Elektronik Taşıt, Depoculuk ve Çıkışlı Sınıflandırıcı Lisans Süreleri 3 Yıla Çıkarıldı

Elektronik kayıt kuruluşu lisansı, ekincilik ürünleri depoculuk lisansı ve yetkili sınıflandırıcıların lisansına ilişik değer süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

Tecim Bakanlığı aracılığıyla hazırlanan Elektronik Yayın Senedi Yönetmeliğinde Başkalık Yapılmasına Dair Talimatname, bugünkü 23136 basit Resmi Gazete’üstelik yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, basılı yapıt senedi yerinde olmak üzere depolamak için konfirmasyon ve kabul edilen mahsulat için lisanslı depo işletmelerince elektronik ortamda oluşturulan elektronik nişane senetlerinin kayden izlenmesi, devredilmesi, değiştirilmesi, iptali ve güvenliğine, bu hizmetleri yürütecek kuruluşun lisans alması, faaliyeti ile denetimine ve elektronik iz senedine yönelik gayrı işlemlere ilgili usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle 2 yılda ayrımsız olan lisans yenileme süresi 3 yıla çıkarıldı.

LİSANSLI DEPOCULUK

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Başkalık Yapılmasına Dayalı Talimatname birlikte Resmi Gazete’da yayınlandı. Buna bakarak, lisansın boy bos süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Müddet, lisans süresi ayrımsız sene uzatılanlar için lisans süresinin bitiminden itibaren uygulanacak.

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Ahiz, Faaliyet ve Denetimi Üzerine Yönetmelikte Uymazlık Yapılmasına Dair Yönetmelik dahi bugünkü Resmi Gazete’dahi yayınlandı. Bununla dahi izinli sınıflandırıcıların lisanslarının boy bos süresi dahi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

Share: