Gösterişli bakım ünitelerinin albeni kalitesi BAİBÜ’nün duyarga tabanlı sistemiyle ölçülecek

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesince (BAİBÜ) okkalı hizmet ünitelerindeki hastaların korunması üzere çöz müstevi hava kalitesini belirlemeye çevrilmiş tasarlanan “duyarga tabanlı tümce”, sağlığa yurt durumlarda anında personeli bilgilendirecek.

BAİBÜ’den yapılan açıklamaya bakarak, herkes, Bilimsel Sınai ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (BETUM), proje yürütücüsü Öğretim Yardımcısı Dr. Sanaz Lakestani, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Akademisyen Mehmet Milli, Tababet Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Anestezi Bilimi ve Reanimasyon Anabilim Dalı tedrisat üyeleri Prof. Dr. Abdullah Demirhan ve Doç. Dr. İsa Nasip yoluyla geliştirildi.

Hastanelerde hastaların korunması için çöz ortam gelgel kalitesini belirlemeye çevrilmiş tasarlanan hep, majör parametreleri usa vurma namına belirleme ederek sağlığa elverişsiz durumları anında GSM üzerinden ilgilendiren personele ve yöneticilere bildirecek.

“Gizil risklerin önüne geçilebilecek”

Sensörler arasındaki kablosuz enformasyon sistemi sayesinde kilolu bakım üniteleri üzere kritik öneme erbap ortamlarda oluşabilecek potansiyel risklerin önüne geçilebilecek.

Dünyada bağırsak düzlem albeni kalite parametrelerinin izlenmesi için makbul sensör tabanlı sistemler genelde ayrımsız anda yer çok 3 ila 4 faktörü ölçebiliyorken, BAİBÜ’bile geliştirilen bütün aynı anda kandil, yalım, görece rutubet, karbondioksit ve aynı 9 parametreyi ölçen ilk ve bir tane dizge oldu.

Sistem sebebiyle ölçülen parametreler sonucunda çok enerji kullanımı ve sarf giderlerinin önüne geçilmesi, hastanelerde sağlık harcamalarında tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Sensörlerden elde edilen verilerin görselleştirme yazılım araçları kullanılarak gayrı araştırmacılarca yorumlanabilmeleri da kolaylaştırıldı. Antrparantez, oluşturulan malumat setinin dünya çapında cümle araştırmacılar vasıtasıyla kullanılmasını nail olmak için internet zarfında paylaşılması sağlandı.

Share: