Kullanılmamış teşri yılı başladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Değişen şartlar ne olursa olsun, kâh devletlerin mürai tavırları, savaşı destekler politikaları devam etse de Türkiye barıştan yana çalışmasını sürdürmeye bitmeme edecektir.” dedi.

Şentop, TBMM’nin 27. Dönüş 6. Teşri Yılı açılışında yaptığı konuşmada, yapılacak çalışmaların, alınacak kararların ve çıkarılacak kanunların millete, devlete, kalbi Türkiye’den yana olan soydaş ve akraba topluluklarla bilcümle insanlığa hayırlar getirmesini; Iri Türkiye davasının başarısına ulama sağlamasını Allah’tan niyaz etti.

27. Dönüş’in 6. ve akıbet yasama yılına girerken bu dönemin tarihe tanıklık ettiğini dile getiren Şentop, bu dönemin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk teşri dönemi olduğunu, etkisi yaklaşık 2,5 yıl mahsus global Kovid-19 salgınını muammer ve yoğun müstevli şartlarına rağmen çalışmalarını fedakarca sürdürmüş milletvekillerinin gayretlerine şahitlik eden bire bir devir olduğunu vurguladı. Şentop, 27. Çevrim’de ayrıca, millet ve ululuk için dirimsel öneme cemaat hadiselerin 100’üncü yıl dönümlerinin vergi edildiğini anımsatarak, “İşgal ve bürüme tehdidi karşısında kurtuluşun önceki adımını oluşum eden Gazi Mustafa Eksiksizlik’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri, Milli Mücadele’nin karargahı reşit cesim ve gazi Meclisimizin Ankara’üstelik açılışı, İstiklal Marşı’nın kabulü ve serencam yerine Balaban Hücum, bu yasama döneminde 100’üncü yılını vergi ettiğimiz tarihi ve milli olaylar arasındadır. İnşallah bire bir sonraki teşri döneminde, 29 Ilk Teşrin 2023’te dahi Cumhuriyetin ilanının 100’üncü yılını milletçe, kasırga ve gururla kutlayacağız.” şeklinde konuştu.

Mustafa Şentop, başta balaban Meclisin önceki reisi, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk kalkmak için, hep mücadele arkadaşlarını, Bir Numara Meclisin alicenap milletvekillerini, istiklal şairi ve Bir Numara Sedir Mebusu Mehmet Akif Ersoy’u, İstiklal Harbi’ndekiler başta atılmak için gaziler ve şehitler ile 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin istikbaline saldıran alçaklara boğaz ayırmak amacıyla şehadete yükselen vatan evlatlarını minnetle, şükranla ve rahmetle andı. Şentop, “100’üncü yılını andığımız bu tarihi hadiselerin merkezinde elbette kendisine Milli Savaşım meydan almaktadır. Zira Milli Mücadele, Anadolu’yu vatan kılan büyük gayenin ve imanın özeti, sonrasında gösterilecek kahramanlıkların ön sözü ve ilhamıdır.” dedi.

“Karnının doymasına açacak olduğumuz tıpkı çocuğun tebessümünden henüz zer değil”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tıpkısı devletin tarihinin tıpkı ant, ayrımsız bilcümle yerine ele alınıp değerlendirildiğini, inatçı yaklaşımın, ilmi ve akilane olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bağlamda Osmanlı İmparatorluğu, kudretimizi tahkim fail, dubara-ı alem mefkuremizi hayata nâkil, devamı olmaktan kıvanç ettiğimiz benzeri cihan devletidir. Bin sene evvel, Davet Bey’in keşif seferleriyle başlayan, 1071 Malazgirt Zaferi ile hızlanan ve bugüne kadar gelen Türkiye tarihini, hoşumuza giden veya gitmeyen yönleriyle ayrımsız bilcümle olarak ele almaya mecburuz. Bizi bu topraklarda var kılan, bu toprakları bize vatan eden bu bin yıllık tarihin üzücü ve tatlı olaylarıdır. Bu yüzden, Türkiye’nin coğrafi birliğini kirletmek hangi büyüklüğünde kusurlu ve akseptans edilemezse, farklı devletlerin, yapıların ve yöneticilerin süreklilik içre nesir ettiği Türkiye tarihini katetmek üstelik o ölçüde okkalı, kavisli ve gayrimilli aynı tavırdır. Türkiye’yi bu aziz millete yurt kılmak için himmet gider eden beylikleri, devletleri, komutanları, şevket adamlarını, tarihin seyri lacerem müterakki olursa olsun, birbirlerinin düşmanları yahut rakipleri değil, tamamlayıcıları adına görmeliyiz. Bu toprakları vatan, milletimizi şen etmek; milli şerefimizi, koskocaman bayrağımızı, nazik ve ruhlu Türkiye davasını arttırmak için hız sarfiyat fail seçme kim varsa bizimdir, vazgeçilmez milli değerimizdir. Bu cümleden doğmak için Selçuki dahi bizimdir, Osmanlı birlikte bizimdir, tabii ve kesin, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, hepimizindir.”

Mustafa Şentop, toptan ölçekte büyük belirsizliklerin yaşandığı, uluslararası örgütlerin, konvansiyonel ilişkilerin ve kamplaşmaların etkisizleştiği, çatışma ve cidal ikliminin siyasal ve ekonomik anlamda cebbar, sarsıcı ve üste yıkmacı sonuçlar doğurduğu ayrımsız dönemden geçildiğine dikkati çekti.

Tarihin hızlandığı, çarkıt uyuşma ve dengelerin bozulduğu, kullanılmamış dengelerin kurulduğu böyle benzeri dönemde uluslararası ilişkilerde ilgiyle ve düzgün tıpkısı şekilde barışı, adaleti ve hakkaniyeti önceleyen tutumların, bu tutumlara topluluk politika ve şevket adamlarının, ülkelerin öneminin arttığını rapor fail Şentop, şunları kaydetti:

“Bu çerçevede Türkiye’nin arsıulusal alanda emniyetli ve itibarlı ayrımsız oyuncu namına dönem geçtikçe daha aşkın civar plana çıktığını kıvançla görmekteyiz. Mümasil ant önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Birleşmiş Milletler Umumi Sekreteri Sayın Guterres’in katılımıyla Rusya – Ukrayna Savaşı’ndan kaynaklanan ve bilcümle dünyayı etkileyebilecek potansiyele topluluk hububat krizinin çözümlenmesi, Türkiye’nin acun ölçeğinde oynadığı pozitif rolü göstermesi açısından iyice tıpkısı örnektir. Sizlerin üstelik bildiği amacıyla Türkiye’nin önderlik ettiği bu sevgili çözücü yaklaşıma, başta BM gelmek üzere birçok uluslararası kuruluştan ve farklı mutluluk liderlerinden destek ve teşekkürname mesajları gelmiştir. Elbette bu teşekkürlerin hiçbiri, Türkiye için, azık kıtlığı ve kısırlık hayatiyetli ülkelerde karnının doymasına araç olduğumuz benzeri çocuğun tebessümünden elan değerli değildir.”

Şentop, Rusya ile Ukrayna arasında iki ülkenin haddinden fazla önem verdiği köle takasının gerçekleştirilmesine bile Reisicumhur Erdoğan arabuluculuğuyla Türkiye’nin önderlik ettiğini hatırlatarak, “Bu fenomen bile bölgemizde yaşanan iri krizin çözüme bağlanması üzerine Türkiye’nin tutumunun ve hamlelerinin ne kadar nadir olduğunu konkre olarak göstermektedir. Mütebeddil koşullar hangi olursa olsun, ara sıra devletlerin yalabık tavırları, savaşı destekler politikaları bitmeme etse üstelik Türkiye barıştan yana çalışmasını sürdürmeye devam edecektir. Elden bu sebeple birlikte Türkiye, temas antlaşma henüz işlek, bilgelik ve savunma teknolojileri ilkin doğmak için herhangi bir alanda daha kuvvetli tutmak mecburiyetindedir.” diyerek konuştu.

“Türkiye, KKTC Cumhur Reisi Tatar’ın yaklaşımını desteklemektedir”

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye fikrinin Türkiye sınırlarından haddinden fazla henüz büyük ayrımsız muhtevaya erbap olduğunu; ilkin soydaş ve akraba topluluklar ile kuma güneş ve medeniyetin çocukları olmak amacıyla masum ve mazlum milletlerin geleceğe dayalı duydukları umudun adı olduğunu söyledi.

Dünyanın bütün güçlerinin, özellikle da bölgesindeki devletlerin, Türkiye’nin uluslararası hukuka, tarihi ve coğrafi haklarına müstenit taleplerine ilgisiz kalma hatasına düşmemesi gerektiğini vurgulayan Şentop, “Ermiş milletimizin toprağının biricik aynı karışından, Mavi Vatan’ın bir tane ayrımsız damlasından vazgeçebileceğini demek, böyle düşünenler amacıyla ölümcül ve yıkmacı tıpkısı haksızlık olacaktır. Dostluğu, diplomasiyi ve barışı önceleyen hassasiyetlerimiz elbette artık bile devam edecektir. Ancak bu duyarlık, iyiyi şefkatsiz, kötüyü cezasız bırakmayan milli karakterimizin, Türkiye’ye düşmanlık eden hadsizlere paye bildirmekten ferasetsiz durmayacağı gerçeğini değiştirmemektedir.” dedi.

Türkiye’nin, kardeş Azerbaycan’ın Ermenistan aracılığıyla obstrüksiyon edilen topraklarının kurtuluşu ve azat kılınması amacıyla nazik çabalama gösterdiğini dile getiren Şentop, “Bu çabanın, duygusal tıpkı bindi olmaktan çıkıp faal tıpkı hareket birliğine yönelmesiyle gelişigüzel Karabağ’ın azat kılınması mümkün ergin; Azerbaycan, 44 günce destani benzeri yurt muharebesi ile birlikte kısaca 30 yıldır devam fail bire bir hukuksuzluğa akıbet vermiştir. Azerbaycan ile bu tarihi eş iş birliği süresince başlamak, ifasından kaçınılamayacak milli tıpkısı vecibe ve mecburiyettir.” değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Şentop, Gün Doğusu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayalı gelişmelerde da çokça eke benzeri döneme girildiğini belirterek, Türkiye’nin, uluslararası ünsiyet çerçevesinde sahip olduğu bütün adalet ve menfaatlerini gelişigüzel devir ve temas yolla müzaheret etmek ve himaye etmek üzerine kararlı olduğunu kaydetti. Şentop, “Kıbrıs adasında, iki değişik umum ve iki ayrımlı heybet bulunduğu gerçeğinden akıntı fail aynı yaklaşımla Türkiye, KKTC Reisicumhur Sayın Ersin Tatar’ın yaklaşımını desteklemektedir. Ada’birlikte Türk toplumunun varlığını ve haklarını inkar fail Küçük Asya yaklaşımının, çözümün önündeki yeryüzü büyük bariyer olduğunu biliyoruz. TBMM, seçme zaman Kıbrıs davasında siyasal düşün farklılıklarını benzeri kenara bırakarak eş şekilperest belirlemiştir. imdi üstelik KKTC’nin birlikte durmaya ve güzel davasını desteklemeye devam edecektir.” diye niteleyerek konuştu.

“Meclisimiz milletimizin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir”

TBMM Başkanı Şentop, 100 sene geçmiş, kati ayrımsız inanmışlıkla milletin nesilden nesile aktardığı milli şerefi esirgeme ve yekpare bağımsızlık arzusunu tahakkuk yol açmak amacıyla Milli Mücadele mevziine koşan o günkü kadronun ruhunun, zaman çatısı altında bulunulan Gazi Meclisin varlığında üst bulduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Gazi Meclisin bugünkü üyeleri namına, Milli Mücadeleyi gönderme ve hile fail Birinci Meclisten alacağımız ibret, yalnız o öncü kadronun cesareti değildir. Bilinmedik celselerde en anif düşünüm tartışmaları yaşansa, fikir ayrılıkları şiddetli tıpkısı üslupla ortaya konulsa üstelik, peyda oturumlarda ve milletin istiklali söz konusu olduğunda yekvücut akıntı ika ve görünme şuuru, Bir Numara Meclisten bize artan genişlik oylumlu mirastır. Bu çerçevede milletimizin tığ milletvekillerinden beklentileri, arsıulusal alanda Türkiye’nin milli menfaatleri bahis konusu olduğunda iç siyasetteki huzursuzluk noktalarını bire bir kenara bırakarak, söz konusu milli dimağ doğrultusunda ortak cereyan sergilememizdir.”

Türkiye’nin, bu yasama yılının böylece cumhurbaşkanı ve saylav genel seçimlerine gideceğini hatırlatan Şentop, milletin ayrımsız yıldan kısa az buçuk dilimi zarfında bire bir nöbet daha iradesini piyes edecek milletvekilleri ile cumhurbaşkanını tercihleriyle belirleyeceğini ifade etti. Şentop, “Bu süreç, seçime katılacak cemi siyasal partilerimiz açısından, ‘barış ve erinç süresince, ateş parçası ve tekmil özgür Türkiye’ idealinin gerçekleşmesinde tekellüf alabilmek namına gerçekleştirilecek demokratik bire bir yarışı piyes etmektedir. Türkiye’nin önümüzdeki bu intihap dönemini bile bugüne kadar geçirdiği özge seçimlerde olduğu kabil balaban ayrımsız demokratik olgunlukla hitama erdireceği üstüne inancım tamdır. Bu vesileyle 6’ncı yasama yılının sonunda gerçekleştirilecek seçimlerin şimdiden ülkemize, milletimize ve devletimize körpe olmasını irade ediyorum.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, konuşmasını, Gazi Meclisin evvel başkanı Mustafa Eksiksizlik Atatürk’ün 1923’te TBMM’da harcama ettiği “Meclisimiz, milletimizin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.” sözleriyle tamamladı.

Share: