Hazine’den vatandaşlara koca uyartı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kambiyo mevzuatı kapsamında makbul yönetimsel para cezalarına yönelik adına Bakanlığın adını kullanarak mal gönderilmesini talip şahıslara öz saygı edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Hazine’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bilindiği için; kambiyo mevzuatı kapsamında geçerli yönetsel para cezalarına, Bakanlığımızın ihbarı neticesinde yetkili Cumhuriyet Altını Başsavcılıkları eliyle değişmeyen verilmektedir. bahis konusu değişmeyen, kararda hükmedilen yönetimsel para cezası kesinleştikten sonraları Cumhuriyet Başsavcılığı eliyle 6183 basit Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Üzerine Yasa hükümlerince tahsil yapılmak amacıyla ilişik Irs ve Harçlar Idrak Dairesi Müdürlüğüne iletilmektedir.

Akıbet dönemde Bakanlığımıza yapılan başvurularda; kendisini avukat kendisine tanıtıcı şahısların vatandaşları arayarak haklarında Bakanlığımız Mali Piyasalar ve Kambiyo Umumi Müdürlüğü aracılığıyla idari nakdî ceza uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka adisyon numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde yürütme takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulundukları ihbar edilmektedir.

Bu kapsamda; Bakanlığımızın adını kullanarak mal gönderilmesini talip şahıslara onur edilmemesi gerekmektedir.”

Alıcı, bankanın 2 milyon 756 bin TL’sini kurtardı

 

Icra Vekili Nebati’den alacak desteği açıklaması

 

Share: