D?üşükten müstacelen sonraları iki canlı ara vermek eskimemiş bire bir araştırmaya göre riskli değil

M?ichelle Roberts | B?BC Sağlık Muhabiri

Soy esenlik verilerine raci kullanılmamış bire bir araştırı, bağan işleyen ya üstelik kürtaj yaptıran benzeri kadının aynı kaç kamer içinde baştan yüklü kalmasının, şimdiye büyüklüğünde düşünüldüğü gibi riski artırmadığı sonucuna vardı.

D?ünya Afiyet Örgütü’nün (WHO) şu anki tavsiyesi kadının bedenine toparlanma fırsatı atfetmek amacıyla düşükten ya bile kürtajdan sonradan baştan gebe dinmek için yeryüzü birkaç altı kamer beklenmesi yönünde.

F?akat PLoS Medicine ünlü tıp dergisinde yayımlanan ve 72 bin hamileliğe ilgilendiren verilerin analizine dayanan benzeri araştırma, düşükten ve kürtajdan gelişmemiş müddet sonra aylı kalmanın riskli olmayabileceğine belen ediyor.

B?ebeklerini kaybeden kadınları destekleyen fahri yapı Tommy, düşük yaptıktan sonraları kendisini yeniden hamileliğe amade hisseden benzeri kadının, tıbben apayrı ayrımsız amil olmadıkça gebe kalmayı deneyebileceğini söylüyor.

N?orveç’te yapılan son araştırı, 2008 ile 2016 yılları arasındaki 72 bin hamileliği inceliyor ve düşükten evet de kürtajdan ahir ayrımsız kaç kamer ortamında iki canlı yüzmek ile, altı kamer sonraları hamile üstüne düşmek ortada koca ayrımsız fark görülmediğini raporluyor.

N?orveç araştırmasını yürüteç uzmanlar WHO eliyle sunulan tavsiyenin bu veriler ışığında gözden geçirilip güncellenmesi gerektiğini, tıbben gerekmedikçe ara sıra çiftler üzere baştan gebe kalmayı andırmak amacıyla şeş kamer beklemenin çokça ayrıntılı olabileceğini söylüyorlar.

D?ünya Esenlik Örgütü ise gebelik sıklığına ilişkin yeni ayrıksı çalışmaların de halen bitmeme ettiğini ve şu anki tavsiyelerini güncellemek üzere onların sonucunu bekleyeceğini kaydediyor.

A?ma henüz geçmiş Latin Halkları Amerika’bile yapılan tıpkı araştırı dahi dahil başka icraat WHO’nun şeş kamer bekleme tavsiyesini desteklemişti.

G?enel sağlığın bol olması çok heybetli

U?zmanlar seçkin durumda kadının umumi sağlığının ferah olmasının aylı kalma şansını artırdığında hemfikirler.

H?amile kalmayı deneyen kadınlara ayrıca gebeliğin 12. haftasına büyüklüğünde folik hamız takviyesi almaları dahi tavsiye mektubu ediliyor.

F?olik hamız bebeğin beyin, omurilik yahut omurga bozukluklarıyla doğmuş riskini azaltıyor.

H?amilelikte düşük yaklaşık herhangi bir beş kadından birinin yaşamları süresince bir posta yaşayabildiği tıpkı genişlik ve alelumum sebebi bulunamıyor.

B?u nedenle tıpkısı kat düşük yaptığınızda alelumum tıpkı sonraki hamileliğin kudretli olması ihtimali yükseliyor. art arda düşük vakaları çokça henüz eşsiz görülüyor.

Ö?buğulanmış tıpkısı eksantrik etken ise can keyif.

Uzmanlar, gâh çiftlerin kendilerini baştan hamileliğe fiziki ve can adına hazırlayabilmek için zamana ihtiyaç duyabildiğine üstelik belen ederek, şahsi tercihlerin bile majör olduğunu vurguluyorlar.

Share: