Enflasyonla mücadelede BSMV adımı

Mütemmim kredilerinde yüzde 5 yerine geçerli banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranının yüzdelik 10’a yükseltilmesinin, “kredilerin yatırım ve ihracat kadar yaratıcı alanlara yönlendirilmesi ve enflasyon ile savaşım amaçları kapsamında” yapıldığı öğrenildi.

Resmi Gazete’nin tor sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tüketici kredilerinde yüzde 5 namına uygulanan BSMV oranı yüzdelik 10 olarak yeniden belirlenmişti.

bahis konusu düzenleme, “kredilerin envestisman ve ihracat kadar doğurucu alanlara yönlendirilmesi ve şişkinlik ile mücadele amaçları kapsamında” hayata geçirildi.

Böylecene, Kaynak ve Maliye Bakanlığınca 9 Haziran 2022 tarihinde yapılmış olan açıklamalara makul yeni bir kadem henüz atık oldu.

Düzenleme, 11 Haziran 2022 tarihinden itibaren kullandırılacak bitiren kredilerine uygulanmak üzere muteber olacak.

Mütemmim kredileri BSMV oranında değişiklik

 

Share: