Paydaşlık fonları dahi TMSF güvencesine alınacak

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 mahdut Kanun Hükmünde Kararnamede Ayrım Yapılmasına Dair Yasa Teklifi TBMM Genel Müesses’nda görüşüldü ve görüşmelerin böylecene öneri akseptans edildi ve yasalaştı.

Akseptans edilen yasaya bakarak, cesaret kuruluşları nezdinde resmi kuruluşlar, itimat kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişik olanlar haricindeki birlik tevdiat ve ortaklık fonları, Tasarrufu Mevduatı Sigorta Fonu yoluyla sigorta edilecek.

Sigortaya bağımlı olacak mevduat ve katılım fonlarının buut ve tutarı, Hazne ve Maliye Bakanlığı, Kalıp Bankası ve kurulun müspet görüşü uyarlanmak kanalıyla Kaynak Müesses yoluyla belirlenecek.

İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları evet üstelik nitelikli pay sahiplerine, bunların kontrolünde kâin tüzel kişilere, gerçek kişi baskın ortakların anne, ağababa, adam ve sulta altındaki çocuklarına ilgilendiren tevdiat ve iştirak fonu ile başka hesapları; İlgili emniyet kuruluşunun dalavere yahut müdürler kurulu başkan ve üyeleri, umum müdür ve yardımcıları ile bunların biricik başına yahut gelişigüzel taharri ettiği hukuksal şahıslar ve ortaklıklar ile temel, baba, âdem ve velayet altındaki çocuklarına ait yatırım ve katılma fonu ile diğer hesaplar; Fon Oturmuş tarafından Bankacılık Aranjman ve Denetleme Kurulunun (BDDK) görüşü darılmak aracılığıyla belirlenen farklı mevduat, iştirak fonu ve hesaplar sigortaya tabi olmayacak.

TMSF’nin idari yapılanmasındaki görev dağılımı, mütezayit iş yükünün enerjik ve süreçleri hızlandıracak şekilde yürütülmesi için kurulacak yeni daireler aracılığıyla değiştirilecek, ihtiyaca dayanarak direktörlük sayısı artırılacak.

Finansal kiralama sözleşmelerinin ticari ve konuşu bütünlük kapsamına alınması ve münakasa bedeline intişar fail tutarın aralık cetveli kesinleşmeden ödenebilecek; espas cetveline itiraz süresi, fasıla cetvelinin Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren 15 dönüş olacak.

Milli güvenliğe gözdağı oluşturduğu tespit edilen çatı, nesiç yahut gruplara evet dahi yıldırı örgütlerine üyeliği veya iltisakı evet da bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenler ve bu nedenle için müsadere kararı verilmiş olanlar dahi bu dağıtımdan hisse alamayacak ve bunlara düşen behre Hazineye ödenecek.

TMSF’nin kayyımlık görevini yürüttüğü şirketlerin genel kurullarının yetkileri, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine bağımlı olunmaksızın TMSF tarafından kullanılabilecek.

Ortaklık varlıklarının ticari ve iktisadi külliyet aracılığıyla satışına değişmeyen verilmesi halinde Fon Yerleşmiş, eski bölüm borçlarını, bu borçların FETÖ/PDY yıldırı örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle soy mülk yahut hizmet ilişkisine dayanması ve Bankacılık Kanunu’nun ‘Fonun alacaklarının tahsiline ait özge yetkiler’ antetli maddesinde belirtilen koşulları karşılaması neredeyse eksiltme bedelinden ödemeye yahut ihale alıcısına ödettirmeye izinli olacak.

Share: