Fındık alımıyla ilişik OTSO ile OTB’den açıklama Açıklaması

Ordu Tecim ve Sanayi Odası (OTSO) ile Kalaba Ticaret Borsası (OTB), fındığa ait eş açıklamada bulundu.

OTSO Başkanı Mülk Delice ile OTB Başkanı Ziver Yiğit yoluyla yapılan eş bağlanmış açıklamada, Kalaba’nun ve bölgenin en koskocaman üretim ve ticari emtiasının fındık olduğu belirtildi.

Fındığın hesaplı hayattaki önemi büyüklüğünde sosyo-kültürel hayattaki öneminin üstelik göz uğrunda bulundurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, fındık üretiminin ve ticaretinin içtimai hayata da minval verdiği aktarıldı.

“Sektörde ruh gösteren İtalyan firma Ferrero vasıtasıyla yaratılan haksız rakiplik ile tekelleşme kanıt ve emareleri tarafımızdan dikkatle izleme edilmektedir.” ifadesi beğenilen açıklamada, rekabeti bozucu unsurların izlenmesi ve tespiti ile ilişik kurumlara hikmet verilmesinin ilişkin oldukları kanundan gelen görevlerinden birisi olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

“Ferrero’nun tedarikçi sözleşmesiyle yaptığı alımlarda ortaya sâdır fiili buut ve en son 48+1 teklik şeklinde zar ettiği fiyatın yarattığı fiili format tepkilere etmen reşit ve tarafımızca üstelik kabul edilmesi, doğal karşılanması benzer değildir. Kompetitif ekonomilerde rayiç fiyat, çok sayıda müşteri ile çokça sayıda satıcının tekel baskısı olmadan arz ve taleplerinin çakıştığı noktada oluşur. Bu, iktisat biliminin sunma asıl öğretilerinden ve beklentilerinden biridir. Bu mahiyet beyninde dururken tıpkısı firmanın çıkıp bile kamuoyuna servet olacak şekilde denk açıklaması rekabetçi piyasa yapısının inhisar gücüyle ihlali anlamına gelmektedir. Bu durumun elbette tıpkısı karşılığı, yaptırımı olacaktır/olmalıdır.”

Fındığın Sarp’dan İstanbul’a büyüklüğünde benzeri coğrafik bölgenin genişlik altın ve alternatifsiz istihsal deseni, ticari emtiası olduğunun altı çizilen açıklamada, bir coğrafik bölgeyi hem konuşu hem üstelik sosyo-kültürel yönden etkileyen bu ürüne dair piyasalardaki aksaklıklara umursamayan kalınmasının imkansız olduğu kaydedildi.

OTB ile OTSO’nun, iki cömert çekicilik olup bir mevzuatla hisse senedi ve işlemlerini yürütmekte olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Başta üyelerimiz kalkışmak için kentimize ve ülkemize beis verecek olan bu argüman ve fiili durumlara dayalı mevzuattan gelen sorumluluklarımızı hukuka akla yatkın yöntem ve aksiyonlarla adına getirmekteyiz. Hukuk devletinde, hukuk düzeninde sevimli ve kurumları itibarsızlaştırarak, meram göstererek, hakaret ederek sonuç alınamayacağı malumdur. Fındık sektöründe ortaya sâdır bu fiili durumun ortadan kaldırılması ve kompetitif ortamının tesisi strüktürel bire bir konudur ve sorunu hususiyet çerçevesinde çözecek çekicilik ve kuruluşlar vacip inceleme ve çalışmaları yapmaktadır.”

Açıklamada, OTB ile OTSO’nun, iş birliği içinde iki kardeş gelgel namına konuya ırak ya da kaygısız olmadığı bildirilerek, konunun önemine ve hassasiyetine maksimum ilgi göstererek gerekenin yapıldığı aktarıldı.

Share: