Ekonomiye ilişik “testis” yasa teklifi TBMM Tasrif ve Bütçe Komisyonunda

AK Fırka Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve DÜRÜST Fırka’li milletvekillerinin imzasını taşıyan Dirimsel Vergisi Kanunu ile Gâh Kanun ve Kanun Mesabesinde Kararnamelerde Başkalık Yapılmasına Dayalı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine, TBMM Tasrif ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor.

Komisyonda, teklifin ilk imza sahibi Ahmet Fecir, yemek yaptı.

İktidara geldikleri günden itibaren vatandaşların ihtiyaçları ilkin tutmak üzere yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı önceleyen politikaları uyguladıklarını ve kip çokça avantaj sağladıklarını anlatan Tan, şunları söyledi:

“Kanun teklifinde asıl politikalarımızla eğlenceli şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek yaptığımız tensikat, uyguladığımız tutum programına yardım sağlayacak tensikat, gelişen koşullar dikkate alınarak kurumlarımızın fariza alanlarında muktezi değişiklikler, amme düzeninin sağlanması ve ihtilaflı hususların çözülmesi amacıyla yapılan tensikat görünmek amacıyla bir nice alanda yasal uymazlık önerilerimiz bulunmaktadır. Bu amaçla hazırladığımız teklifte, heterojen kanun ve yasa hükmünde kararnamede mübayenet yapılmakta ve 4 geçici madde düzenlemesi bulunmaktadır.”

Öğrenim ve yardım kredisi borçları

Tan, teklifle öğrenim kredisi alanların borcunun, takanak sunulan cirim ile sınırlandırıldığını kaydetti.

Öğrenci ne büyüklüğünde kredi aldıysa o kadar borçlanacağını vurgulayan Tan, “Cesaret borçları mezun olunduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlanacak, eğer öğrenci işe girememişse durumu belgeleyerek talik murat edebilecek. Tehir işlemi yeryüzü fazla 3 sene yapılacak. İlk kat yapılan ertelemelerde düyun yeniden sabit kalacak. İkinci ve üçüncü ertelemede ise almanak yüzdelik 10’u aşmayan tıpkı endeksleme yapılacak. Verecekli öğrencinin yurtsal görevini yaptığı müddet amacıyla ise hiçbir dizin uygulanmayacak.” bilgisini verdi.

Fecir, 4 yılın bitiminde ödenmemiş taksit kalırsa bunların tahsili amacıyla idrak dairesine bildirimde bulunulacağını ve taksitin ödenmesi müstelzim zamandan itibaren rötar zammı hesaplanmak yoluyla algı dairesince tahsil edileceğini söyledi.

Öğrenimi sırasında yahut öğrenimden bilahare ölenlerin yahut yüzde doksan ve cisim bariyer sahibi oldukları bütün teşekküllü tıpkı hastanenin keyif oturmuş aracılığıyla tayin edilenlerin kalan borçlarının terkin edileceğini de tamlayan Fecir, şunları aktardı:

“Halen yüreklilik almakta olan öğrencilerin, mezun ergin olanların borçlarına endeks hesaplanmayacak ve izansız ödemeleri başlamış olanların borçları üstelik yeniden hesaplanarak endekslenmiş tutarlar terkin edilecek. Öneri ettiğimiz bu düzenlemeden; halen öğrenim kredisi almakta olan 566 bin 226 mektepli, öğrenim kredisinden borçlu 1 milyon 392 bin 629 yaşama, yardım kredisinden verecekli 25 bin 886 emanet, algı dairelerine strateji üzere irfan ettirilmiş olan alacaklardan borçlu 1 milyon 403 bin 392 hayat yararlanacak. Eksiksiz öğrencilerimize ve ailelerine sağladığımız bu büyük imkan ile bundan hakeza cesaret borçları artmayacak ve aranjman çerçevesinde kâin borçlar süresince meydan düzlük mecmu 27 milyar lira fihrist tutarı terkin edilecek.”

İntörn doktor olanlara ödenen ücretlerle ilgili dahi düzenlemeye gittiklerini tabir fail Tan, tababet fakültelerinin 6. sınıfındaki öğrencilere, intörn eğitim döneminde akademisyen rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında 12 ay süreyle ödenen ücretin 1569 liradan minimum ecir tutarı olan 5 bin 500 liraya çıkarılacağını kaydetti.

Tan, tababet fakültelerindeki 14 bin 600, dişçilik fakültesindeki 4 bin 900 öğrencinin düzenlemeden yararlanacağını anlattı.

Yersiz ödenen buğulu ve sakat aylığı alacaklarından bile vazgeçiliyor

Yaşlı ve engelli aylığı alanların vefatı, dirimsel yerinde yahut engel yerinde tebeddülat üzere nedenlerle ödemelerin yersiz yapılmasına sebebiyet verilebildiğini aktaran Tan, bu durumda olan tahminî 162 bin 572 kişiden vurdumduymaz alınması gereken 566 milyon 262 bin 916 liranın tahsilinden da vazgeçilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Fecir, engellilerin evde bakım yardımı ile ilgilendiren yapılan ve boş ödenmiş konuma gelen kısaca 18 bin kişinin 200 milyon liralık borcunun birlikte terkinin bahis konusu olduğunu söyledi.

Çalışanlara akça yerine yapılan yemek yardımının günlük 51 liraya büyüklüğünde olan kısmının derogasyon kapsamına alınacağını bildiren Tan, ayrıca 2023 Haziran sonuna kadar işverenlerin ısınma gayeli çalışanlara yapacağı 1000 liraya kadar olan ödemelerin üstelik sağlık vergisinden ve sigorta priminden ayrıklık tutulacağını dile getirdi.

Yurt dışında yapım, tamirat, kurgu işlerinde müteharrik Türk vatandaşı işçilerin ücretlerinin dahi sağlık vergisinden istisna edileceğini nâkil Tan, Kovid-19 salgını nedeniyle ödenen gelişmemiş mücahede ödeneği ile nakdi sevap desteği ödemelerinde kusurlu işlemlerden kaynaklanan çok ödemelerin terkin edilmesinin dahi sağlanacağını belirtti.

Küçük insicamlı icralık alacakların durumu

Tan, amiyane insicamlı icra dosyalarının tasfiyesine ilgili yapılacak düzenlemeyle vergi mükelleflerine 15 Ağustos 2022 tarihine kadar yürütme takibi başlattıkları 2 bin liralık ve altında, ana kişilerden olan alacaklarından feragat buyurmak suretiyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları halinde bu alacakların önemsiz takanak yerine akseptans edilmesi aracılığıyla işletme kayıtlarından çıkarabilme imkanı sağlanacağını söyledi.

Bu şekilde kayıtlardan çıkarılan alacaklara ilgilendiren daha önceki hesaplanarak beyan edilen mülhak değer vergisi ve özel bildirişim vergisinin tenzilat konusu yapılabileceğini anlatan Fecir, bu kapsamda vazgeçilen alacaklar ile ilişkin icrada alınacak harçlardan de vazgeçileceğini bildirdi. Tan, “Bu düzenleme ile 5 milyon borçlunun 9 milyon icra dosyasını tasfiye etmeyi bekliyoruz.” diye konuştu.

Ahmet Tan, ayrıca yaşayış dalavere şirketlerinin 15 Ağustos 2022 tarihine büyüklüğünde yürütme takibi başlattıkları anapara tutarı 2 bin 500 lira ve altında asıl kişilerden olan alacaklarının repo ve sair masrafları karışma takibinden vazgeçmeleri koşuluyla, takibinden vazgeçtikleri dosyadaki temel mal tutarının yarısının Hazineden ödeneceğini anlatım etti.

Kovid-19 cezalarının tahsili yapılmayacak

Kovid-19 salgını kapsamında geçerli sokağa balkon yasağı ve maske kullanma mecburiyeti kapsamında yazılan cezalara müteveccih bile düzenleme yapıldığını anlatan Tan, “Halihazırda bu cezalardan 1 milyon 67 bin 485 dirilik borçlu bulunuyor. Tahsil edilmesi müstelzim ceza tutarı üstelik 2,7 milyar lira. Teklifimizde gerek Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gerekse Kabahatler Kanunu çerçevesinde bırakılmış bu cezaların terkin edilmesini öngörüyoruz.” bilgisini paylaştı.

Sunumunda teklifte kayran düz maddelere dayalı açıklamalarda bulunan Fecir, şöyle bitmeme etti:

“Bu yasa teklifinde vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin, dezavantajlı bireylerimizin taleplerinin yanında devletimizin gelirlerini artırıcı bereketli ve şeffaf tıpkısı idare sergilemesi, gine kurumlarımızın hukuki süreçlerinden kaynaklanan düzenlemeler bile bulunmaktadır. Teklifin hazırlanmasında görev düzlük arkadaşlarımız başta almak üzere teklifin görüşmelerinde yapacağınız katkılara şimdiden teşekkür ayar, teklifimizin vatanımıza milletimize kandırıcı olmasını murat ederim.”

Ahmet Tan’ın sunumunun peşi sıra teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.

Share: