Deli Dolu dijital bankacılık almaç sayısı 80 milyon 927 kişiye ulaştı

Ev-Mart 2022 dönemi zarfında hep (ferdî ve kurumsal) etkili sayısal bankacılık almaç sayısı 80 milyon 927 bin kişiye ulaştı. Bu sayının 2 milyon 667 bin kişisi “yalnız internet bankacılığı” işlemi yaparken, 69 milyon 493 bin kişisi “hemen cümbüşlü bankacılık” işlemi yaptı. Hem internet hem kıpırdak bankacılık işlemi işleyen kullanıcı sayısı ise 8 milyon 767 bin hayat oldu.

Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamaya bakarak, toplanmış (ferdî ve kurumsal) etkili sayısal bankacılık alıcı sayısında benzeri eski yıla göre 12 milyon 452 bin sevimli artma oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Karı-Mart 2022 dönemi süresince birkaç benzeri kat antre (log-mağara) işlemi yapmış aktif bireysel sayısal bankacılık kamera sayısı 77 milyon 361 bin kişidir. Bu sayının 2 milyon 8 bin kişisi “yalnız internet bankacılığı” işlemi yaparken 67 milyon 425 bin kişisi “elden cıvıl cıvıl bankacılık” işlemi yapmıştır. Hem internet hem atak bankacılık işlemi işleyen kullanıcı sayısı ise 7 milyon 929 bin kişidir.

Familya-Mart 2022 dönemi içre beş altı benzeri misil methal (log-mağara) işlemi yapmış etken kurumsal sayısal bankacılık kamera sayısı 3 milyon 566 bin kişidir.

Aktif ferdî sayısal bankacılık müşterileri 51 milyon eş (yüzde 67), yaklaşık 26 milyon kadın (yüzde 33) müşterilerden oluşmaktadır.

Ocak-Mart 2022 dönemi süresince deli dolu ferdî sayısal bankacılık müşterilerin gözyaşı grupları bazında dağılımında ilk sırayı 31 milyon 46 bin birey ile 36-55 gözyaşı grubu almaktadır. Bunu, 21 milyon 509 bin birey ile 26-35 yaş grubu, 14 milyon 926 bin hayat ile 18-25 yaş grubu izlemektedir.

İnternet Bankacılığı İstatistikleri

İnternet bankacılığı açmak üzere sistemde kayıtlı ve bildirme bir iki ayrımsız nöbet giriş işlemi yapmış bireysel alıcı sayısı Mart 2022 itibariyle, 84 milyon 30 bin kişidir. Son bir yıl içerisinde sunma bir iki tıpkısı kat giriş işlemi yapmış ferdî almaç sayısı ise 23 milyon 969 bin kişidir.

Ev-Mart 2022 dönemi içre en birkaç benzeri sefer genel ağ bankacılığı giriş işlemi yapmış etken bireysel müşteri sayısı 9 milyon 937 bin kişidir. Bu miktar kayıtlı olan mecmu bireysel müşteri sayısının yüzdelik 12’sini oluşturmaktadır.

İnternet bankacılığı boşaltmak için sistemde kayıtlı olan ve sunu birkaç bire bir el methal işlemi yapmış kurumsal almaç sayısı, Mart 2022 itibariyle 5 milyon 444 bin birey adına gerçekleşmiştir. Bunların 1 milyon 497 bini (yüzde 28’i) Eş-Mart 2022 dönemi içerisinde genişlik birkaç tıpkı sefer giriş işlemi yapmıştır. Akıbet bire bir yıl içerisinde genişlik birkaç tıpkısı yol methal işlemi yapmış kurumsal almaç sayısı ise 2 milyon 76 bin kişidir.

İnternet bankacılığı için kayıt yaptıran ve bildirme beş altı bire bir kez methal işlemi yapmış toplanmış (ferdî ve kurumsal) müşterilerin yüzde 13’ü Sülale-Mart 2022 döneminde bildirme az aynı kere internet bankacılığı işlemi yapmıştır. Hep (ferdî ve kurumsal) etkili alıcı sayısı tıpkısı önceki döneme göre 544 bin güç, bir esbak yıla bakarak ise 1 milyon 69 bin hayat azalmıştır.

Finansal İşlemler

Karı-Mart 2022 dönemi itibariyle, internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin bütün adedi 114 milyon, tutarı ise 3 trilyon TL’dir.

EFT, devretme ve döviz transferi işlemlerini havi para transferleri işlemleri, 2 trilyon 256 bilyon TL işlem hacmi ve 65 milyon muamele adedi ile mali işler beyninde bildirme iri paya topluluk olmuştur (mali işlem hacminin yüzde 74’ü). İkinci tam 529 milyar TL’lik işlem hacmi ve 14 milyon muamelat adedi ile envestisman işlemleri bulunmaktadır.

İnternet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan toplam finansal işlem adedi tıpkısı esbak döneme göre 8 milyon nüsha azalırken, aynı eski yıla göre ise 7 milyon sayı azalmıştır. Hep işlem hacmi ise tıpkı önceki döneme bakarak 56 bilyon TL artarken, tıpkı esbak yıla bakarak 1 trilyon TL artmıştır.

Envestisman İşlemleri

Eş-Mart 2022 dönemi itibariyle gerçekleştirilen envestisman işlemleri hacminde birinci sırayı, 163 bilyon TL ve 2,1 milyon prosedür adedi ile döviz işlemleri almıştır. Bunu, 131 bilyon TL ve 8,3 milyon skor ile aksiyon işlemleri izlemektedir.

En faziletli sayı farkı prosedür hacmi 156 bin TL ile VİOP işlemlerinde gerçekleşmiştir. Bunu 92 bin TL’lik ortalama prosedür hacimleri ile vadeli hesap işlemleri ve repo işlemleri strateji etmiştir.

Eş-Mart 2022 döneminde genel ağ bankacılığı tarafından kullandırılan entelekt emniyet adedi 85 bin, hacmi 3 bilyon 179 milyon TL’dir. Ayrımsız zaman ortamında gerçekleştirilen sigorta satışı adedi 46 bindir.

Etkin Bankacılık İstatistikleri

Cümbüşlü bankacılık açmak üzere sistemde mukayyet olan ve bildirme beş altı aynı el giriş işlemi yapmış mecmu müşteri sayısı(bireysel ve kurumsal) Mart 2022 itibariyle 123 milyon 164 bin kişidir. Bunların 78 milyon 260 bin kişisi (yüzdelik 64’ü) Ev-Mart 2022 dönemi içerisinde yeryüzü beş altı aynı el antre işlemi yapmıştır.

Bütün (ferdî ve kurumsal) deli dolu müşteri sayısında tıpkı esbak döneme göre 3 milyon 92 bin emanet, bir eski yıla göre 12 milyon 915 bin emanet artım olmuştur.

Aile-Mart 2022 dönemi itibariyle, atak bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplanmış adedi 1,3 bilyon, tutarı ise 5 trilyon 121 milyar TL olmuştur. EFT, devretme ve döviz transferi işlemlerini havi mülk transferleri, mali işlem hacminin yüzde 60’ını, yatırım işlemleri ise yüzdelik 27’sini oluşturmuştur.

Ev-Mart 2022 döneminde kıvrak bankacılık tarafından kullandırılan enstantane kredi adedi 2 milyon 883 bin, hacmi tahminî 57 milyar TL’dir. Ayrımsız dönme ortamında gerçekleştirilen sigorta satışı 2 milyon 227 bin adettir. “

Vezneci bilançolarındaki Tüfe kağıtların değerlemesi ve rüşvet etkisi

 

Model Bankası ile ait aranjman Resmi Gazete’de

 

Bankaların tarıma itimat desteği 180 bilyon lirayı geçti

 

Biçim Bankası’ndan bankalara dolar çağrısı

 

Share: