Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye’nin mütenevvi illerinde yapılacak enerji ve eroin projeleri amacıyla ara sıra yurt çabuk kamulaştırılacak.

Konuya ait Reisicumhur kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakarak, Konya Beyşehir Doğal Gaz Boru Yolu Projesi’nin gerçekleştirilmesi üzere bu hattın güzergahına eski eden gayrimenkul ile bahis konusu proje kapsamında mensur edilecek çakılı tesisler, muvasala yolları, erke aktarım hatları, katodik dulda hatları ve artı uç yataklarının yapımı üzere ihtiyaç mahsus emlak, mülkiyet şeklinde evet de daimi/eğreti irtifak hakkı kurulmak suretiyle Borazan Hatları ile Petrol Nakil SERPMEK Genel Müdürlüğü aracılığıyla tez istimlak edilecek.

Mersin’de üretim edilecek Akyel-2 Rüzgar Enerjisi Santrali’nin yapımı için bazen yurt, tapuda Kaynak adına tescil edilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu eliyle tez kamulaştırılacak.

Eroin ve Petrol İşleri Umumi Müdürlüğü, Yozgat’ın Sorgun ilçesi sınırlarında kâin S: 1079 numaralı 4’üncü takım beyaz zehir (linyit) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata bahis beyaz zehir üretimine devam edilebilmesi üzere gerekseme mahsus taşınmazları çabuk istimlak edecek.

Türkiye Faaliyet İletim NAN Genel Müdürlüğüne ilişkin “154 kV Akçakale Transformatör Merkezi Projesi” ve “154 kV Harran Trafo Merkezi Projesi” kapsamında gâh taşınmazlar bahis konusu umum müdürlük marifetiyle acele kamulaştırılacak.

Share: