Mebus Arvas, CHP’li milletvekiline sert daha çok

YANLIŞSIZ Tümen Van Saylav Abdulahat Arvas, CHP’li Milletvekilinin TBMM’birlikte Van için yaptığı konuşmasına anif yanıt verdi.

Konu ile ilişkin yazılmış izah işleyen SELIM Tümen Van Mebus Abdulahat Arvas, “Van üzerine en üst yorum yapacak olan CHP cenahından tıpkısı saylav birkaç gün ilk Van’ı diline dolayarak tuhaf ifadelerle ilimizi, bizleri ve belediyelerimizi uğur alarak, Van’ı müsvedde cüreti göstermiştir. Muhatap kendisine görmediğimiz bu zatın konuşmasını kamuoyunda partimiz aleyhine kullanan tıpkı tiniyete topluluk kimseler, bizimle ilgilendiren pusuya yatmış bilinen tetikçiler ve bilinen mugayeret, servet bulmuş mağribi üzere Van’ımızı kenef gösteren ve hüveyda aşağılayan aynı müfteriyi içtimai medyada parlatmaya çalışmaktadır. Bire Bir değirmene akarsu taşıyan ve yıllardır maada aktöresel ilkelerle gazetecilik mesleğini kirleten malum bir kalemşörde boş boş benzeri yasaklama ile şahsımı rastgele ant olduğu üzere bu konuda bile uğur göstererek itibarsızlaştırmaya çalışmıştır. Cemiyet gözetiminde CHP ile tıpkısı safta meydan düzlük bu riyakar ve ayarsız şahsiyetlerle mücadelemiz devam edecek, mukteza hukuki proses başlatılacaktır. Hizmet ve eser siyaseti ile Van’ı nesir eden SELIM Tümen iktidarında bugüne büyüklüğünde 38 milyar lira envestisman yapılmış, eğitimden sağlığa, ulaşımdan iletişime, tarımdan hayvancılığa, enerjiden spora, çevreden konuta kadar birçok alanda eke kazanımlar sağlanmıştır. 2011 yılında meydana gelen depremlerden bilahare Van’üstelik adeta bakir şehirler kurulmuştur. Okkalı şita şartlarına karşın benzeri yıldan daha beş altı benzeri zamanda 25 bin 170 bölük,139 iş merkezi,17 okul, 33 cami, 9 aksata merkezi ve 3 bin 194 ahır dakikasında tamamlanarak vatandaşa teyit edilmiştir. Yapılan baraj ve göletlerle 320 bin dekar yer sulamaya açılmış, çiftçimize toplam 2 milyar destek ödemesi yapılmıştır. 2002 yılında elden 36 km olan mukassem nöbet uzunluğu yapılan 8,5 bilyon liralık yatırımla zaman 577 km olmuştur. Zelzele sonrasında dönemin HDP Belediyesi eliyle yapılmayan içmece suyu hattı, Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve DSİ’nin tarafından 50 kilometre mesafeden kullanılmamış su kesimi çekilerek, site içi şebekeler yenilenerek çözülmüş ve Van’ın su sorunu 2025 yılına büyüklüğünde giderilmiştir” dedi.

Mebus Arvas, “Bütün bunlara peyrev artan, münasebet yapıyorsunuz edasıyla izleyen ve yapılanlara saye azaltmak isteyen CHP’nin İstanbul milletvekili, mecliste, DOĞRU Tümen milletvekillerini âcizlik, Van ve Vanlıları temas şeyden mahrum göstererek, şehrimizde yol, akarsu, ruh olmadığını sav ederek mesnetsiz, bağdaşmaz bir enformasyon yapmıştır. CHP’li İstanbul Belediyesinin ve İstanbul’birlikte faal milyonların sıkıntılarına kör, sağır, ahraz kesilen İstanbul saylav, eline tutuşturulan kağıtla kandırılmış, sorunları abartarak Van’ın imajına zarar vermiştir. Galiba hayatında beş altı öğün Van’a gelmişliği olan, ihtimal üstelik engin ahretlik yöntemi ile falsolu yönlendirilen saylav, tarzının gereği popülist davranarak Van adına çığlık bil algı oluşturmuştur. Birazcık olsun içtenlikle davranmak namına çok hile ve iftiranın birlikte Van’ın biraz saf güzelliğini, Van halkının misafirperverliğini anlatabilme erdemliliği gösterememiştir. Istek ediyorum ki beslendiği kaynağın hangi kadar etki ve zehirli olduğunu ayırt etmesidir. Seçme bölgesi olan İstanbul’birlikte Haliç’in, Riva’nın kirliliğini görmeyen, Taksi sorununa sessiz kalan, seçkin yağmurda, karda trafiği damla İstanbul’da vatandaşa kulağını tıkayan, yaşanan herhangi bir felakete il dışında zevk sürmekte iken oval olan İmamoğlu’na bir tane lafı sıfır CHP Milletvekiline Van beş altı vücut nazik gelmektedir. Biraz yol mihman adına geldiği kentimizi, ipe izbe gelmez iddialar ile yoksun ve viran göstererek gaflete sakıt, nazik eksiklik etmiştir. Tamda helalleşmeyi konuştukları bu dönemde kadirşinas Van halkından bozukluk dilemeli ve bizden helallik istemelidir.

Vesayetçi zihniyetin kurumsallaşmış tıntın CHP, milli şef döneminde başlayan ve bugüne büyüklüğünde süregelen Maşrık ve Cenup Gün Doğusu Anadolu bölgelerine karşı ötekileştirici tutumu ve bundan mütevellit ortaya sâdır Kürt düşmanlığı zihinlerde bibi tazedir. İlk namına tek partili dönemde inkar siyaseti mamul, tekrar bu dönemde hazırlanan tıpkısı Kürt raporu ile nahiye halkı bulunmayan sayılmıştır. İsmet İnönü’nün Başbakanlığında Maşrık Islahat Planı Kararnamesi ile CHP’nin Kürtlere yaklaşımı güvenlikçi politikalar etrafında şekillenmiştir. Kürtler başta gelmek için toplumun ayrımlı kesimlerine bir nice kötü yaşatan, lehçe kalkınmanın önüne grup çeken, kentsel yoksulluğa ve yokluğa etmen olan ayrımsız CHP, 2021 yılında bire bir açar ile Maşrık Masası kurarak, bugün bölgeden düşünce devşirmeye çalışmaktadır. Küçük Asya tabiri ile gün doğusu kurnazlığı yapmaktadır. Tahminî yüz yıl bilahare bölgeyi hatırlayanlar, pimpirik politikalarla maskara görünmeye çalışmaktadır. Van’ı yoksun ve âcizlik göstererek, etkin aynı terörle savaşım sonrası şehrimizde oluşan havayı zehirlemeye, huzurumuzu kaçırmaya çalışmaktadır. Sonuç yıllarda özel sektörün korkulu murat gösterdiği ilimizde yatırımlara bariyer olmaya çalışmaktadır. Günlük 3-4 bin turistin geldiği ilimiz turizmini baltalamaya çalışmaktadır. Manipülatif enformasyon ve takanak operasyonu ile Van’ı kargaşalık etmeye çalışmaktadır. Bugüne büyüklüğünde süregelen hep vesayet odaklarını ortadan kaldıran AK Parti’yi izzet değil, budun kurmuştur. 20 yılı aşkındır hizmet ve iz siyaseti ile üreten partimizin hamurunu millet yoğurmuş, kumaşını kavim dokumuştur. CHP ve figüranlarının budun ile aramıza girmesine asla izin etmeyeceğiz. Siyaseten ünsiyet haline getirdikleri hep iftiralarına karşılık vereceğiz” ifadelerine meydan verdi.

Mebus Arvas, CHP milletvekilinin iddialarına bir tane yegâne yanıt verdi.

İddia 1: “Van’de deniz var. Sebep ben deniz olduğunu bilmiyorum, öğrenene kadar kirlettiler diyor”

Karşılık: “3 bin 713 kilometrekarelik mesaha ile Türkiye’nin sunu balaban gölü olan Van Denizini gelecek nesillere henüz saf artırmak için çok majör yatırımlar yapılmıştır. 180 milyon TL maliyetle Van İleri Biyolojik Tasfiye Tesisi tamamlandı. 200 bin metreküp atılmış suyu tasfiye kapasitesine topluluk çağcıl kasılma 24 saat mütemadi çalışmaktadır. Bulunan arıtma tesisleri yenilenerek, kirlilik kaynaklarından biri olan Van Gölü kıyısındaki ahırların ıcığı cıcığı yıkılmıştır.

Van Gölü Esirgeme Eylem Planı ve Uygulama Programı açıklandı. Van Gölü ve Çevresi Natürel Sit-Sürdürülebilir Himaye ve Kontrollü Tasarruf alanı kendisine tescillendi. Van Gölüne cari atılan sudan oluşan dip mil temizliği ilk defa yapılmaya başlandı. 100 gelişim makinasıyla kırıcı tıpkısı şeklide bitmeme eden çalışmalarda, bugüne büyüklüğünde 500 bin metreküp kayırıcı çamuru çıkarılmıştır. Göl çevresinde semavi bayraklı plajlar hizmete açıldı. Yapılan çalışmalarla bunların sayısı henüz bile artacaktır. Van’a bu kadar yabancı birinin Van’ı hakeza sorumsuzca diline dolaması çok düşündürücüdür. Kendi intihap bölgesine faydasız ve etkisiz tıpkısı milletvekilinin, Van’ı karalaması, Van halkını çöp tenekesi olarak nitelemesi kayırıcı niyetli bire bir yaklaşım olup, siyasi ahlaktan yoksundur.”

İddia 2: “İmar sorunu var diyor”

Karşılık: “Van dallı güllü benzeri kent olup sonsuz kafile almakta ve büyümektedir. Insan artışını temel alarak ve kent planı dahilinde müstesna kentleşmeyi engelletmek ve ihtiyaca cevap yüklemek için 13 ilçemizde bayındırlık revizyon çalışmaları devam etmektedir. İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi, Edremit ilçesi Şabaniye mahallesi ve Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi mahallesini kapsayan tahminî 700 hektarlık alanda yıpranmamış hayat bölgeleri, ticaret, toplumsal ve kültürel alanlar oluşturulmuştur. Tuşba ilçesinde tembel durumda eksik 2 bin 800 hektarlık alanda turizm odaklı periferi bandı çalışması yapılarak, Ege ve Akdeniz’i aratmayacak tıpkı kıran şeridi planlanmıştır. Yine Tuşba ilçesinin gelişime kategorik sunu balaban bölgelerinden biri olan Kalecik bölgesinde ticaret, konut ve sosyal donatıları ile eskimemiş ayrımsız eşkâl altyapısı bina etmek için yaklaşık 1150 hektarlık alanda revizyon nazım bayındırlık planı çalışması bitmeme etmektedir. Bugüne kadar Van kentinde inkılap projesi çerçevesinde aynı önce gerçekleştirilerek Van halkının yararlanacağı, kentin çehresi muhavvil ve bölgenin natürel güzelliği kullanılarak yeni ev, sosyal donatı alanları oluşturacak Edremit İlçesi, Eskicami ve Yenicami Mahallelerinde balaban çoğunluğu hazine mülkiyetine ilişik tahminî 400 hektarlık alanda Edremit Kentsel Transformasyon ve Gelişim Alanı belirlenmiştir. Bu Proje 14.09.2022 çağ ve 6045 basit Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kentsel Transformasyon ve Hareket Proje Alanı namına Resmi Gazete’dahi yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.”

İddia 3: “Kasaba yolu sorunu var diyor”

Cevap: ” İmar çalışması ve hukuki nedenlere tıkanan Van Yer Yolunun ihalesi yaklaşık 600 milyon TL gibi aynı maliyetle yapılarak çalışmalara başlanıldı. Van’ın erişim problemini şişman ölçüde rahatlatacak çevreyolu Edremit kaymakamlık sınırları içinden başlamakta olup, İpekyolu çevresinden bitmeme etmekte, Tuşba ilçesinde Erciş yoluna bağlanmaktadır. Birçok angajman yolu, alt ve kayırıcı geçitin olduğu devasa projenin 2023 yılında hizmete açılması hedeflenmektedir. “

İddia 4: “İşsizlik haddinden fazla erdemli diyor”

Karşılık: “İlimizde ve bölgemizde dinç şahıs oranı ve aylakçılık yüksektir. İstanbul Milletvekilinin istismar ettiği bu konunun nedeni CHP ve terör örgütüdür. On yıllarca bölgenin kalkınmasına mani olacak politikalar uygulayıcı basiret ile, yıllardır silahlı eylemler ile bölgemizde envestisman ortamını sabotaj eden, aksiyon insanlarından haraç kayran, hareket makinalarını yakan basiret, bu günkü şehir yoksulluğunun, idraksiz kalmışlığın, işsizliğin en balaban sorumlularıdır. Bakir istihdam alanları rekzetmek üzere yemeden içmeden bu gün zarfında hayata geçirdiğimiz Dokuma ve Hazır Çul Birleştirme Uran Bölgesinde 35, Erciş Tevhit Endüstri Bölgesinde 27 üretimevi tamamlanma aşamasında, Gevaş Nesiç Fabrikası ve Atölyesi, Gürpınar Dokuma Fabrikası, Çaldıran Dokuma Fabrikası hareketli çalışmakta olup, Muradiye Oluşum Fabrikası akıbet aşamadadır. Çatak ve Saray’de tamamlanan Başkale, Bahçesaray’birlikte yapımı devam fail uran siteleri, Erciş’te yapım aşamasında olan Van Jeotermal Seracılık Kombinasyon Uran Bölgesi, münakasa aşamasında olan Van Gölü Orta Ölçekli Endüstri Sitesi, Mermerciler Sanayi Sitesi ve Marangozlar ve Mobilyacıların zarfında bulunduğu Tuşba Basit Sanayi Sitesi ile gençlerimize kullanılmamış iş ve ATLATMAK imkanları sunacağız.”

İddia 5: “Tayyare seferi sayısı 7-8 olduğunu ve yetersiz kaldığını söylüyor”

Karşılık: “Van’dan günce THY vasıtasıyla İstanbul kullanılmamış havaalanına 4, Sabiha Gökçen havaalanına 2, Ankara Esenboğa havaalanına 3 kez yapılmakta olup hep dokuz sefer gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra Sun Özel Ulak ile İzmir 1, Antalya 1 başlamak için bütün iki öğün yapılmaktadır. Tıpkı şekilde Pegasus havayollarının İstanbul’a 1, Adana’ya 1 doğmak amacıyla toplanmış uçuşu mevcuttur. bahis konusu üç gelgel yolu şirketinin sefer sayılarının toplamı 14 olup hep bütünü kabil bu iddiası birlikte asılsızdır”.

İddia 6: “Taşınamadığı için ayrıntılar okula gidemiyor diyor”

Cevap: Taşımalı eğitimde bütün 54 bin 300 mektepli faydalanmaktadır. 2000 noktadan 680 eşkal okula öğrenciler 4800 araçla taşınmaktadır. Yemeden Içmeden bu yetişek öğretim dönemi üzere taşmaya 341 milyon ödeme yapılacaktır. 47 bin 300 öğrenciye öğle vakti yemeği ücretsiz verilmektedir. Büyükşehir Belediyesi ve Milli Terbiye Müdürlüğü hareket birliğinde planlı Tetebbu Van Projesi’nde 13 ilçede 60 bin öğrenci 130 kurs ve 4 bin öğretmen bulunuyor. bahis konusu projede bilcümle materyaller ücretsiz dağıtılıyor. Proje ile hedeflenen Van’ın akademik başarısını 5 sene süresince mefret ölçüde yükseltmektir. Hep bunlarla birlikte bakir yapılacak 62 meslek ve 1042 derslikle, ikili terbiye minimuma indirilmesi planlanmaktadır.”

İddia 7: “Kapıköy cızık kapısı 08: 00-18: 00 arası çalışıyor. Bozukluk sabaha kadar çalışmıyor”

Yanıt: “Kapıköy Gümrük Kapısı YANLIŞSIZ Tümen döneminde 112 milyon TL’ye modernize edildi. 70 bin metrekare alanda mensur edilen x-ray dil tarama sistemi, gelgeç salonu ve toplumsal donatıları ile Van’a reva modern bire bir eksen kapısı haline geldi. Kestirmece 100 lojmanın bulunduğu kampüste gümrük personelimizin 24 saat çalıma problemi bulunmamakta olup, İran tarafından kaynaklı maslahat bulunmakta ve çözülmesi hususunda görüşmeler bitmeme etmektedir”.

İddia 8: “İran Konsolosluğu bozukluk Erzurum’de açıldı diyor”

Karşılık: “175 sene evvel 31 Mayıs 1847 tarihinde Padişah Abdulmecid ve Muhammed Şah tarafından imzalanmış 2. Erzurum Anlaşması ile Erzurum’da İran Konsolosluğu açılmıştır. Son yıllarda Kapıköy Hat Kapısı’nın aktifleşmesi ve methal sorti yoğunluğunun artması kadar nedenlerle İran Konsolosluğunun Van’a da açılması yönünde teferruatlı zamandır bittabi talebimiz var. Fakat ilgiler Viyana sözleşmesi ile aranje, devletler hukukuna bakarak mütekabiliyet esasına bakarak yapılmaktadır. Kaldı kim Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetlerimizin uyguladığı faal ve hareketli dış politika sonucu vatandaşlarımız ara sınav almadan yalnız pasaportla İran’a antre yapabilmektedir.”

İddia 9: “Van’dahi stat neden namevcut”

Cevap: “Van’dahi 9 bin kapasiteli Atatürk Kent Stadyumu var. Yaklaşık üç sene önce tümüyle yenilenerek hizmete açıldı. Henüz iyisi üzere bizimde talebimiz bittabi var. Ancak spor yatırımları üzerine Van bilcümle zamanların yeryüzü çok yatırımını DÜRÜST Fırka Hükümetlerimiz döneminde almıştır. Bilcümle ilçelerimizde ihtiyaca ve nüfusa göre yatırımlar yapılmaktadır. İlimiz genelinde serencam dönemde tutkun yüzme havuzları, rafting parkuru, atletizm sahaları, sekilik, cahillik merkezi, çokça amaçlı spor salonları, basket sahaları ve onlarca halı yer yapılmıştır. Spor insana yapılan bire bir yatırımdır. Bu nedenle spor tesislerinin tabana yayılması, seçkin kesimin ulaşabileceği mesafede olması önemlidir. İlk öğün uzak ilçelerimize genişlik ücra mahallelere spor tesisleri yapıyoruz”.

İddia 10: “Hayvancılık sürekli içki kaybediyor diyor”

Cevap: “Bu kadarına de pes dedirttirecek mesnetsiz, tutarsız kâffesi yalan ve iftira olan tıpkı konuşmanın neresini düzeltelim. Tema yara olunca, rezillikte belirgi oluyor. 2002 yılında 2 milyon 333 bin olan küçükbaş hayvan varlığımız 2021 yılı itibariyle 3 milyon 384 bin kendisine tahminî tıpkı milyondan fazla artmıştır. 2002 yılında 146 bin olan Büyükbaş efsanevi varlığı üstelik 20 bin artarak 2021 yılında 166 bin olmuştur. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız yoluyla başlatılan “Köyümde Süregelmek İçin Bire Bir Güruh Nedenim Var Projesi” Van Valimizin teşviki ile ağırbaşlı rabıta görmektedir. Van’birlikte garaz 10 bin çiftçiye 1 milyon koyun vererek küçükbaş efsanevi varlığını henüz bile artırmaktır. Lokomotif sektör namına gördüğümüz tarım üzerine yaptığımız çalışmalar neticesinde Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü kurulmasına komütatör olduk, Bitlis, Muş ve Hakkari illerine birlikte bakım verecek enstitü kararı resmi gazetede yayınlandı, vadi seçimi ile ait çalışmalar bitmeme ediyor. Ekincilik arazilerinde verimin arttırılması üzere tarımsal sulamaya büyük önem verilmektedir. Kâin 4 sulama göletine arttırma kullanılmamış 19 sulama göleti henüz yapılacaktır”.

İddia 11: “Fukara fukaranın elektrik sayaçları, hastalık hayatiyet direklerine takılıyor, zenginin neden çerçevesinde uğrunda, bu onursuzluktur diyor”

Yanıt: “Hayatiyet sayaçları konusu EPDK vasıtasıyla alınan bir karardır. Erek sayaca müdahaleyi çelmek ve açıktan kıraat yapmaktır. Yaptırmama tıpkı sosyolojik anlayışla bu konuyu varlıklı ile geda ayrımına vira etmek şişman tıpkısı fitnedir. Aplikasyon çerçevesinde mutlak yapılarda eğer erke direkten alınıyorsa sayaç direğe, erke kayran şeş veya panodan alınıyorsa sayaç pano içine alınmaktadır.”

İddia 12: “Van’üstelik TOKİ bozukluk yapılmıyor. Bir Nice ilçede TOKİ bulunmayan diyor”

Cevap: “2012 yılında 25 bin 170 bölük,139 plaza,17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi ve 3 bin 194 dam serian tamamlanarak vatandaşa teslim edildi. 2019 yılında TOKİ’nin 100 bin konut projesi ile Erciş’te 400, Tuşba’birlikte 300 tutmak için 700 konut tamamlandı. 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız eliyle duyurulan toplumsal ev projesi çerçevesinde Van’a 3850 göz yapılması planlandı. TOKİ konutları arzu toplama yöntemi ile ihtiyaca göre yapılıyor. Rica gelen hep ilçelerimizde hane yapılmaktadır.” – VAN

Share: