Öğrencileri sevindirecek kanun teklifi mecliste! KYK borçlarının faizleri silinecek

DÜRÜST Öğür Kütahya Saylav Ahmet Tan ve SELIM Tümen’li milletvekillerinin imzasını haiz Dirimsel Vergisi Kanunu ile Ara Sıra Kanun ve Kanun Mesabesinde Kararnamelerde Ayrım Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yasa teklifinin içeriğinde milyonları ilişik takatli çokça bap var.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK

Yüksek Öğrenim Itimat ve Ancak Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar, borçlarını, aldıkları miktar büyüklüğünde ödeme yapacak. Tahsil kurumundan çıkışlı olan ya bile herhangi bir nedenle talim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl bilahare almak için, emniyet aldığı kadar sürede ve mahiye dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu talik talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’den teyit edilmesi halinde, önce yıl değme arttırma olmadan, ahir yıllarda ise seçkin yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek itimat borcu hesaplanacak. Fakat ilgilendiren yılda TÜFE’nin yüzde 10’dan birkaç olması halinde bu fehamet uygulanacak. Erteleme işlemi yer fazla üç posta yapılabilecek.

Ödemenin askeriye dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üstüne gelişigüzel arttırma yapılmaksızın askeriye döneminin sonuna kadar emniyet borcu ertelenecek.

Maddi veya türel nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan emniyet borçları terkin edilecek.

KATKI KREDİSİ BORCU ÖDEMELERİNDE BIRLIKTE BU ESASLAR UYGULANACAK

Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren rötar zammı hesaplanacak. Taksitlerin, akıbet taksitin önel tarihine büyüklüğünde ödenmemesi veya kusurlu ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları strateji edilmek amacıyla ilişik idrak dairesine bildirilecek. Taksitler amacıyla zaman aşımı süresinin belirlenmesinde, serencam taksitin önel tarihi esas alınacak. Algı dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, izleme fail ayın sonuna büyüklüğünde Bilgisizlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

Öğrenimi sırasında yahut öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde 90 ve üzeri engel sahibi oldukları eksiksiz teşekküllü tıpkı hastanenin afiyet oturmuş tarafından tespit edilenlerin artan borçları terkin edilecek.

Cesaret kayran veya güven borcunun ifa zamanı elan başlamamış kişilere, öğrenim ve katkı kredisi yerine verilen tutarlara endeks hesaplanmayacak. Itimat kavrayışsız ödemesi süren veya borçları idrak dairesine izlem üzere bildirilmiş olan kişilere, tahsil ve ulama kredisi olarak sunulan tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilecek.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel tahsil edilen tutarlar iadeli edilmeyecek ve alacak dairesine izlem üzere bildirildiği halde elan tahsil edilmemiş güven taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten sonradan kalıntı taksitler vadesinde ödenmediği takdirde strateji edilmeye devam olunacak.

TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ ÖĞRENCİLERİNE ASGARİ ECIR DEĞERİNDE YARDIM

65 Yaşını Doldurmuş Eksikli, Şaşkın ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Maaş Bağlanması Karşı Kanun’bile yapılan değişiklikle, gerçeğe uygun olmayan sağlık yerleşmiş raporu kullanımı dolayısıyla yapılan ödemeler hariç, bu kanun kapsamındaki kişilere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe büyüklüğünde gereksiz ödenen ve izansız alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ukubet ve faizler silinecek.

İlgililer hakkında herhangi adli, yönetimsel ve icrai kovuşturma yapılmayacak. Gereksiz ödemeler kapsamında maddenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel idare eliyle yapılan tahsilatlar, ilgililerine iadeli edilmeyecek.

Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, tıp fakültelerinin 5. yılını tamamlayıp 6. yılına güzeşte öğrencileri ile dişçilik fakültelerinin 4. yılını tamamlayıp 5. yılına geçen öğrencilerine kullanışlı eğitimleri boyunca ve 12 ayı geçmemek için, ilgili kurumların bütçesinden ödemenin yapıldığı tarihteki kemiksiz minimum sevap tutarında mahiye ecir ödenecek. Bu ödemeden temas alacak kesilmeyecek.

Share: