KKM ve katılma hesaplarında biriken tutarda çoğalma

Bankacılık Aranjman ve Bakı Kurumu (BDDK) marifetiyle yayımlanan haftalık bültene bakarak, Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 819 milyar TL’den 848,9 bilyon TL’ye imdi. Sektörün kredi hacmi 13 Mayıs bakımından 132 bilyon 895 milyon teklik arttı. söz konusu dönemde bütün emniyet hacmi 5 trilyon 644 milyar 101 milyon liradan 5 trilyon 776 milyar 996 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki bütün tevdiat bile (bankalararası dahil), geçen hafta 165 milyar 172 milyon teklik arttı. söz konusu haftada yüzde 2,7 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 339 milyar 479 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 846 bilyon liraya yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 13 Mayıs itibarıyla 13 bilyon 171 milyon liralık artışla 845 milyar 906 milyon liraya imdi. bahis konusu kredilerin 324 bilyon 296 milyon lirası göz, 18 milyar 488 milyon lirası araç ve 503 milyar 122 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 10 milyar 242 milyon teklik artarak 788 bilyon 556 milyon liraya imdi. Bankaların ferdî güven kartı alacakları birlikte yüzde 2,4 artışla 247 bilyon 503 milyon liraya ulaştı. Ferdî emniyet kartı alacaklarının 99 milyar 340 milyon lirası taksitli, 148 bilyon 163 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal katışıksız kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine bakarak, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Mayıs itibarıyla aynı esbak haftaya göre 284 milyon liralık artarak 161 bilyon 469 milyon liraya bundan sonra. söz konusu takipteki alacakların 130 bilyon 56 milyon lirasına hususi eşit ayrıldı.

Benzeri dönemde bankacılık sisteminin kanuncu salt kaynakları 69 milyon liralık artarak 1 trilyon 170 milyar 891 milyon teklik oldu.

10 bankanın önceki çeyrek kârı 50 milyar lirayı aştı

 

Türkiye İş Bankası ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nden kilolu birliği

 

Deli Dolu sayısal bankacılık almaç sayısı 80 milyon 927 kişiye ulaştı

 

Şekil Bankası, faizleri yüzdelik 12’ye indirebilir

 

Share: