ölçekli uygulamalar kapsamında kalkmak üzere yeniden yapılandırılan toplanmış vecibe tutarı 98.882 milyon TL’dir.

FYYÇA büyük ölçekli aplikasyon (25 milyon TL ve üstü borçlular amacıyla) kapsamında 274 firmanın 80,3 milyar TL kredisi yapılandırıldı.

Ekim 2019-Nisan 2022 dönemi zarfında, FYYÇA Balaban Ölçekli Aplikasyon (25 milyon TL ve üstü borçlular üzere) kapsamına 427 sayı firma (146 kadro) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 274 firma (72 kol) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYS bağıtlanan firmalardan;

4 tanesi ekincilik, balıkçılık, avcılık ve ormancılık,

6 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı,

60 tanesi imalat sanayi,

6 tanesi enerji,

46 tanesi inşaat,

29 tanesi toptan ve karışık tecim, motorlu vesait servis hizmetleri ile ferdî ve evre halkı ürünleri,

26 tanesi turizm,

25 tanesi nakliyat, ambarlama ve haberleşme,

7 tanesi emlak yarkurul, isticar ve işletmecilik faaliyetleri,

5 tanesi yetişek,

7 tanesi afiyet ve sosyal hizmetler,

5 tanesi başka hizmetler sektöründe,

48 tanesi başka sektörlerde ruh göstermektedir.

bahis konusu firmaların 122’si İstanbul’de, 3’ü Batı Marmara’bile, 15’i Iye’dahi, 23’ü Doğu Marmara’üstelik, 39’u Batı Anadolu’birlikte, 25’i Akdeniz, 15’i Orta Rum’birlikte, 9’u Batı Karadeniz, 3’ü Doğu Karadeniz, 1’i Kuzeydoğu Küçük Asya, 19’u Güneydoğu Küçük Asya Bölgesi’ndedir.

Teşrinievvel 2019-April 2022 dönemi ortamında,

749 milyon TL’si ekincilik, balıkçılık, avcılık ve ormancılık,

2.286 milyon TL’si madencilik ve taş ocakçılığı,

13.026 milyon TL’si imalat endüstri,

10.493 milyon TL’si enerji,

13.900 milyon TL’si yapım,

2.326 milyon TL’si toptan ve savruk tecim, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve kademe halkı ürünleri,

10.889 milyon TL’si turizm ve 6.249 milyon TL’si transport, depolama ve haberleşme,

3.903 milyon TL’si yurt encümen, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri,

419 milyon TL’si yetişek,

569 milyon TL’si sağlık ve toplumsal hizmetler,

711 milyon TL’si farklı hizmetler,

14.737 milyon TL’si gayrı sektörlere ait tutmak amacıyla

yeniden yapılandırılan toplanmış takanak tutarı 80.257 milyon TL’dir.

FYYÇA yoz ölçekli uygulama (25 milyon TL altı borçlular amacıyla) kapsamında 33 firmanın 409 milyon TL kredisi yapılandırıldı.

Kasım 2019- April 2022 dönemi içre, FYYÇA Pespaye Ölçekli Aplikasyon (25 milyon TL şeş borçlular amacıyla) kapsamına 79 nüsha firma (39 takım) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 33 firma (13 ekip) ile Finansal Baştan Konfigürasyon Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı, 6 tanesi imalat uran, 1 tanesi erke, 7 tanesi inşaat, 9 tanesi toptan ve tarumar ticaret, motorlu vesait servis hizmetleri ile şahsi ve sekmen halkı ürünleri, 4 tanesi turizm, 1 tanesi esenlik ve sosyal hizmetler, 4 tanesi ayrıksı sektörlerde elektrik göstermektedir. söz konusu firmaların 14’ü İstanbul’bile, 2’si Ege’birlikte, 5’i Gün Doğusu Marmara’dahi, 2’si Gün Batısı Rum’üstelik, 1’i Akdeniz’de, 2’si Itidalli Rum Bölgesi’nde, 4 tanesi Batı Karadeniz Bölgesi’nde, 1 tanesi Maşrık Karadeniz Bölgesi’nde, 1 tanesi Ortadoğu Rum Bölgesi’nde ve 1 tanesi Güneydoğu Rum Bölgesi’ndedir.

Son Teşrin 2019- April 2022 dönemi ortamında, 15 milyon TL’si madencilik ve taş ocakçılığı, 49 milyon TL’si imalat endüstri, 20 milyon TL’si erke, 71 milyon TL’si yapım, 109 milyon TL’si toptan ve düzensiz ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile zatî ve gömlek halkı ürünleri, 80 milyon TL’si turizm, 9 milyon TL’si afiyet ve toplumsal hizmetler ve 56 milyon TL’si değişik sektörlere ilişik tevessül etmek amacıyla yeniden yapılandırılan hep vecibe tutarı 409 milyon TL’dir.

FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama (100 milyon TL ve üstü borçlular amacıyla) kapsamında 14 firmanın 18,2 bilyon TL kredisi yapılandırıldı.

Son Teşrin 2021-April 2022 dönemi süresince, FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama (100 milyon TL ve üstü borçlular amacıyla) kapsamına 27 skor firma (10 grup) alınmıştır. Şümul alınan firmalardan 14 firma (5 kol) ile Mali Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYS bağıtlanan firmalardan 2 tanesi ekincilik, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 1 tanesi enerji, 1 tanesi inşaat, 6 tanesi sair hizmetler ve 4 tanesi gayrı sektörlerde neşelilik göstermektedir. bahis konusu firmaların 11’i İstanbul’bile, 2’si Garp Marmara’da, 1’i Günindi Anadolu Bölgesi’ndedir.

Son Teşrin 2021-April 2022 dönemi içinde, 185 milyon TL’si tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 269 milyon TL’si erke, 251 milyon TL’si inşaat, 1.673 milyon TL’si sair hizmetler ve 15.826 milyon TL’si farklı sektörlere ilişik kalkmak amacıyla baştan yapılandırılan hep namus borcu tutarı 18.204 milyon TL’dir.

FYYÇA Hasis Ölçekli Uygulama (100 milyon TL altı borçlular üzere) kapsamında 2 firmanın 12 milyon TL kredisi yapılandırıldı.

Kasım 2021-Nisan 2022 dönemi ortamında, FYYÇA Gerçekten Ölçekli Uygulama (100 milyon TL şeş borçlular için) kapsamına 8 sayı firma (5 ekip) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 2 firma (2 takım) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi yapım, 1 tanesi eğitim sektöründe zindelik göstermektedir. bahis konusu firmaların 1’i İstanbul’bile, 1’i Mağrip Karadeniz Bölgesi’ndedir.

Son Teşrin 2021-April 2022 dönemi ortamında, 12 milyon TL’si inşaat ve 0,2 milyon TL’si yetişek sektörüne ilişik koyulmak amacıyla yeniden yapılandırılan bütün borç tutarı 12 milyon TL’dir.

Bu raporda yer alan istatistikler, 5411 az Bankacılık Kanunu’nun Eğreti 32 nci maddesi ve buna ilgilendiren mevzuat mucibince hazırlanan Mali Yeniden Yapılandırma Söve Anlaşması (FYYÇA) Iri Ölçekli ve Oldukça Ölçekli Uygulamalarının “VII. Umumi Prensipler ve Tarafların Yükümlülükleri” başlıklarının, sırasıyla 14 üncü ve 12 nci maddesi göre Söve Anlaşması’nı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar marifetiyle zoraki verilerden oluşmaktadır.”

Nakdi krediler 5,8 trilyon TL oldu

 

Boğunuk cesaret eşiği değişti

 

Kredilerde yasal takip sayısı arttı

 

Share: