O tayyare satışa imdi

Arızası zımnında 11 yıldır Erzurum havalimanında bekleyen Gürcistan uçağı münakasa ile satılacak.

Van’da 11 sene evvel meydana mevrut depremde müzaheret malzemesi getiren SKY Georgia Airlines firmasına ilişkin uçak, apronda ki kazada kokpitinde oluşan hasar zımnında 11 yıldır Erzurum Havalimanında bekliyor.

Van’da meydana mevrut depremin peşi sıra 31 Ekim 2011 tarihinde arkalama malzemesi getiren Kırgızistan’a ilgilendiren uçağın çarptığı Gürcistan’a ilişkin uçağın kokpit kısmı korkulu hasar gördü. O günden beri Erzurum Havalimanında bekletilen uçağın onarımı Gürcü yetkililerce yapılmadı.

Ululuk Gelgel Meydanları İşletmesi (DHMİ) Umumi Müdürlüğünce Erzurum Havalimanında hurdaya ayrılan uçağın satışı üzere ihale yapılacak.

Erzurum Havalimanı apronunda mevcut 4LSKN tescilli hurda hava ara bulucu 400.000.-TL (Dört yüz bin Türk Lirası) muhammen fiyat üzerinden berrak ihale usulü ile tenkis edilerek satışı gerçekleştirileceği bildirildi.

İhale ile ait kendisine yapılan ilanda, “bahis konusu gelgel aracına ait İhale Şartnamesi ve Satma Protokolü DHMİ Umumi Müdürlüğü Pazarlama ve Tecim Dairesi Başkanlığından KDV dahil 500.-TL (Beş yüz Türk Lirası) karşılığında realizasyon edilebilir.

İhaleye karışmak isteyenler 50.000.-TL(Elli bin Türk Lirası) eğreti garanti vereceklerdir.

İstekliler 22/11/2022 günü saat 14.00’e büyüklüğünde İhale Şartnamesinde tamlanan belgeleri tamamlayıp DHMİ Genel Müdürlüğü Umumi Evrak Müdürlüğüne vereceklerdir. Tamlanan devir ve saatten sonra yapılacak başvurular ve misil ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenen belgeleri sakat, hatalı yahut eskiden getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

bahis konusu hava uzlaştırıcı satışı ile ilişik kendisine daha ilk Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.

İhale 22/11/2022 haset saat 14.30’da DHMİ Genel Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır” ifadelerine meydan verildi. – ERZURUM

Share: