Gerçekten düzlük eroin sahası mücavirindeki izin sahipleri beyninde ihale edilecek

Enerji ve Tabiatıyla Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Umumi Müdürlüğünce (MAPEG), İstanbul’da 2’inci grup siktirici kayran eroin sahası, mücavirindeki icazet sahipleri beyninde eksiltme edilecek.

Konuya ilgili ilan, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul’da cevaz sahaları arasında kalan 2’inci kadro basit düzlük maden sahası, mücavirindeki mezuniyet sahipleri ortada münakasa edilecek.

İhale edilecek sahalara ilgilendiren bilgiler, genişlik az 15 dolaşma başlangıçta MAPEG’in genel ağ adresinde duyurulacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı 22 Fasıla Perşembe haset 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu’nda ihale komisyonuna aracısız yapılacak.

İhale yapılmak amacıyla car edilen sahaya vehleten aşkın müsaade sahibi başvurma etmesi halinde sahanın ihalesi sınırlı öneri ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Kastamonu’da jeotermal kök kontrol onay sahaları tenkis edilecek

Kastamonu İl Özel İdaresi İl Daimi Alt Kurul Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Kastamonu’nun Model ilçesinde jeotermal esas-tabii mineralli akarsu taharri ruhsatlı sahalar bulutsuz öneri usulüyle ihale edilecek.

Arama destur süresi 3 yıl namına belirlenen sahaların ihalesi, 20 Meyan Salı haset saat 11.00’de Kastamonu Il Binası İstiklal Yolu Güruh Salonu’nda yapılacak.

Share: