Sevimsiz gelgel etken oldu

Donan Keklik Deresi

Buz markajcı nebatat KARS – Kars’ta antipatik gelgel yaşamı münasebetsiz etkiliyor.

Sarıkamış ilçesinde ise Keklik Deresi kısmen dondu.

İlçedeki küçük göletlerin yüzeyi dondu, bacalarda buz sarkıtı oluştu. Çobanlar koyunlarını kırağı tutan merada otlatmaya çalıştı.

Share: