Nazır Ersoy: 88 mangır eseri restore ediliyor

HARS ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sınırlı içi ve dışında hars varlıklarını korumaya yönelik 88 onarım ve yenileme yapıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy, CHP Niğde Saylav Ömer Fethi Gürer’in yurt içi ve dışında bitmeme eden restorasyon çalışmalarıyla ait TBMM’ye sunduğu soru önergesine kayıtlı yanıt verdi. Vekil Ersoy, Hars Varlıkları ve Müzeler Umumi Müdürlüğü’nün ‘Tarihi Şehir Merkezleri ve Dokuları İhyası Projesi’ kapsamında 10 proje çalışması başlatıldığını belirterek, “Projelere ilgilendiren çalışmalar devam etmektedir. Proje başlığı altında değerlendirme ve evleviyet sırası, Almanak Yatırım Programı ödenekleri nispetinde, site dokularının önemi ve özellikleri göz uğrunda bulundurularak belirlenmektedir” dedi.Ersoy, Evkaf Umumi Müdürlüğü’nün, ev ortamında ve dışında taşınmaz varlık ekin varlıklarını korumaya yönelik halen bitmeme fail tamir ve restorasyon sayısının 88 olduğunu kaydederek, “2022 yılında Yatırım Programı doğrultusunda bakir restorasyonlar yapılacak. 2021 yılında ise tarihi site dokularına yönelik başlatılan bir mücahede bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Share: